Inzingkoor

Dit koor is tot stand gekomen in het jaar 2017. Het telt 19 leden. De bedoeling van het koor is uitsluitend om de samenzang van de gemeenschap te stimuleren en te ondersteunen. Gedurende een half uur, voorafgaand aan de viering van 11.00 uur, worden de liederen even doorgenomen. Twee leden van ons koor zijn ons behulpzaam als dirigent. We worden begeleid door de piano of het kerkorgel.  Contributie wordt er niet gevraagd, maar de collecte komt natuurlijk ook langs bij de koorleden. Kerkzangers zijn immers ook kerkgangers.

Gewoonlijk zingt het koor op de eerste zondag van de maand in de Petrus en Pauluskerk. Als u een beetje kunt zingen, bent u uitgenodigd om mee te komen doen. Informatie kunt u krijgen bij het parochiesecretariaat, tel. 0223 612550; mailadres: rk.denhelder@wolmail.nl