Welkom

Welkom op de website van de R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee in Den Helder en Julianadorp. Deze parochie omvat de twee Rooms Katholieke kerken in Den Helder. Dat zijn de Petrus en Pauluskerk in het stadsdeel Centrum en de H. Willibrordkerk in Julianadorp. Voor specifieke informatie over de Willibrordkerk is een aparte website beschikbaar.

22 mei: Lezing over Titus Brandsma

Datum en Tijdstip: zondag 22 mei om 15.00 uur

Plaats: Parochiecentrum HH. Petrus en Pauluskerk, Kerkgracht 55, 1782 GK Den Helder

Beste parochianen,

Afgelopen zondag, zondag  15 mei, is  in Rome Titus Brandsma (1881-1942) heilig verklaard. In een rechtstreekse uitzending vanaf het St.-Pietersplein heeft u daar getuige van kunnen zijn.

In de media heeft u in de afgelopen  tijd volop kunnen  lezen, horen en zien wat hij betekend heeft voor het onderwijs, de journalistiek en vooral over zijn rol in het verzet tegen het nazisme in al zijn vormen. Dat laatste zou hem zijn leven kosten.  Zijn diepe verbondenheid met God maakte hem tot een moedig mens. Lees verder

Opvang Oekraïnse vluchtelingen in Pastorie

U weet dat er een grote nood is aan opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Onze parochieraad heeft daarom besloten om een gedeelte van onze weliswaar verouderde, maar ook heel gróte pastorie beschikbaar te stellen.

In de Tweede Wereldoorlog hebben veel inwoners van Den Helder onderdak gevonden in andere dorpen en steden, steeds bij gewone particuliere mensen die hun huis openstelden, soms wel 5 jaar lang. Dat is lang geleden, maar er zijn nog steeds mensen die het zich herinneren, en er dankbaar voor zijn.

Het is nu – onder andere omstandigheden-  wéér actueel en nu hebben wíj de kans om iets te doen. We vinden dat we als parochie niet kunnen achterblijven, nu er zo’n grote behoefte is aan onderdak voor Oekraïense vluchtelingen. We hebben immers de mogelijkheden!  Lees verder

Expositie fotowerkgroep ’t Perspectief over Lijdenstijd

Op Aswoensdag, de dag na carnaval, begint in de christelijke geloofstraditie de veertigdagentijd. Deze periode wordt ook wel de lijdenstijd of  ‘de stille tijd’ genoemd. Het is een tijd van bezinning, van inkeer, van reflectie, maar ook van perspectief, van licht, op weg naar Pasen. Een hoopvol perspectief.

Tijdens deze periode wordt er in de Petrus en Pauluskerk aan de Kerkgracht 54 in Den Helder een foto-expositie gehouden. Leden van de fotowerkgroep ’t Perspectief uit Anna Paulowna tonen 22 foto’s die volgens hen recht doen aan dit gedachtegoed. De leden van de fotoclub hebben getracht ‘de stille tijd ‘ te vertalen in beelden. Het zijn foto’s met diepgang, met soms een verrassende visie op dit thema. Je wordt er stil van; het zet je aan het denken! Lees verder

Bericht van de Ledenadministratie: de parochie en uw privacy

Om goed te kunnen functioneren houden alle parochies in Nederland een ledenadministratie bij van hun parochianen.  

Deze ledenadministratie is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie (beter bekend als het bevolkingsregister) via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Hierdoor krijgt de parochie automatisch bericht van verhuizingen, overlijdens, huwelijken etc. van de mensen die ingeschreven staan als parochiaan.

Afgelopen jaar is er nieuwe wetgeving gekomen betreffende de privacy van mensen en hoe hiermee moet worden omgegaan door degenen die de beschikking hebben over deze gegevens. U zult het afgelopen half jaar waarschijnlijk wel over de Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben gehoord of gelezen. Lees verder