Welkom

Welkom op de website van de R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee in Den Helder en Julianadorp. Deze parochie omvat de twee Rooms Katholieke kerken in Den Helder. Dat zijn de Petrus en Pauluskerk in het stadsdeel Centrum en de H. Willibrordkerk in Julianadorp. Voor specifieke informatie over de Willibrordkerk is een aparte website beschikbaar.

Vieringen in het weekend van 21 en 22 september 2019

DatumTijdstipLocatieVoorganger(s)KoorBijzonderheden Viering
zaterdag 21 september 201916.00Ten AnkerI. GarciaSamenzang
zaterdag 21 september 201919.00Anna PaulownaI. Garcia/VOPRhythm VoiceStartviering
zaterdag 21 september 201919.00't ZandP. BanaszakSamenzang
zondag 22 september 201909.30WillibrordH. Schrader
zondag 22 september 201909.30BreezandP. BanaszakDameskoor
zondag 22 september 201910.00De Cocksdorp RK KerkDs Huizingoec. dienst voor de vrede
zondag 22 september 201910.00Den Hoorn PKN KerkDs Marseilleoec. dienst voor de vrede
zondag 22 september 201910.00Den Burg PKN KerkG. Martensoec. dienst voor de vrede
zondag 22 september 201911.00Petrus en PaulusP. BanaszakCaecilia koorkinderkerk

Gaat u ook mee? Bezoek seminarie Nieuwe Niedorp

De werkgroep regio Breed organiseert samen met het pastorale team een bezoek aan het seminarie Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp. Speciaal voor de parochianen van onze regio openen zij op 19 oktober a.s. hun deuren.

We worden rondgeleid door het oude klooster en krijgen een uitleg over de rijke historie en de prachtige iconen. Zo krijgen we de mogelijkheid om een kijkje in het leven van de seminaristen te nemen.

Jongeren uit onze regio zijn u al voorgegaan. Zij waren heel enthousiast over het mooie gebouw en de sfeer in het seminarie.

De tijd is van 10.30 uur tot 14.00 uur incl. koffie en lunch.

U kunt zich aanmelden per email: regiobreednoordkop@gmail.com of bellen met het parochiecentrum 0223 – 61 25 50

Kloostermeerdaagse

Zoekt u inspiratie voor uw persoonlijke ontwikkeling en/of heeft u heeft behoefte aan een adempauze?  Vadere biedt met de kloostermeerdaagsen een verdiepend programma aan rondom verschillende thema’s waarin u uzelf kunt verdiepen in het kloosterleven én waarin thema’s uit het dagelijkse leven verdiept worden door middel van leuke werkvormen, workshops en gesprekken. Door het ritme van de dag kunt u aandacht geven aan datgene dat centraal staat in de kloosters zoals stilte, rust, bezinning en ontmoeting… 

Vadere biedt verschillende programma’s met uiteenlopende thema’s.

Vadere bestaat uit verschillende professionals die ieder een eigen aandachtspunt hebben. Ons comité van aanbeveling bestaat uit mensen zoals Annemiek Schrijver, Inez van Oort, broeder Thomas Quartier en broeder Gerard Mathijsen. Zij onderschrijven het doel en de visie van Vadere.

Op dit moment worden er twee meerdaagsen aangeboden:

  1. ‘Ruimte nemen in je eigen tijd’. Vrijdag 18 oktober vanaf 14.00 tot zondag 20 oktober 14.00 uur, Abdij Koningshoeven te Tilburg
  2. ‘Omgaan met eigen verlieservaringen’, dinsdag 12 november vanaf 11.00 tot donderdag 14 november 10.00 uur, Abdij Lilbosch te Echt

Zie voor meer informatie www.vadere.nl en https://www.raadvankerken.nl/pagina/4098/kloosterervaring

Legende van de Kroetwösj /De Kruidenbos

Elk jaar viert de Kerk op 15 Augustus het hoogfeest van Maria Ten hemelopneming. Hiermee wordt herdacht dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest ontstond in het oosten en werd in de 7e eeuw door Rome overgenomen. In Zuid-Limburg wordt op het feest van Maria ten Hemelopneming op vele plaatsen een kruidenbundel gezegend. (De Slevrouwe/Sterre-der-Zee in Maastricht zit vandaag helemaal vol. red.) De zegening van de kruidenbossen is een voorbeeld van een voorchristelijk gebruik dat door de Kerk is overgenomen en gekerstend.

Volgens een oud-Christelijke legende was bij de begrafenis van Maria de apostel Thomas afwezig. Omdat hij te laat arriveerde en niet kon geloven dat Maria dood zou zijn, werd op zijn verzoek haar graf geopend. Het graf bleek leeg te zijn. Maria was ten hemel opgenomen. Op de plaats waar zij gelegen had, lagen nu geurende kruiden. Die kruiden droegen de geur met zich mee van een nieuwe wereld, van een stukje hemel op aarde; waar mensen genezen worden van de pijn die het leven soms kan doen. Zo geloofde Maria in Gods trouw, in de kracht van rechtvaardigheid en liefde. En die trouw herinnert ook het gebruik van de zegening van de kruiden. Lees verder

Tienerkamp Breakout

Druk, druk, druk. Kun jij nog een gaatje vinden voor het fantastische tienerkamp BreakOut (13 tm 14 juli 2019 in Heiloo)?! Het lijkt soms alsof jouw leven een aaneenschakeling van activiteiten is. Ben je beschikbaar voor jouw vrienden, familie en God? Ben jij Available? Lees verder op de website van het Heiligdom OLV ter Nood.

Evangelielezingen: C-jaar is het Lucasjaar

Het evangelie van Lucas is één van de vier heilige boeken die de grote betekenis van Jezus’ levensloop voor het heil van de mensen schetsen. Dit evangelie benadrukt dat Jezus’ heil bestemd is voor alle mensen, jood en niet-jood, arm en rijk.

Evangelie
Het Evangelie volgens Lucas behoort met de boeken van Matteüs, Marcus en Johannes tot de vier evangeliën van het Nieuwe Testament. De term ‘evangelie’ duidt op de ‘goede boodschap’ die door Jezus Christus is verkondigd. ‘Evangelie’ is in de christelijke traditie bovendien de aanduiding van een boek dat de grote betekenis van Jezus’ levensloop voor het heil van de mensen schetst. Lees verder in de encyclopedie van het katholiek ABC op de website van de KRO-NCRV.

Bericht van de Ledenadministratie: de parochie en uw privacy

Om goed te kunnen functioneren houden alle parochies in Nederland een ledenadministratie bij van hun parochianen.  

Deze ledenadministratie is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie (beter bekend als het bevolkingsregister) via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Hierdoor krijgt de parochie automatisch bericht van verhuizingen, overlijdens, huwelijken etc. van de mensen die ingeschreven staan als parochiaan.

Afgelopen jaar is er nieuwe wetgeving gekomen betreffende de privacy van mensen en hoe hiermee moet worden omgegaan door degenen die de beschikking hebben over deze gegevens. U zult het afgelopen half jaar waarschijnlijk wel over de Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben gehoord of gelezen. Lees verder