Welkom

Welkom op de website van de R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee in Den Helder en Julianadorp. Deze parochie omvat de twee Rooms Katholieke kerken in Den Helder. Dat zijn de Petrus en Pauluskerk in het stadsdeel Centrum en de H. Willibrordkerk in Julianadorp. Voor specifieke informatie over de Willibrordkerk is een aparte website beschikbaar.

Update 28 januari: vieringen-overzicht t/m 27 februari 2021

Als gevolg van de corona-pandemie zijn de volgende maatregelen van toepassing:

  • Het aantal kerkgangers wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit is uitgezonderd de bedienaren in de liturgie en zangers.
  • het afstand houden op 1,5 meter is daarbij leidend.
  • Draag een mondkapje als u door de kerk loopt.
  • Blijf thuis bij klachten.
  • Er is geen collecte; de collecteschaal staat achter in de kerk klaar maar online doneren kan ook. Gebruik eventueel onderstaande QR-code.
  • Bij de H. Communie wordt een scherm tussen de priester en de communicant geplaatst.
  • Bekijkt u liever een livestream: kijk op kathedraaltv.nl of de dominicusparochie.nl

Een actueel overzicht met vieringen t/m 27 februari staat vindt u hier

Na versoepelingen vinden er geen wijzigingen plaats in het rooster van de vieringen.

Collecte of doneren! Uw bijdrage is welkom.

Bedrag

(*= Naam en bedrag zijn verplichte velden; 5,00 is een voorbeeld hoe het ingevuld moet worden)

(Of gebruik de QR-code om te doneren met behulp van uw mobiele telefoon of tablet.)

Kerkbalans 2022

Waarover praten wij? Waarover lezen wij en horen wij? Helaas nog steeds over corona, gelukkig ook over het nieuwe jaar 2022, maar zeker in Den Helder is onze vuurtoren de Lange Jaap het gesprek van de dag! Op het moment dat u dit leest, is misschien zelfs  het besluit gevallen om deze iconische vuurtoren af te breken. Je hoeft niet alle commentaren te lezen om te kunnen weten, dat achterstallig onderhoud een belangrijke oorzaak is van de problemen. Niet alleen onze huizen en winkels, maar zeker ook grote gebouwen vragen om regelmatig onderhoud. Wie dat niet doet, krijgt vroeg of laat een vette rekening toegestuurd: afbraak of hoge kosten voor achterstallig onderhoud! Lees verder

Bericht van de Ledenadministratie: de parochie en uw privacy

Om goed te kunnen functioneren houden alle parochies in Nederland een ledenadministratie bij van hun parochianen.  

Deze ledenadministratie is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie (beter bekend als het bevolkingsregister) via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Hierdoor krijgt de parochie automatisch bericht van verhuizingen, overlijdens, huwelijken etc. van de mensen die ingeschreven staan als parochiaan.

Afgelopen jaar is er nieuwe wetgeving gekomen betreffende de privacy van mensen en hoe hiermee moet worden omgegaan door degenen die de beschikking hebben over deze gegevens. U zult het afgelopen half jaar waarschijnlijk wel over de Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben gehoord of gelezen. Lees verder