Welkom!

Welkom op de website van de R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee in Den Helder en Julianadorp.

Deze parochie omvat de twee Rooms Katholieke kerken in Den Helder. Dat zijn de Petrus en Pauluskerk in het stadsdeel Centrum en de H. Willibrordkerk in Julianadorp. Voor specifieke informatie over de Willibrordkerk is een aparte website beschikbaar.

 

 

 

 

 

Vieringen in het weekend van 15 en 16 december 2018

DatumTijdstipLiturgische Dag/FeestLocatieVoorganger(s)KoorBijzonderheden Viering
zaterdag 15 december 201816.00Derde AdventTen AnkerP. BanaszakSamenzang
zaterdag 15 december 201819.00Derde AdventWillibrordI. Garcia
zaterdag 15 december 201819.00Derde AdventBreezandKerstconcertGeen viering
zondag 16 december 201809.30Derde AdventOudeschildH. SchraderOudeschild
zondag 16 december 201809.30Derde Advent't ZandP. BanaszakSamenzang
zondag 16 december 201809.30Derde AdventAnna PaulownaI. GarciaZimra
zondag 16 december 201811.00Derde AdventDen BurgH. Schrader
zondag 16 december 201811.00Derde AdventPetrus en PaulusI. GarciaSamenzang

Ron en Anton: jubilarissen bij het koor

 Tijdens de jaarvergadering van het St.Caeciliakoor op 20 november 2018 zijn er twee jubilarissen onderscheiden, te weten Ron Mulder, veertig jaar lid en Anton van Deutekom, vijfentwintig jaar lid.

Zij ontvingen  de eremedaille in goud,respectievelijk zilver met oorkonde en een bijbehorende broche van  de Nederlandse St.-Gregorius Vereniging.

(Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)

Adventsactie: Een netwerk van naaiateliers voor jonge moeders in Congo-Central

In de provincie Congo Central in de Democratische Republiek Congo wonen veel alleenstaande moeders tussen 13 en 23 jaar. Ze zijn nauwelijks geschoold en kunnen niet lezen en schrijven. Deze jonge moeders hebben daardoor geen enkel vooruitzicht op werk. Een opleiding kan hen in staat stellen te voorzien in de basisbehoeften van hun gezin. Ze kunnen dan zorgen dat hun kinderen wel naar school gaan en gezond blijven. Zo doorbreken zij hun situatie van structurele armoede. Alfabetisering en scholing zijn hiervoor essentieel.

De Stichting Redemptio, van de paters redemptoristen, heeft twee jaar geleden in de parochies Miyamba, Mbanza Ngungu en Luozi een opleidingsproject opgezet, om het toekomstperspectief van deze jonge meisjes en vrouwen te verbeteren. Het doel is een duurzaam netwerk op te bouwen van naaiateliers, naaicoöperaties en verkooppunten waar de gemaakte kleding wordt verkocht. Dit moet de vrouwen in staat stellen te voorzien in het levensonderhoud van henzelf en hun gezinnen. Lees verder op de website van de Adventsactie

Voor dit doel wordt er in de Advent en/of met Kerstmis gecollecteerd. Wij bevelen de collecte van harte bij u aan. Ook kunt u storten op IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Bericht van de Ledenadministratie: de parochie en uw privacy

Om goed te kunnen functioneren houden alle parochies in Nederland een ledenadministratie bij van hun parochianen.  

Deze ledenadministratie is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie (beter bekend als het bevolkingsregister) via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Hierdoor krijgt de parochie automatisch bericht van verhuizingen, overlijdens, huwelijken etc. van de mensen die ingeschreven staan als parochiaan.

Afgelopen jaar is er nieuwe wetgeving gekomen betreffende de privacy van mensen en hoe hiermee moet worden omgegaan door degenen die de beschikking hebben over deze gegevens. U zult het afgelopen half jaar waarschijnlijk wel over de Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben gehoord of gelezen. Lees verder

Petrus en Paulus Kerk Huishoudelijke Dienst 2018: kom ons helpen ook op 12 november!

De eerstvolgende keer is maandag 12 november!

Eén keer in de maand komen wij op de maandagmiddag bij elkaar om de kerk en pastorie er weer fris en fruitig uit te laten zien en daarna een bakkie te drinken.

Toch zoeken wij nog extra handen! Mocht je interesse hebben noteer dan deze data:

12 november 10 december

Mocht er genoeg animo zijn dan is het misschien mogelijk om meerdere gezellige ploegen samen te stellen en het schoonmaken om verschillende dagen te laten plaatsvinden.

Vragen? Neem dan gerust contact met het parochiecentrum op (dinsdag en donderdag 9.00 – 11.00 uur) op telefoonnummer 0223 61 25 50.