Welkom

Welkom op de website van de R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee in Den Helder en Julianadorp. Deze parochie omvat de twee Rooms Katholieke kerken in Den Helder. Dat zijn de Petrus en Pauluskerk in het stadsdeel Centrum en de H. Willibrordkerk in Julianadorp. Voor specifieke informatie over de Willibrordkerk is een aparte website beschikbaar.

Legende van de Kroetwösj /De Kruidenbos

Elk jaar viert de Kerk op 15 Augustus het hoogfeest van Maria Ten hemelopneming. Hiermee wordt herdacht dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest ontstond in het oosten en werd in de 7e eeuw door Rome overgenomen. In Zuid-Limburg wordt op het feest van Maria ten Hemelopneming op vele plaatsen een kruidenbundel gezegend. (De Slevrouwe/Sterre-der-Zee in Maastricht zit vandaag helemaal vol. red.) De zegening van de kruidenbossen is een voorbeeld van een voorchristelijk gebruik dat door de Kerk is overgenomen en gekerstend.

Volgens een oud-Christelijke legende was bij de begrafenis van Maria de apostel Thomas afwezig. Omdat hij te laat arriveerde en niet kon geloven dat Maria dood zou zijn, werd op zijn verzoek haar graf geopend. Het graf bleek leeg te zijn. Maria was ten hemel opgenomen. Op de plaats waar zij gelegen had, lagen nu geurende kruiden. Die kruiden droegen de geur met zich mee van een nieuwe wereld, van een stukje hemel op aarde; waar mensen genezen worden van de pijn die het leven soms kan doen. Zo geloofde Maria in Gods trouw, in de kracht van rechtvaardigheid en liefde. En die trouw herinnert ook het gebruik van de zegening van de kruiden. Lees verder

Tienerkamp Breakout

Druk, druk, druk. Kun jij nog een gaatje vinden voor het fantastische tienerkamp BreakOut (13 tm 14 juli 2019 in Heiloo)?! Het lijkt soms alsof jouw leven een aaneenschakeling van activiteiten is. Ben je beschikbaar voor jouw vrienden, familie en God? Ben jij Available? Lees verder op de website van het Heiligdom OLV ter Nood.

Evangelielezingen: C-jaar is het Lucasjaar

Het evangelie van Lucas is één van de vier heilige boeken die de grote betekenis van Jezus’ levensloop voor het heil van de mensen schetsen. Dit evangelie benadrukt dat Jezus’ heil bestemd is voor alle mensen, jood en niet-jood, arm en rijk.

Evangelie
Het Evangelie volgens Lucas behoort met de boeken van Matteüs, Marcus en Johannes tot de vier evangeliën van het Nieuwe Testament. De term ‘evangelie’ duidt op de ‘goede boodschap’ die door Jezus Christus is verkondigd. ‘Evangelie’ is in de christelijke traditie bovendien de aanduiding van een boek dat de grote betekenis van Jezus’ levensloop voor het heil van de mensen schetst. Lees verder in de encyclopedie van het katholiek ABC op de website van de KRO-NCRV.

Bericht van de Ledenadministratie: de parochie en uw privacy

Om goed te kunnen functioneren houden alle parochies in Nederland een ledenadministratie bij van hun parochianen.  

Deze ledenadministratie is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie (beter bekend als het bevolkingsregister) via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Hierdoor krijgt de parochie automatisch bericht van verhuizingen, overlijdens, huwelijken etc. van de mensen die ingeschreven staan als parochiaan.

Afgelopen jaar is er nieuwe wetgeving gekomen betreffende de privacy van mensen en hoe hiermee moet worden omgegaan door degenen die de beschikking hebben over deze gegevens. U zult het afgelopen half jaar waarschijnlijk wel over de Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben gehoord of gelezen. Lees verder