Welkom

Welkom op de website van de R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee in Den Helder en Julianadorp. Deze parochie omvat de twee Rooms Katholieke kerken in Den Helder. Dat zijn de Petrus en Pauluskerk in het stadsdeel Centrum en de H. Willibrordkerk in Julianadorp. Voor specifieke informatie over de Willibrordkerk is een aparte website beschikbaar.

Inzingkoor Petrus en Pauluskerk

Dit koor is tot stand gekomen in het jaar 2017. Het telt 19 leden. De bedoeling van het koor is uitsluitend om de samenzang van de gemeenschap te stimuleren en te ondersteunen. Gedurende een half uur, voorafgaand aan de viering van 11.00 uur, worden de liederen even doorgenomen. Twee leden van ons koor zijn ons behulpzaam als dirigent. We worden begeleid door de piano of het kerkorgel.  Contributie wordt er niet gevraagd, maar de collecte komt natuurlijk ook langs bij de koorleden. Kerkzangers zijn immers ook kerkgangers. 

Gewoonlijk zingt het koor op de eerste zondag van de maand in de Petrus en Pauluskerk. Als u een beetje kunt zingen, bent u uitgenodigd om mee te komen doen. Informatie kunt u krijgen bij het parochiesecretariaat, tel. 0223 612550; mailadres: rk.denhelder@wolmail.nl

Nieuwe dekenaten in het bisdom. Pastoor García Ferman deken van Schagen.

Mgr. Punt en de bisschop-coadjutor mgr. Hendriks hebben na ruim overleg besloten om het aantal dekenaten weer iets uit te breiden. Niet meer zoals vroeger, als een bestuurslaag tussen parochie en bisdom. Dat is bij een krimpende kerk niet meer realistisch. Maar als regio’s die, juist vanwege de krimp, zoeken naar nieuwe wegen van samen­wer­king. En de deken niet primair als bestuurder, maar als ‘pastor pastorum’. We merken dat het nodig is. Het pastoraat is zwaar in deze tijd. Juist de priesters, diakens en andere pastoraal werkenden dragen de volle last van een seculariserende samenleving, van kritieken en soms zelfs van agressie tegen geloof en kerk. Het is nodig dat ze elkaar dragen en bemoedigen. De deken heeft daarbij een cruciale rol, maar daarvoor moet zijn dekenaat niet te groot zijn. We zijn uitgekomen op tien dekenaten rond de wat grotere steden.

 ‘Onze’ pastoor Ivan García Ferman is benoemd tot deken van het dekenaat Schagen. Wij feliciteren hem en wensen hem Gods rijkste zegen toe.

Meer informatie kunt u nalezen op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam:

Verslag Kerst Inn 2019

Op 29 december is voor de tweede keer de regionale Kerst Inn gehouden in de mooi versierde Willibrordkerk. De werkgroep Regio Breed heeft deze middag weer verzorgd.

Ook dit jaar was het weer een goed bezochte, zeer gezellige en waardevolle middag. Er was muziek, een gedicht, spelletjes en uiteraard verzorging met koffie, thee, hapjes en drankjes. De oliebollen mochten natuurlijk niet ontbreken. Volgend jaar willen we zeker weer een kerst inn organiseren want het is super gezellig en wordt zeer gewaardeerd.

pastorale team en werkgroep regio Breed

Foto’s na Lees verder
Lees verder

25 januari 2020: Regio Inspriratiedag

Is geloven een saai gebeuren? Het tegenovergestelde van een avontuur? Durven wij het aan, op reis te gaan met God?
Als aansporing verzorgt Tim Schilling, van het centrum voor Parochie-spiritualiteit een workshop voor ons.

Wanneer: zaterdag 25 januari 2020
Waar: Spoorbuurtschool, Nieuweweg 19, 1761 EC Anna Paulowna
Tijdstip: 10.00-13.30

Klik hier voor de poster

Bericht van de Ledenadministratie: de parochie en uw privacy

Om goed te kunnen functioneren houden alle parochies in Nederland een ledenadministratie bij van hun parochianen.  

Deze ledenadministratie is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie (beter bekend als het bevolkingsregister) via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Hierdoor krijgt de parochie automatisch bericht van verhuizingen, overlijdens, huwelijken etc. van de mensen die ingeschreven staan als parochiaan.

Afgelopen jaar is er nieuwe wetgeving gekomen betreffende de privacy van mensen en hoe hiermee moet worden omgegaan door degenen die de beschikking hebben over deze gegevens. U zult het afgelopen half jaar waarschijnlijk wel over de Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben gehoord of gelezen. Lees verder