Welkom

Welkom op de website van de R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee in Den Helder en Julianadorp. Deze parochie omvat de twee Rooms Katholieke kerken in Den Helder. Dat zijn de Petrus en Pauluskerk in het stadsdeel Centrum en de H. Willibrordkerk in Julianadorp. Voor specifieke informatie over de Willibrordkerk is een aparte website beschikbaar.

Vieringen in het weekend van 30 en 31 maart 2019

DatumTijdstipLiturgische Dag/FeestLocatieVoorganger(s)KoorBijzonderheden Viering
zaterdag 30 maart 201916.00Vierde zondag van de VeertigdagentijdTen AnkerP. BanaszakSamenzang
zaterdag 30 maart 201919.00Vierde zondag van de Veertigdagentijd't ZandParochianenSamenzang
zaterdag 30 maart 201919.00Vierde zondag van de VeertigdagentijdAnna PaulownaParochianenNuraAlegría viering
zondag 31 maart 201909.30Vierde zondag van de VeertigdagentijdDen BurgI. Garcia
zondag 31 maart 201909.30Vierde zondag van de VeertigdagentijdWillibrordParochianen
zondag 31 maart 201909.30Vierde zondag van de VeertigdagentijdBreezandP. BanaszakDameskoor
zondag 31 maart 201911.00Vierde zondag van de VeertigdagentijdPetrus en PaulusP. BanaszakPP-koor Caecilia

Vastenactie 2019: Bouw van een Mother’s place!

Velen van u kennen vast wel de stichting ‘Een Betere Start” van Mariette Berbée uit Warmenhuizen (vroeger Breezand). www.beterestart.com

Zij heeft met haar eigen project in Oeganda (district Kasese) een kraamkliniek laten bouwen door de bevolking met de financiële steun uit Nederland, o.a. van de RK kerken uit de Noordkop, die in de Vastentijd  in de periode 2014-2016  voor haar hebben gespaard.

De kraamkliniek is klaar sinds 2015 en is prachtig geworden. De vrouwen uit de wijde omgeving kunnen hier onder deskundige begeleiding bevallen. De wens van de bevolking is nu dat er eenzelfde gebouw bij komt voor de hoogzwangere vrouwen die lopend van heel ver moeten komen voor de bevalling, de zgn.’ Mothers’s place’. In dit gebouw kunnen zij dan al een paar dagen voor de bevalling verblijven. Men verwacht dat dan nog meer vrouwen de kliniek boven een onhygiënische hut verkiezen om te bevallen van hun kind.

Lees verder

Evangelielezingen: C-jaar is het Lucasjaar

Het evangelie van Lucas is één van de vier heilige boeken die de grote betekenis van Jezus’ levensloop voor het heil van de mensen schetsen. Dit evangelie benadrukt dat Jezus’ heil bestemd is voor alle mensen, jood en niet-jood, arm en rijk.

Evangelie
Het Evangelie volgens Lucas behoort met de boeken van Matteüs, Marcus en Johannes tot de vier evangeliën van het Nieuwe Testament. De term ‘evangelie’ duidt op de ‘goede boodschap’ die door Jezus Christus is verkondigd. ‘Evangelie’ is in de christelijke traditie bovendien de aanduiding van een boek dat de grote betekenis van Jezus’ levensloop voor het heil van de mensen schetst. Lees verder in de encyclopedie van het katholiek ABC op de website van de KRO-NCRV.

Bericht van de Ledenadministratie: de parochie en uw privacy

Om goed te kunnen functioneren houden alle parochies in Nederland een ledenadministratie bij van hun parochianen.  

Deze ledenadministratie is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie (beter bekend als het bevolkingsregister) via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Hierdoor krijgt de parochie automatisch bericht van verhuizingen, overlijdens, huwelijken etc. van de mensen die ingeschreven staan als parochiaan.

Afgelopen jaar is er nieuwe wetgeving gekomen betreffende de privacy van mensen en hoe hiermee moet worden omgegaan door degenen die de beschikking hebben over deze gegevens. U zult het afgelopen half jaar waarschijnlijk wel over de Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben gehoord of gelezen. Lees verder