Welkom

Welkom op de website van de R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee in Den Helder en Julianadorp. Deze parochie omvat de twee Rooms Katholieke kerken in Den Helder. Dat zijn de Petrus en Pauluskerk in het stadsdeel Centrum en de H. Willibrordkerk in Julianadorp. Voor specifieke informatie over de Willibrordkerk is een aparte website beschikbaar.

 

 

Actie Kerkbalans 2023: geef gul!

De folder bevat natuurlijk een oproep om royaal te geven aan de ‘kerk van morgen’, maar ook nog steeds voor de ‘kerk van vandaag’.  U ziet dat we fors in de rode cijfers zitten. Gezien de gestegen energiekosten moeten we daar ook voor dit jaar ernstig rekening mee houden.

We beseffen dat het wellicht ook voor uw eigen huishouden moeilijk is om de balans financieel in evenwicht te houden.

Tóch bevelen we u deze actie Kerkbalans 2023 van harte aan. Dank u wel! Lees verder

Winterrooster en andere wetenswaardigheden

Dit weekend wordt aan de kerkbezoekers een flyer met het rooster voor de vieringen in de komende periode (Van Kerst t/m eind maart 2022). Verder vindt u nieuws over de kerkgebouwen en het onderzoek dat gaat beginnen. De flyer is als PDF bestand bijgesloten. In de PDF is een aanklikbare inhoudsopgave opgenomen. Zo kunt nu snel naar het nieuwsbericht, dat u wilt lezen, gaan.

Flyer met vieringenrooster

Start Alpha-cursus in PP op 19 januari (update 25 december)

Half januari start in de Noordkop een zg. Alpha-cursus. Dit is een cursus die u in staat stelt om meer te weten te komen over ons katholieke geloof: geloofsontwikkeling voor volwassenen.

De cursus is bedoeld voor een brede groep: zowel voor mensen die weinig of niets weten van het geloof, maar interesse hebben in het onderwerp, als voor meer ‘ervaren’ gelovigen, die meer willen weten over de oorsprong en achtergronden van de katholiek-christelijke traditie.

Hoe ziet een Alpha-cursusavond er uit?
Een cursusavond duurt van 18.00 tot 20.30 uur. We beginnen elke bijeenkomst met een eenvoudige, maar lekkere avondmaaltijd.

Na het eten wordt een bijzonder onderdeel van ons geloof kort toegelicht, en vervolgens krijgt iedereen een gelegenheid om zijn idee, gedachte, mening of ervaring met elkaar te delen. Lees verder

Bericht van de Ledenadministratie: de parochie en uw privacy

Om goed te kunnen functioneren houden alle parochies in Nederland een ledenadministratie bij van hun parochianen.  

Deze ledenadministratie is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie (beter bekend als het bevolkingsregister) via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Hierdoor krijgt de parochie automatisch bericht van verhuizingen, overlijdens, huwelijken etc. van de mensen die ingeschreven staan als parochiaan.

Afgelopen jaar is er nieuwe wetgeving gekomen betreffende de privacy van mensen en hoe hiermee moet worden omgegaan door degenen die de beschikking hebben over deze gegevens. U zult het afgelopen half jaar waarschijnlijk wel over de Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben gehoord of gelezen. Lees verder