Welkom

Welkom op de website van de R.K. Parochie Heilige Maria, Sterre der Zee in Den Helder en Julianadorp. Deze parochie omvat de twee Rooms Katholieke kerken in Den Helder. Dat zijn de Petrus en Pauluskerk in het stadsdeel Centrum en de H. Willibrordkerk in Julianadorp. Voor specifieke informatie over de Willibrordkerk is een aparte website beschikbaar.

30 Plaatsen maximaal in alle kerken

De nieuwe regels rond het Corona-virus maken dat we nog maar 30 kerkgangers per viering kunnen ontvangen. Dit geldt voor álle kerken.  In onze parochie dus de Willibrordkerk én de Petrus en Pauluskerk.

Om teleurstelling te voorkomen, is het dus de komende weken echt noodzakelijk dat u zich aanmeldt voor de viering. Zijn er méér dan 30 aanmeldingen geregistreerd, komt u op de wachtlijst. Wanneer er een plaats vrijkomt krijgt u daarvan persoonlijk bericht. Op het laatste moment aanmelden ‘aan de kerkdeur’ is daarom sterk af te raden:

  • hebben we het maximum bereikt, dan kunnen we u helaas niet toelaten….
  • Wij verzoeken u met klem om een mondkapje te dragen tot u op uw plaats zit.

Aanmelden kan VANAF DONDERDAG 10 UUR,  zowel via deze WEBSITE (zie rode knop ) als per TELEFOON (0223 – 612550)

QR-code voor collecte, donaties en kerkbijdragen. 

“Kerk INN Zicht” dingt mee naar titel kerkblad van het jaar

Ons parochieblad dingt mee naar de titel “kerkblad van het jaar”. Deze verkiezing wordt gehouden in het kader van de “Week van het Kerkblad”. Deze verkiezing wordt georganiseerd door de uitgever van parochie- en kerkbladen “De Zalige Zalm”.

Voor meer informatie kijk op de website van De Zalige Zalm. Bekijk na “lees verder” hoe de redactieleden hun parochieblad nomineren. Lees verder

Kerkbalans 2021: Vandaag Geven Voor De Kerk Van Morgen (update 23 maart 2021)

Update 23 maart 2021: De voorleesbrief en folder zijn in dit bericht opgenomen.

KERKBALANS: MÉÉR DAN EEN OVERBOEKING

In het landelijk dagblad Trouw stond vorige maand hoopgevend nieuws te lezen over de Actie Kerkbalans 2021. Een peiling wees uit dat de opbrengst dit jaar nagenoeg gelijk is aan die van vorig jaar. De kop boven het artikel luidde dan ook: Kerkleden blijven ook in coronatijd doneren. (Landelijk werd de actie twee maanden geleden al gehouden. Daardoor was het mogelijk om onderzoek te doen naar het voorlopige resultaat.) Lees verder

Vastenactie 2021 | Mother’s Place

In 2020 is de Vastenactie, net als veel andere goede-doelen-acties, in het coronawater gevallen.

Dit jaar willen we de draad weer op pakken. Het doel van ons project blijft hetzelfde als vorig jaar: geld inzamelen voor Stichting Een Betere Start van Mariëtte Berbée. Geld om bij de “Mother’s Place” een ruimte te bouwen met latrines en wasgelegenheid voor de zwangere vrouwen én een ruimte waar de vrouwen de was kunnen doen en laten drogen.

Helpt u ook weer om dit project succesvol te laten zijn? Uw bijdrage kunt u storten op IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie (onder vermelding van het projectnummer 401398!). Lees verder

Aangepast ritueel van Aswoensdag

De corona-pandemie stelt de kerk bij herhaling voor de vraag op welke wijze veilig gestalte kan worden gegeven aan de vieringen en liturgische handelingen. Voor Aswoensdag kan je de vraag stellen hoe je veilig de asoplegging kan laten plaatsvinden. 

In alle parochiekerken wordt tijdens de asoplegging het as boven het hoofd gestrooid. Wel een vriendelijk maar zeer dringend verzoek om tijdens deze vorm van asoplegging een mondkapje te dragen.

De vieringen op Aswoensdag (17 februari 2021) zijn om 16.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk en om 18.00 uur in de H. Willibrordkerk. Vooraf aanmelden via meevieren.nl of telefonisch (0223-612550) is verplicht! Het maximum is 30 personen per viering. Kijk voor meer informatie op de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Bestuurlijke organisatie parochie

De pagina Bestuurlijke organisatie parochie is nieuw op de website en ter vervanging van de oude pagina’s. De parochies in de regio Noordkop werken samen in het samenwerkingsverband R.K. Noordkop (SVB). De afzonderlijke parochies hebben ieder een parochieraad en de beide kerken hebben ieder een locatieraad. Op deze pagina is vermeld wie zitting hebben in het bestuur van het SVB R.K. Noordkop, parochieraad en locatieraden.

Aandacht voor de ledenadministratie

In onze grote parochie Den Helder-Julianadorp is het bijhouden van de ledenadministratie een stevige klus. En ook een belangrijke!  Want alleen via juiste, actuele gegevens in onze administratie kan de parochie contact met u houden.

Veranderingen in ons ledenbestand worden voor een deel doorgegeven vanuit de basisadministratie van de overheid. Om privacy-redenen is daarvoor een zorgvuldig systeem ontwikkeld voor alle kerken.  Maar het blijkt dat dit systeem niet steeds álle mutaties registreert. Het is daarom van groot belang dat u ook zelf informatie aan de parochie doorgeeft.  Dat kan gaan over verhuizen van uzelf en huisgenoten/gezinsleden, maar ook berichten van geboorte, huwelijk en overlijden.

Zijn er veranderingen in uw situatie (of wilt u weten met welke gegevens u in het bestand van de parochie staat) neemt u dan contact op met het parochiecentrum.

Kapelaan Maciej Grądzki stelt zich voor

Beste parochianen,

Vanaf heden zal ik als kapelaan werkzaam zijn in uw regio. Ik ben verheugd om pastoor Ivan, kapelaan Pawel en diaken Henk te ondersteunen bij hun pastorale werk.

Ik zal mij in eerste instantie via deze weg voorstellen.

Mijn naam is Maciej Grądzki, ik ben 30 jaar oud en kom uit Polen. Ik ben de oudste van zeven kinderen en heb zes zusjes. In 2008 ben ik vanuit Polen met mijn hele familie naar Nederland verhuisd, die tot nu toe in Almere wonen. Wij zijn naar Nederland gekomen als een missiegezin, om deel uit te maken van de gemeenschap Missio ad Gentes in Almere. Lees verder