Welkom

Welkom op de website van de R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee in Den Helder en Julianadorp. Deze parochie omvat de twee Rooms Katholieke kerken in Den Helder. Dat zijn de Petrus en Pauluskerk in het stadsdeel Centrum en de H. Willibrordkerk in Julianadorp. Voor specifieke informatie over de Willibrordkerk is een aparte website beschikbaar.

Vanaf 1 juli gaan we weer naar de kerk

Vanaf het weekeinde van 4/5 juli mogen we weer naar de kerk!

Maar vanwege de nog steeds geldende 1,5-meter-maatregel kunnen we niet onbeperkte aantallen parochianen ontvangen: in de Willibrordkerk passen nu maar 35 personen, in de Petrus en Pauluskerk maximaal 95 personen.

Deze aantallen liggen ver beneden ons normale aantal kerkgangers. En dat vinden wij ontzettend naar. Het ergste wat ons lijkt te kunnen gebeuren, is dat u naar de kerk komt en er niet meer bij kunt.  Dát willen wij voorkomen, en daarom moet u zich van te voren aanmelden. In de speciale informatiepagina willen wij u nader informeren over de kerkgang vanaf 1 juli.

Scan deze qr-code om de pagina op uw tablet of telefoon te lezen.

 

Om uw kerkbijdrage, collectegeld of donaties online te betalen ga naar de doneerpagina of klik op deze QR-code.


Eerste Heilige Communie

Vandaag deden Femm, Noah en Benjamin hun Eerste Heilige Communie. Door de corona-maatregelen ging de viering in mei niet door. Maar nu ging het feest (coronaproof) door. Na een goede voorbereiding door Mario en Claudia, pastoor Ivan en de ouders beleefden deze kids een van de mooiste dagen van hun leven.

Van harte gefeliciteerd Femm, Noah en Benjamin! 

Lees verder

Paul Sanders 50 jaar dirigent van het Sint Caeciliakoor

Op 26 juli vierde Paul Sanders dat hij vijftig jaar geleden begon als dirigent van het toen nog aparte (maar wel samenzingende) dames- en herenkoor van de Petrus en Pauluskerk. Sindsdien gebeurde er veel zoals door de verschillende sprekers (Fia Smit, Bertus Rijpstra en Paul zelf) werd gememoreerd. Klik op een van de onderstaande foto’s om de sfeer te proeven tijdens dit memorabele moment.

Lees verder

Machtigingsformulier Abonnement Parochieblad

  Velen lezen het parochieblad digitaal. Voor de abonnementen op de papieren versie wordt een bijdrage € 10,00 gevraagd Als u het parochieblad digitaal leest, maar zich geroepen voelt om de parochie te blijven ondersteunen voor € 10,00 dan kunt u de parochie machtigen om het bedrag automatisch af te leten schrijven. Vul dan s.v.p. bijgaand machtigingsformulier in. Alvast bedankt voor uw medewerking.

YouTube-kanaal RK Regiobreed

Een nieuw initiatief in de RK Regiobreed is een Youtube-kanaal. Op het kanaal worden o.a. bezinningsmomenten vanuit God’s woord aangeboden. Elke woensdag om 10.00 wordt een meditatie op het kanaal geplaatst. 

Denkt u nu: dit ga ik vergeten. Geen probleem: abonneer u op het Youtube-kanaal. Vertel het verder aan uw familie, kennissen, buren etc.

Bericht van de Ledenadministratie: de parochie en uw privacy

Om goed te kunnen functioneren houden alle parochies in Nederland een ledenadministratie bij van hun parochianen.  

Deze ledenadministratie is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie (beter bekend als het bevolkingsregister) via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Hierdoor krijgt de parochie automatisch bericht van verhuizingen, overlijdens, huwelijken etc. van de mensen die ingeschreven staan als parochiaan.

Afgelopen jaar is er nieuwe wetgeving gekomen betreffende de privacy van mensen en hoe hiermee moet worden omgegaan door degenen die de beschikking hebben over deze gegevens. U zult het afgelopen half jaar waarschijnlijk wel over de Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben gehoord of gelezen. Lees verder