Welkom

Welkom op de website van de R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee in Den Helder en Julianadorp. Deze parochie omvat de twee Rooms Katholieke kerken in Den Helder. Dat zijn de Petrus en Pauluskerk in het stadsdeel Centrum en de H. Willibrordkerk in Julianadorp. Voor specifieke informatie over de Willibrordkerk is een aparte website beschikbaar.

Wijziging bestuursvorm van de parochies in onze regio

Beste parochianen,

Met ingang van 1 januari 2020 treedt er een wijziging op in de bestuursvorm van onze 5 parochies die samen de regio Noordkop vormen (Den Helder/Julianadorp, ’t Zand, Breezand, Anna Paulowna en Texel).Het samenwerkingsverband van ’t Zand, Anna Paulowna en Breezand (Trinitas) wordt uitgebreid met Den Helder/Julianadorp. Hierdoor ontstaat er een samenwerkingsverband van 4 parochies.Hoewel Texel volwaardig lid is van de regio is er om praktische redenen (o.a. bereikbaarheid) besloten om de parochie Texel bestuurlijk buiten het samenwerkingsverband te laten. Alle andere samenwerkingsverbanden met Texel blijven bestaan en waar mogelijk uitgebreid (u kunt denken aan gezamenlijke voorbereiding en vieren van Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel, Regiobreed-activiteiten voor jong en oud).

Voor de 4 parochies die één bestuur gaan vormen verandert er bestuurlijk het een en ander. Er komt 1 overkoepelend bestuur bestaande uit 2 vertegenwoordigers van elke parochie met als voorzitter de pastoor. Elke parochie heeft/houdt een eigen parochieraad voor de dagelijkse gang van zaken van de parochie, elke parochie blijft financieel onafhankelijk, elke parochie blijft lokaal doen wat lokaal kan. Dit heeft tot gevolg dat er een efficiënte samenwerking zal zijn die ons in staat stelt meer zaken gezamenlijk uit te voeren. Lees verder

3 november: Vormen van Herinneringen

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het mysterie van de dood.Na het verliezen van een dierbare beseffen we dat we getuige waren van een leven dat wij liefhadden. Door dat geleefde leven te herden­ ken kunnen we de inspiratie, het gedachtegoed en de betekenis van onze overledenen levend houden. De doden niet verzwijgen, maar herdenken om wie ze waren en wat ze te vertellen hebben. Lees verder

4 november 2019: Informatieavond Eerste Heilige Communie en Vormsel

In onze regio zijn werkgroepen actief om samen met het pastorale team kinderen voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel.

Wilt u uw kind een van deze sacramenten laten ontvangen?

Dat kan.

Voorafgaand aan de eigenlijke projecten, wordt er regio Breed een informatieavond georganiseerd voor ouders/verzorgers. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! Lees verder in deze uitnodigingsbrief.

Verslag bezoek seminarie “Geen bezoek maar een ervaring!”

19 oktober 2019 – seminarie Redemptoris Mater te Nieuwe Niedorp.

Wat een prachtige dag in het seminarie Redemptoris Mater! Het regende buiten pijpenstelen maar binnen wachtte ons een warm onthaal door rector Luc.

Nadat alle belangstellenden (tegen de 40 personen) binnen waren werden we naar de eetzaal gebracht voor ontvangst met koffie en vlaai. Aan elke tafel waar we zaten schoof een seminarist aan om de functie van gastheer te vervullen.

Voor we aan de rondleiding begonnen werden wij voorgesteld aan alle seminaristen, die in het kort vertelden hoe lang zij hier waren, uit elk land zij kwamen en hoe ver zij met hun studie waren. Een Poolse seminarist was nog maar vijf dagen in Nederland en kon zich al in het Nederlands voorstellen.

Lees verder

10 november: Kom je ook naar het ook naar het feest van Sint Maarten? (update 25-10-2019)

(Klik op afbeelding voor vergrote weergave)

Ben jij ook benieuwd wie Sint Maarten was?

Wil je ook meedoen met het toneelstuk over hem, meezingen met het koor,  keuvelen in de kerk of vind jij het gewoon leuk om te komen? Zondag 10 november nodigen wij jou uit!

We vieren het feest van Sint Maarten, een viering voor de Tiger Kids én jullie hele familie. Neem je vriendje/vriendinnetje mee!

Waar: Petrus & Pauluskerk – Den Helder
Hoe laat: 11.00 uur
Koor: Caeciliakoor / Breezangertjes (Breezand) / Zimra (Anna Paulowna).

Parochianen brengen bezoek aan seminarie Nieuwe Niedorp

Vandaag zijn 30 parochianen uit onze regio, samen met pastoor Ivan, op bezoek bij het seminarie Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp. Het belooft een inspirerende dag te worden met voldoende tijd om met elkaar en de seminaristen in gesprek te gaan. Een rondleiding in het mooie seminarie, uitleg over de iconen en een afsluitende lunch maken de dag compleet!

Lees verder

Open geloofsavonden starten op 14 oktober

Maandag 14 oktober gaan de open geloofsavonden weer van start.

Deze avonden zijn geschikt voor alle mensen vanaf 14 jaar en ouder.

Doel van deze avonden is de schatten van ons Rooms Katholiek geloof, en in het bijzonder van ons doopsel, te (her)ontdekken. In deze avonden leren we aan de hand van het woord

van God en de ervaring van de eerste christelijke gemeenschappen langzaam terug te gaan naar de bron van ons bestaan en daarin Gods onmetelijke liefde te ervaren.

Elke maandag en donderdagavond van 20.00 tot 21.00 Deelname is kosteloos.

U mag ook niet kerkelijke mensen uit nodigen.