Welkom

Welkom op de website van de R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee in Den Helder en Julianadorp. Deze parochie omvat de twee Rooms Katholieke kerken in Den Helder. Dat zijn de Petrus en Pauluskerk in het stadsdeel Centrum en de H. Willibrordkerk in Julianadorp. Voor specifieke informatie over de Willibrordkerk is een aparte website beschikbaar.

Door de maatregelen vanwege de coronacrisis is het niet mogelijk om samen te komen in de diverse parochiekerken. Via Raaktmedia worden op zaterdagavond de vieringen live uitgezonden vanuit een van de parochiekerken. vlak voor de uitzending vindt u op de website van Raaktmedia de link naar de vieringen. Een aantal dagen is er al een uitnodiging voor de vieringen te zien.

U kunt op twee manieren de vieringen bekijken:

Geen vieringen met Pinksteren en in juni

  • Met Pinksteren én in de hele maand juni zijn er in het weekeinde géén vieringen
  • Dinsdag en donderdag 2 en 4 juni is de kerk  van 9-10.30u open voor stil gebed en aanbidding van het H. Sacrament 
  • Dinsdag 9, 16, 23 en 30 juni is er om 9.15u een eucharistieviering met aansluitend aanbidding van het H. Sacrament (telefonisch aanmelden verplicht; zie bijlagen)

Lees meer in deze documenten:

Protocol voor publieke vieringen vanaf 1 juni

Na een intensieve periode van voor­be­rei­ding door de Per­ma­nente Raad en in goede afstem­ming met de andere leden van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, hebben de bis­schop­pen van­mid­dag (woens­dag 20 mei 2020) ge­za­men­lijk bij­gaande richt­lij­nen (Protocol) vast­ge­steld ten behoeve van de publieke vie­rin­gen in de kerken en in­stel­lingen in de bis­dom­men van de Neder­landse kerk­pro­vin­cie. Lees het bericht verder op de website van het Bisdom. (Tip: onderaan het bericht op de website van het Bisdom staan de diverse Protocollen Kerkelijk Leven op Anderhalve Meter voor de doelgroepen gelovigen, bedienaren en gebouwen).


Lezingen 7 juni 2020 (Feest van de H. Drie-eenheid)

Gesprek tussen Jezus en Nicodemus – Lees de meditatie die hoort bij het Evangelie en deze afbeelding.

“Zo zeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.”

Vanwege de maatregelen m.b.t. corona zijn er geen vieringen in de kerken. U kunt niet naar de kerk, maar wij willen op deze zondag toch het woord van God bij u te brengen.  Lezingen 7 juni 2020 in PDF-formaat.

Lees verder

Help Seelan!

Kerken Open

De kerken in onze regio zijn open voor bijvoorbeeld een persoonlijk gebed, het opsteken van een kaarsje:

  • Den Helder: dinsdag en donderdag van 9.00 – 10.30 uur (tevens Eucharistische aanbidding)
  • ’t Zand: elke dag van 13.00 – 17.00 uur
  • Breezand: elke dag van 8.00 – 17.00 uur
  • Anna Paulowna: maandag van 10.00 – 11.00 uur
  • Texel (Den Burg): elke dag van 9.00 – 17.00 uur.

Omroep KRO-NCRV heeft het ini­tia­tief genomen om mensen tele­fo­nisch met elkaar in contact te brengen, zie website KRO-NCRV.

Omroep MAX en de Luisterlijn hebben de handen ineengeslagen om aandacht te vragen voor eenzaamheid, angst en zorgen door de Coronamaatregelen.

Deze Luisterlijn is anoniem te bereiken via 0900 0767 (lokaal tarief). 

Lezingen 7 juni 2020 (Feest van de H. Drie-eenheid)

Gesprek tussen Jezus en Nicodemus – Lees de meditatie die hoort bij het Evangelie en deze afbeelding.

“Zo zeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.”

Vanwege de maatregelen m.b.t. corona zijn er geen vieringen in de kerken. U kunt niet naar de kerk, maar wij willen op deze zondag toch het woord van God bij u te brengen.  Lezingen 7 juni 2020 in PDF-formaat.

Lees verder

Bericht van de Ledenadministratie: de parochie en uw privacy

Om goed te kunnen functioneren houden alle parochies in Nederland een ledenadministratie bij van hun parochianen.  

Deze ledenadministratie is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie (beter bekend als het bevolkingsregister) via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Hierdoor krijgt de parochie automatisch bericht van verhuizingen, overlijdens, huwelijken etc. van de mensen die ingeschreven staan als parochiaan.

Afgelopen jaar is er nieuwe wetgeving gekomen betreffende de privacy van mensen en hoe hiermee moet worden omgegaan door degenen die de beschikking hebben over deze gegevens. U zult het afgelopen half jaar waarschijnlijk wel over de Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben gehoord of gelezen. Lees verder