Welkom

Welkom op de website van de R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee in Den Helder en Julianadorp. Deze parochie omvat de twee Rooms Katholieke kerken in Den Helder. Dat zijn de Petrus en Pauluskerk in het stadsdeel Centrum en de H. Willibrordkerk in Julianadorp. Voor specifieke informatie over de Willibrordkerk is een aparte website beschikbaar.

 

 

14 juli Familiezondag in Schagen

Communicatie toekomst RK Noordkop

Beste parochianen,

Vorig jaar september (2022) bent u namens het regiobestuur ingelicht over het feit dat sluiting van al onze kerkgebouwen onafwendbaar is. Oorzaken van de benodigde sluiting zijn onder andere:

  • een grote afname van het aantal kerkgangers
  • te grote en dure kerkgebouwen
  • tekorten in de begroting in elke parochie van ons samenwerkingsverband.

We vonden toen dat het verstandig zou zijn om het sluitingsproces niet lang te laten duren, en we hadden als streefjaar 2024. Het was en is geen makkelijke boodschap voor u en voor ons.

We hebben u toen ingelicht over welke opties we wilden onderzoeken:

  • óf één nieuwe plek in de gemeente Den Helder
  • óf twee andere kerkplekken: één in ‘de stad’, één in de regio.

Lees verder

Bericht van de Ledenadministratie: de parochie en uw privacy

Om goed te kunnen functioneren houden alle parochies in Nederland een ledenadministratie bij van hun parochianen.  

Deze ledenadministratie is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie (beter bekend als het bevolkingsregister) via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Hierdoor krijgt de parochie automatisch bericht van verhuizingen, overlijdens, huwelijken etc. van de mensen die ingeschreven staan als parochiaan.

Afgelopen jaar is er nieuwe wetgeving gekomen betreffende de privacy van mensen en hoe hiermee moet worden omgegaan door degenen die de beschikking hebben over deze gegevens. U zult het afgelopen half jaar waarschijnlijk wel over de Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben gehoord of gelezen. Lees verder