Welkom

Welkom op de website van de R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee in Den Helder en Julianadorp. Deze parochie omvat de twee Rooms Katholieke kerken in Den Helder. Dat zijn de Petrus en Pauluskerk in het stadsdeel Centrum en de H. Willibrordkerk in Julianadorp. Voor specifieke informatie over de Willibrordkerk is een aparte website beschikbaar.

Corona-maatregelen met ingang van 25 september

In aansluiting op het landelijk beleid hebben de bisschoppen deze week nieuwe regels gegeven voor de gang van zaken rond Corona. We gaan gelukkig weer langzaam terug naar ’normaal’.

Voor onze kerken in vatten we ze even samen.

De meeste maatregelen beginnen we in het weekeinde van 25-26 september, andere zo snel mogelijk daarna.

 1. U hoeft zich niet meer te registreren bij binnenkomst.
  Er is geen beperking in het aantal bezoekers.
 2. Het handen reinigen bij binnenkomst blijft.
 3. De collecte blijft in een open schaal bij de deur en/of digitaal.
 4. We handhaven royale tussenruimte tussen de zitplaatsen en gaan er van uit dat ook de bezoekers elkaars ruimte respecteren.
 5. Het uitreiken van de communie blijft vanachter het scherm, met het pincet en met voldoende tussenruimte tussen de communicanten.
 6. We zorgen voor een goede en veilige ventilatie.
 7. We mogen weer normaal zingen, in koor- en samenzang en gebruiken waar mogelijk de liedbundels met een tekstblad.
 8. Er is nog geen wijwater in de wijwatervaten.
 9. Voorganger en assistenten blijven zorgen voor extra hygiëne t.a.v. de handen, vóór en tijdens de viering.
 10. We handhaven uiteraard de belangrijkste corona-regels:
 • niezen in de elleboog en vooral: niet komen bij klachten!

Klik hier voor het bericht van het Bisdom

Wat blijft, is de mogelijkheid om online bij te dragen aan de collecte!

Bedrag(*= Naam en bedrag zijn verplichte velden; 5,00 is een voorbeeld hoe het ingevuld moet worden)

(Of gebruik de QR-code om te doneren met behulp van uw mobiele telefoon of tablet.)

Rozenkrans bidden in oktober

Oktober is Maria-Rozenkransmaand. Hoe dat is ontstaan, lees je hier.

In de HH. Petrus en Pauluskerk en de H. Willibrordkerk kunt u in de maand oktober de rozenkrans bidden. Om is er 18.30 uur aanbidding en om 19.00 uur rozenkransgebed.

 • H. Willibrordkerk op woensdag 6 oktober en 20 oktober
 • HH. Petrus en Pauluskerk op woensdag 13 oktober en 27 oktober 

Bericht van de Ledenadministratie: de parochie en uw privacy

Om goed te kunnen functioneren houden alle parochies in Nederland een ledenadministratie bij van hun parochianen.  

Deze ledenadministratie is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie (beter bekend als het bevolkingsregister) via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Hierdoor krijgt de parochie automatisch bericht van verhuizingen, overlijdens, huwelijken etc. van de mensen die ingeschreven staan als parochiaan.

Afgelopen jaar is er nieuwe wetgeving gekomen betreffende de privacy van mensen en hoe hiermee moet worden omgegaan door degenen die de beschikking hebben over deze gegevens. U zult het afgelopen half jaar waarschijnlijk wel over de Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben gehoord of gelezen. Lees verder