Welkom

Welkom op de website van de R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee in Den Helder en Julianadorp. Deze parochie omvat de twee Rooms Katholieke kerken in Den Helder. Dat zijn de Petrus en Pauluskerk in het stadsdeel Centrum en de H. Willibrordkerk in Julianadorp. Voor specifieke informatie over de Willibrordkerk is een aparte website beschikbaar.

Niet langer aanmelden voor de vieringen

Vanaf  het weekeinde van 30-31 mei is het niet langer nodig om u van te voren aan te melden voor de vieringen in de PP- en Willibrordkerk.
Het aantal bezoekers dat we mogen ontvangen is verruimd, en we denken dat we daar met de huidige vieringen in kunnen voorzien.
Wel is het zo dat de gewone corona-maatregelen van kracht blijven: 

  • handen reinigen bij binnenkomst,
  • 1.5-meter afstand, geen samenzang.
  • Bij binnenkomst registreren we ook nog steeds uw aanwezigheid. 

De gastheer of -vrouw zal u naar uw naam (en  -als die niet bekend zijn-  uw contactgegevens) vragen.

De viering op zaterdagmiddag 16.00u in de PP-kerk blijft voorlopig, zodat we op zondagen binnen de veilige aantallen blijven. We gaan in de praktijk bekijken of deze viering nodig blijft.

Wat blijft, is de mogelijkheid om online bij te dragen aan de collecte!

Bedrag(*= Naam en bedrag zijn verplichte velden; 5,00 is een voorbeeld hoe het ingevuld moet worden)

(Of gebruik de QR-code om te doneren met behulp van uw mobiele telefoon of tablet.)

11 en 12 september: Mijn monument is jouw monument

Vorig jaar bestond de Petrus en Pauluskerk 180 jaar! Op dinsdag 6 oktober 1840 immers werd de kerk ingewijd door Mgr. C.L. Baron van Wijckersloot. Vorig jaar konden we wegens de coronabeperkingen geen aandacht geven aan dit jubileum, nu wel, hopen we. We koppelen dit aan de Open Monumentendag die dit jaar wordt gehouden op zaterdag/zondag 11&12 september. Het thema luidt dit jaar: ‘Mijn monument is jouw monument’.  Dit jaar gaat het dus niet om een speciaal gebouw met een verleden, maar om elk gebouw waar mensen hebben gewoond, gewerkt en geleefd. Daarin past natuurlijk uitstekend de Petrus en Pauluskerk, als gebouw met een lange geschiedenis en als ontmoetingsplaats van generatie op generatie! Lees verder

MIVA-collecte in weekend 28 en 29 augustus

In het weekend van 28 en 29 augustus vindt er een extra deurcollecte plaats voor de MIVA.

De MIVA vraagt dit jaar aandacht voor de medische zorg van de meest kwetsbaren in Kenia.

In uw misboekje vindt u een folder; volgende week kunt u gebruik maken van een collectezakje.

Geen vieringen meer in Ten Anker en Den Koogh

In de afgelopen maand hebben de besturen van Ten Anker en Den Koogh ons laten weten dat er géén kerkdiensten meer kunnen worden gehouden. Dat is een verdrietig bericht.

Heel veel jaren is er in Ten Anker en Den Koogh gekerkt, en heel veel mensen hebben daar in hun oude dag of in chronische ziekte of invaliditeit steun en troost gevonden. Ook voor hen bij wie het geheugen hen in de steek liet, waren juist de kerkdiensten vaak vertrouwde en herkenbare momenten.

De pastores en de parochieraad vinden dit besluit dan ook heel jammer. Het waren immers ook belangrijke momenten van persoonlijk contact met parochianen.

Wanneer u weet dat contact met één van de pastores gewenst is, bijv. voor de Communie  of voor een pastoraal gesprek, geeft u dit dan echt door. Dat blijft ook straks te allen tijde mogelijk! Lees verder

Bericht van de Ledenadministratie: de parochie en uw privacy

Om goed te kunnen functioneren houden alle parochies in Nederland een ledenadministratie bij van hun parochianen.  

Deze ledenadministratie is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie (beter bekend als het bevolkingsregister) via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Hierdoor krijgt de parochie automatisch bericht van verhuizingen, overlijdens, huwelijken etc. van de mensen die ingeschreven staan als parochiaan.

Afgelopen jaar is er nieuwe wetgeving gekomen betreffende de privacy van mensen en hoe hiermee moet worden omgegaan door degenen die de beschikking hebben over deze gegevens. U zult het afgelopen half jaar waarschijnlijk wel over de Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben gehoord of gelezen. Lees verder