Welkom

Welkom op de website van de R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee in Den Helder en Julianadorp. Deze parochie omvat de twee Rooms Katholieke kerken in Den Helder. Dat zijn de Petrus en Pauluskerk in het stadsdeel Centrum en de H. Willibrordkerk in Julianadorp. Voor specifieke informatie over de Willibrordkerk is een aparte website beschikbaar.

30 Plaatsen maximaal in alle kerken

De nieuwe regels rond het Corona-virus maken dat we nog maar 30 kerkgangers per viering kunnen ontvangen. Dit geldt voor álle kerken.  In onze parochie dus de Willibrordkerk én de Petrus en Pauluskerk.

Om teleurstelling te voorkomen, is het dus de komende weken echt noodzakelijk dat u zich aanmeldt voor de viering. Zijn er méér dan 30 aanmeldingen geregistreerd, komt u op de wachtlijst. Wanneer er een plaats vrijkomt krijgt u daarvan persoonlijk bericht. Op het laatste moment aanmelden ‘aan de kerkdeur’ is daarom sterk af te raden:

  • hebben we het maximum bereikt, dan kunnen we u helaas niet toelaten….
  • Wij verzoeken u met klem om een mondkapje te dragen tot u op uw plaats zit.

Aanmelden kan VANAF DONDERDAG 10 UUR,  zowel via deze WEBSITE (zie rode knop ) als per TELEFOON (0223 – 612550)

QR-code voor collecte, donaties en kerkbijdragen. 

Maria-feest op 16 mei voor Tiger-kids

Klik op afbeelding voor grote weergave.

Op zondag 16 mei om 15.00 uur organiseert het pastorale team samen met werkgroep regio Breed een Maria feest voor de Tiger Kids van onze regio in de kerk van ’t Zand. 

Het is mei en de maand mei is traditioneel de maand waarin Maria centraal staat en dat is reden voor een (corona proof) feest. 

Jullie zijn van harte welkom! 

Bericht van de Ledenadministratie: de parochie en uw privacy

Om goed te kunnen functioneren houden alle parochies in Nederland een ledenadministratie bij van hun parochianen.  

Deze ledenadministratie is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie (beter bekend als het bevolkingsregister) via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Hierdoor krijgt de parochie automatisch bericht van verhuizingen, overlijdens, huwelijken etc. van de mensen die ingeschreven staan als parochiaan.

Afgelopen jaar is er nieuwe wetgeving gekomen betreffende de privacy van mensen en hoe hiermee moet worden omgegaan door degenen die de beschikking hebben over deze gegevens. U zult het afgelopen half jaar waarschijnlijk wel over de Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben gehoord of gelezen. Lees verder