Welkom

Welkom op de website van de R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee in Den Helder en Julianadorp. Deze parochie omvat de twee Rooms Katholieke kerken in Den Helder. Dat zijn de Petrus en Pauluskerk in het stadsdeel Centrum en de H. Willibrordkerk in Julianadorp. Voor specifieke informatie over de Willibrordkerk is een aparte website beschikbaar.

Niet langer aanmelden voor de vieringen

Vanaf  het weekeinde van 30-31 mei is het niet langer nodig om u van te voren aan te melden voor de vieringen in de PP- en Willibrordkerk.
Het aantal bezoekers dat we mogen ontvangen is verruimd, en we denken dat we daar met de huidige vieringen in kunnen voorzien.
Wel is het zo dat de gewone corona-maatregelen van kracht blijven: 

  • handen reinigen bij binnenkomst,
  • 1.5-meter afstand, geen samenzang.
  • Bij binnenkomst registreren we ook nog steeds uw aanwezigheid. 

De gastheer of -vrouw zal u naar uw naam (en  -als die niet bekend zijn-  uw contactgegevens) vragen.

De viering op zaterdagmiddag 16.00u in de PP-kerk blijft voorlopig, zodat we op zondagen binnen de veilige aantallen blijven. We gaan in de praktijk bekijken of deze viering nodig blijft.

Wat blijft, is de mogelijkheid om online bij te dragen aan de collecte!

Bedrag(*= Naam en bedrag zijn verplichte velden; 5,00 is een voorbeeld hoe het ingevuld moet worden)

(Of gebruik de QR-code om te doneren met behulp van uw mobiele telefoon of tablet.)

Bericht van de Ledenadministratie: de parochie en uw privacy

Om goed te kunnen functioneren houden alle parochies in Nederland een ledenadministratie bij van hun parochianen.  

Deze ledenadministratie is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie (beter bekend als het bevolkingsregister) via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Hierdoor krijgt de parochie automatisch bericht van verhuizingen, overlijdens, huwelijken etc. van de mensen die ingeschreven staan als parochiaan.

Afgelopen jaar is er nieuwe wetgeving gekomen betreffende de privacy van mensen en hoe hiermee moet worden omgegaan door degenen die de beschikking hebben over deze gegevens. U zult het afgelopen half jaar waarschijnlijk wel over de Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben gehoord of gelezen. Lees verder