Actie Kerkbalans: Geef voor je kerk

De actie Kerkbalans wordt dit jaar ondersteunt door een folder en een brief. Op de achterzijde van deze brief staat ook staat van baten en lasten over 2016. Dat geeft een beeld van de financiën binnen onze parochie.