Welkom

Welkom op de website van de R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee in Den Helder en Julianadorp. Deze parochie omvat de twee Rooms Katholieke kerken in Den Helder. Dat zijn de Petrus en Pauluskerk in het stadsdeel Centrum en de H. Willibrordkerk in Julianadorp. Voor specifieke informatie over de Willibrordkerk is een aparte website beschikbaar.

Herinneringen aan de O.L.V.O.O.-kerk

Sinds 1990 is de O.L.V.O.O.- kerk aan de Jan in ’t Veltstraat niet meer in gebruik als kerk, al meer dan dertig jaar dus. Daarom lijkt het de Vrienden van de Petrus en Pauluskerk een goed moment om herinneringen op te halen aan deze kerk die gebouwd werd in 1876.    We gaan deze herinneringen zichtbaar maken op een tentoonstelling in de Petrus en Pauluskerk tijdens de beide Monumentendagen dit jaar (10 en 11 september). Op die twee dagen willen we de bezoekers  iets laten zien en horen van wat ooit thuishoorde in de O.L.V.O.O.  Het meest bekend zijn natuurlijk de veertien kruiswegstaties, geschilderd door Jan Dunselman, geboren aan de Bassingracht. Deze schilderijen hebben tot 1990 in de  O.L.V.O.O. kerk gehangen en zijn bij de sluiting overgebracht naar de Petrus en Pauluskerk. Dat is ook van toepassing op enkele beelden en liturgische voorwerpen zoals een kelk en een monstrans. In het archief staan de nodige fotoboeken  die we kunnen benutten. Ook een fraai kazuifel is bewaard gebleven. Lees verder

Opvang Oekraïnse vluchtelingen in Pastorie

U weet dat er een grote nood is aan opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Onze parochieraad heeft daarom besloten om een gedeelte van onze weliswaar verouderde, maar ook heel gróte pastorie beschikbaar te stellen.

In de Tweede Wereldoorlog hebben veel inwoners van Den Helder onderdak gevonden in andere dorpen en steden, steeds bij gewone particuliere mensen die hun huis openstelden, soms wel 5 jaar lang. Dat is lang geleden, maar er zijn nog steeds mensen die het zich herinneren, en er dankbaar voor zijn.

Het is nu – onder andere omstandigheden-  wéér actueel en nu hebben wíj de kans om iets te doen. We vinden dat we als parochie niet kunnen achterblijven, nu er zo’n grote behoefte is aan onderdak voor Oekraïense vluchtelingen. We hebben immers de mogelijkheden!  Lees verder

Bericht van de Ledenadministratie: de parochie en uw privacy

Om goed te kunnen functioneren houden alle parochies in Nederland een ledenadministratie bij van hun parochianen.  

Deze ledenadministratie is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie (beter bekend als het bevolkingsregister) via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Hierdoor krijgt de parochie automatisch bericht van verhuizingen, overlijdens, huwelijken etc. van de mensen die ingeschreven staan als parochiaan.

Afgelopen jaar is er nieuwe wetgeving gekomen betreffende de privacy van mensen en hoe hiermee moet worden omgegaan door degenen die de beschikking hebben over deze gegevens. U zult het afgelopen half jaar waarschijnlijk wel over de Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben gehoord of gelezen. Lees verder