Actie Kerkbalans: Geef voor je kerk

De actie Kerkbalans 2020 wordt ondersteund door een Folder en een Brief van het parochiebestuur. Op de achterzijde van deze brief treft u een overzicht aan van de baten en lasten van onze parochie over het jaar 2018. Hiermee krijgt u een beeld van de financi├źn van de parochie.