Welkom

Welkom op de website van de R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee in Den Helder en Julianadorp. Deze parochie omvat de twee Rooms Katholieke kerken in Den Helder. Dat zijn de Petrus en Pauluskerk in het stadsdeel Centrum en de H. Willibrordkerk in Julianadorp. Voor specifieke informatie over de Willibrordkerk is een aparte website beschikbaar.

Kerken Open

De kerken in onze regio zijn open voor bijvoorbeeld een persoonlijk gebed, het opsteken van een kaarsje:

 • Den Helder: dinsdag en donderdag van 9.00 – 10.30 uur (tevens Eucharistische aanbidding)
 • ’t Zand: elke dag van 13.00 – 17.00 uur
 • Breezand: elke dag van 8.00 – 17.00 uur
 • Anna Paulowna: maandag van 10.00 – 11.00 uur
 • Texel (Den Burg): elke dag van 9.00 – 17.00 uur.

Omroep KRO-NCRV heeft het ini­tia­tief genomen om mensen tele­fo­nisch met elkaar in contact te brengen, zie website KRO-NCRV.

Omroep MAX en de Luisterlijn hebben de handen ineengeslagen om aandacht te vragen voor eenzaamheid, angst en zorgen door de Coronamaatregelen.

Deze Luisterlijn is anoniem te bereiken via 0900 0767 (lokaal tarief). 

Gebeden voor geestelijke Communie

“Er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbid­den in geest en waar­heid” (Joh 4:23)

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ont­van­gen. Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op gees­te­lij­ke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof Gij reeds geko­men waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U ge­schei­den wor­den.

Ofwel:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

(bron: Katho­liek Gebe­den­boek. De gebeds­schat van de kerk der eeuwen en de vernieuwde liturgie volgens Vaticanum II. Brugge: Tabor, 1986, pp. 935-937

Gevolgen Covid-19 (Corona) voor de parochie

Beste broeders en zusters,

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus heeft het bisdom de maatregelen aangescherpt:

Alle vieringen worden, tot nader order, uitgesteld.

De kerk is geopend voor gebed op de volgende dagen:

 • dinsdag 09.00 – 10.30 uur
 • donderdag 09.00 – 10.30 uur 

Wij wijzen u erop om alle adviezen van de overheid serieus te nemen.

Met vriendelijke groeten,
pas
toor Ivan Garcia


Zang, dans en een AH-huisje in de pastorie….

Zang, dans en een AH-huisje in de pastorie en om 11.00 uur een viering….

KISI God’s Singing Kids kwam op 1 maart naar de R.K. Regio Noordkop. De kinderen leerden liedjes en dansjes die later werden gebruikt in de aansluitende viering van 11.00. Een van de liedjes kunt u hier terugzien en -luisteren (op onze facebookpagina). 

Hierbij de foto’s gemaakt tijdens de voorbereidende bijeenkomst en de aansluitende viering. (Na lees verder)

Er is gecommuniceerd dat er foto’s en filmpjes werden gemaakt. Mocht u toch niet akkoord gaan dat de foto waar u op staat wordt gepubliceerd, laat dit dan aan ons weten. De foto wordt dan verwijderd.

Lees verder

Verslag en Lezing Film “Watu Wote, all of us” op 27 februari

Op 27 februari werd de film “Watu Wote, All of Us” vertoond. De film ‘Watu Wote: All of us; vertelt over het moedige antwoord van Moslims in Kenia op de vervolging van Christenen door AI-Shabaab. De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over passagiers tijdens een busreis naar Mandera, een kleinstadje aan de grens van Somalië in het noordoosten van Kenia.In december 2015 werd hun bus aangevallen door leden van de terroristische organisatie AI-Shabaab. Die hadden als doel de Christelijke passagiers te scheiden van de Moslims om hen te vermoorden. De Moslim passagiers weigeren te voldoen aan de aanvallers om de Christenen onder hen te identificeren. 

De avond werd mede georganiseerd door Kerk in Nood. Hierbij een aantal foto’s van deze avond.

Lees verder

Vastenactie 2020: Stichting een Betere Start

Vorig jaar mocht de Stichting Een Betere Start ruim € 12.000, – ontvangen van Vastenactie. Dit prachtige bedrag was bestemd voor de bouw van ‘a Mother’s Place’. Een gebouw, waar zwangere vrouwen in het westen van Oeganda een week voor de uitgerekende datum kunnen verblijven. Op dit moment zijn we bezig met de bouw van de ‘Mother’s Place’. Ook zal er gezorgd moeten worden voor meer sanitaire voorzieningen.

Nog steeds worden in Afrika, bij gebrek aan sanitaire voorzieningen, de behoeften van de mens buiten gedaan, wat vaak leidt tot overdraagbare ziekten als diarree, cholera, dysenterie, hepatitis A, tyfus en zelfs polio. 

Tijdens de Vastenactie van dit jaar gaan we sparen voor de bouw van latrines bij de ‘Mother’s Place: wasruimtes voor de vrouwen en ruimtes waar de zwangere vrouwen de was kunnen doen en laten drogen.

Doet u weer mee met dit mooie project? Lees verder

Verslag Inspiratiedag 25 januari 2020 ‘Geloven is een avontuur’

Zaterdag 25 januari 2020, inspiratie-dag ‘GELOVEN IS EEN AVONTUUR’.

In de Spoorbuurtschool van Anna Paulowna komen 40 mensen uit alle parochies van onze regio samen om deze dag te beleven.

Na het welkom en gebed werd het woord gegeven aan Tim Schilling voor zijn lezing ‘Geloven is een avontuur’.

Tim is werkzaam bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit  in Nijmegen. Het CPS  wil parochies in heel Nederland inspireren bij de verdieping van een doorleefd katholiek geloof en de opbouw van de parochiegemeenschappen. Dat was precies het doel wat de werkgroep wilde bereiken om aan deze inspiratie-dag invulling te geven.

Tim hield een korte inleiding over hoe hij het geloof als avontuur ervaart.Door diverse uitspraken van de Paus, de Bijbel, gedichten, schilderijen, kunstenaars en schrijvers is hij in de loop van zijn leven geïnspireerd geraakt. Lees verder

Lourdesgroep Alkmaar weer naar Lourdes! (update 13 maart 2020)

De voorbereidingen voor de reizen in 2020 zijn al weer in volle gang. 

In de zomer gaan wij van 18 t/m 24 augustus 2020 (trein) naar Lourdes.

Door de ontwikkelingen m.b.t. COVID-19 (Corona) is het niet meer mogelijk om in te schrijven voor de mei-reis.

Voor deze reis zijn nog plaatsen beschikbaar. Heeft u belangstelling of wilt u eerst nog nadere informatie, dan kunt u terecht bij:

 • Mevrouw Ans Captijn – van den Berg: telefoon 06 28 87 69 04
 • De heer Fred van den Berg: telefoon 072 – 515 00 38
 • Mevrouw Tineke Goossen: telefoon 06 28 58 24 05
 • of via info@lourdesactiealkmaar.nl

Tijdens de reis naar Lourdes wordt u een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt – geheel vrijblijvend – deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursies naar de Pyreneeën. Lees verder

Inzingkoor Petrus en Pauluskerk

Dit koor is tot stand gekomen in het jaar 2017. Het telt 19 leden. De bedoeling van het koor is uitsluitend om de samenzang van de gemeenschap te stimuleren en te ondersteunen. Gedurende een half uur, voorafgaand aan de viering van 11.00 uur, worden de liederen even doorgenomen. Twee leden van ons koor zijn ons behulpzaam als dirigent. We worden begeleid door de piano of het kerkorgel.  Contributie wordt er niet gevraagd, maar de collecte komt natuurlijk ook langs bij de koorleden. Kerkzangers zijn immers ook kerkgangers. 

Gewoonlijk zingt het koor op de eerste zondag van de maand in de Petrus en Pauluskerk. Als u een beetje kunt zingen, bent u uitgenodigd om mee te komen doen. Informatie kunt u krijgen bij het parochiesecretariaat, tel. 0223 612550; mailadres: rk.denhelder@wolmail.nl

Nieuwe dekenaten in het bisdom. Pastoor García Ferman deken van Schagen.

Mgr. Punt en de bisschop-coadjutor mgr. Hendriks hebben na ruim overleg besloten om het aantal dekenaten weer iets uit te breiden. Niet meer zoals vroeger, als een bestuurslaag tussen parochie en bisdom. Dat is bij een krimpende kerk niet meer realistisch. Maar als regio’s die, juist vanwege de krimp, zoeken naar nieuwe wegen van samen­wer­king. En de deken niet primair als bestuurder, maar als ‘pastor pastorum’. We merken dat het nodig is. Het pastoraat is zwaar in deze tijd. Juist de priesters, diakens en andere pastoraal werkenden dragen de volle last van een seculariserende samenleving, van kritieken en soms zelfs van agressie tegen geloof en kerk. Het is nodig dat ze elkaar dragen en bemoedigen. De deken heeft daarbij een cruciale rol, maar daarvoor moet zijn dekenaat niet te groot zijn. We zijn uitgekomen op tien dekenaten rond de wat grotere steden.

 ‘Onze’ pastoor Ivan García Ferman is benoemd tot deken van het dekenaat Schagen. Wij feliciteren hem en wensen hem Gods rijkste zegen toe.

Meer informatie kunt u nalezen op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam: