Welkom

Welkom op de website van de R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee in Den Helder en Julianadorp. Deze parochie omvat de twee Rooms Katholieke kerken in Den Helder. Dat zijn de Petrus en Pauluskerk in het stadsdeel Centrum en de H. Willibrordkerk in Julianadorp. Voor specifieke informatie over de Willibrordkerk is een aparte website beschikbaar.

 

 

Fia Smit-Weel overleden

Zondagochtend  27 november overleed in het Alkmaarse NoordWest Ziekenhuis onze mede-parochiaan Fia Smit-Weel, na een ziekbed van enkele weken.

Fia was gezien en geliefd bij zeer velen in onze parochiegemeenschap.  

Vanaf het midden van de jaren ’60 was zij actief  in en om de Petrus en Pauluskerk, als dirigente van het PP-kinderkoor, als lectrice en als lid van de parochieraad en het bestuur. 

In 2020 werd zij lid van het bestuur van het samenwerkingsverband van de r.k. parochies in de Noordkop en tot voor zeer kort dirigeerde zij met plezier het Inzingkoor van de parochie.

Naast haar lange loopbaan in het onderwijs, als ‘juf’ (zoals ze dat zelfs steeds noemde) in het basisonderwijs en als muziekdocent en conrector bij OSG Nieuwediep, was Fia was ook breder maatschappelijk actief, in de wereld van de politiek, de serviceclubs en de culturele instellingen van onze stad.

We herinneren haar onvermoeibare inzet voor onze parochiegemeenschap. We bidden voor Fia en denken deze dagen met liefde en weemoed terug aan haar vitale en sprankelende persoonlijkheid, waarin ze steeds een luisterend oor had voor de mensen, en met haar stem en ogen velen heeft geïnspireerd.

We zijn in gedachten bij haar man Cees en de kinderen en kleinkinderen, voor wie haar sterven een onuitsprekelijk gemis is.

Dankjewel, Fia, voor alles wat je voor ons betekende!

Zodra er meer bekend is over het  definitieve afscheid zal dit op deze website worden vermeld.

Winterrooster en andere wetenswaardigheden

Dit weekend wordt aan de kerkbezoekers een flyer met het rooster voor de vieringen in de komende periode (Van Kerst t/m eind maart 2022). Verder vindt u nieuws over de kerkgebouwen en het onderzoek dat gaat beginnen. De flyer is als PDF bestand bijgesloten. In de PDF is een aanklikbare inhoudsopgave opgenomen. Zo kunt nu snel naar het nieuwsbericht, dat u wilt lezen, gaan.

Flyer met vieringenrooster

Bericht van de Ledenadministratie: de parochie en uw privacy

Om goed te kunnen functioneren houden alle parochies in Nederland een ledenadministratie bij van hun parochianen.  

Deze ledenadministratie is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie (beter bekend als het bevolkingsregister) via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Hierdoor krijgt de parochie automatisch bericht van verhuizingen, overlijdens, huwelijken etc. van de mensen die ingeschreven staan als parochiaan.

Afgelopen jaar is er nieuwe wetgeving gekomen betreffende de privacy van mensen en hoe hiermee moet worden omgegaan door degenen die de beschikking hebben over deze gegevens. U zult het afgelopen half jaar waarschijnlijk wel over de Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben gehoord of gelezen. Lees verder