Bestuurlijke organisatie parochie

Er is in 2020 laatste jaar nogal wat veranderd in het bestuur van onze kerken. Dat was niet in één keer meteen ‘rond’, en niet alle dingen zijn al optimaal geregeld, maar het is goed om u nu op de hoogte te brengen van de stand van zaken.

R.K. Noordkop

De parochies van Den Helder-Julianadorp, Breezand, Anna Paulowna en ’t Zand werken nauw samen. Dat doen zij onder leiding van één pastoraal team en één bestuur.  Zij zijn begin 2020 allen benoemd door de Bisschop van Haarlem, en leggen ook aan hem verantwoording af.

Het samenwerkingsverband draagt voorlopig de naam R.K. Noordkop.

Er is géén sprake van een fusie (dan zou er maar één parochie zijn), maar de vier parochies zijn formeel eigen rechtspersonen, met ook een eigen financiële verantwoordelijkheid. Het pastorale team werkt óók voor de parochies op Texel, maar Texel heeft nog een eigen bestuur.

Op de pastorale werkvelden werkt Texel nauw samen met de andere vier.

Bestuur R.K. Noordkop

De voorzitter van het bestuur is pastoor Ivan Garcia.

De andere bestuursleden komen uit de vier parochies:

 • Hans van Tongerlo  (Anna Paulowna)
 • Mirjam Kops (Anna Paulowna)
 • Frank van Lierop (Breezand)
 • Leo van der Reep (Breezand)
 • Ania Brek-Woitalik (Den Helder-Julianadorp) secretaris
 • vacant waargenomen door Johan Franke (Den Helder-Julianadorp)
 • Piet Bakker (’t Zand)
 • Gerard Schouten (’t Zand)

Kapelaan Pawel Banaszak, kapelaan Maciej Grądzki en diaken Henk Schrader zijn ook bij bestuursvergaderingen aanwezig, maar geen bestuurslid. Er is een aparte notulist: Jos Rosloot.

Het nieuwe bestuur heeft als nadrukkelijke opdracht van de Bisschop meegekregen om in alle opzichten de samenwerking en de solidariteit tussen de parochies te bevorderen.

Parochieraad

Elk van de vier parochies heeft een eigen parochieraad. Zij adviseren het bestuur en zorgen ervoor dat het werk, dat moet gebeuren in de parochies en rond de gebouwen, ook echt gebeurt. Zij zijn dus zowel uitvoerders als bestuursadviseurs. Breezand, ’t Zand en Anna Paulowna hebben de zorg voor ieder één kerkgebouw en daarom volstaat één parochieraad per kerkgebouw.

Den Helder-Julianadorp (H. Maria, Sterre der Zee)  heeft – omdat het één parochie is ook één parochieraad, maar daarnaast – om dat er twee gebouwen zijn – twee teams: Team PP en Team Willibrord. Eind 2020 is uit deze beide teams de parochieraad vastgesteld:

 • Johan Franke (Willibrord) voorzitter
 • Jan van Velzen (Willibrord)
 • Cynthia van Schie (Willibrord)
 • Eveline van Arem (PP)
 • René Duineveld (PP) secretaris
 • vacant (PP) vicevoorzitter
 • Daarnaast zitten Ania Brek (penningmeester) en Fia Smit ook in de parochieraad.

Zij vormen ook de directe link naar het RK NOORDKOP-bestuur. De pastoor is bij alle vier de parochieraden alleen aanwezig als dat noodzakelijk is. Onder verantwoordelijkheid van de parochieraad werken Els van Deutekom en Helma Sandkuijl aan de (leden)administratie als vrijwilligers in het parochiecentrum.

Ook de werkgroep Kerkbalans werkt onder verantwoordelijkheid van de parochieraad.

Team PP en Team Willibrord

Deze beide teams hebben een vaste kern, maar ook kunnen er altijd mensen voor een specifiek onderwerp worden uitgenodigd om mee te denken en mee te praten. We hebben het in de teams vooral over de uitvoering van de werkzaamheden in de wijken en in en rond het kerkgebouw.

Met andere woorden: Wat moet er gebeuren? Is er budget voor? Hoe doen we het?  Wie doet het? Wanneer is het klaar? Is het goed gedaan/gegaan?

De vaste leden van het team PP zijn:

 • Eveline van Arem (regio-brede activiteiten)
 • René Duineveld (verslaglegging, uitvaartcoördinatie)
 • vacant (liturgie en coördinatie vrijwilligers)
 • Els van Deutekom (kosters)
 • Frans Kleijn (gebouw en installaties)
 • Annelie Schell (liturgie)

De vaste leden van het team Willibrord zijn:

 • vacant (werkgroep onderhoud)
 • Patricia van den Berg (planning liturgie, verslaglegging, communicatie)
 • Jan Clemens (caritas)
 • Johan Franke (alg. coördinatie, kerkgebruik/website, planning medewerkers)
 • Cynthia van Schie  (voorraadbeheer, inkoop, kleine kas)
 • Helma Thomas (Willibrordkoor, vervoer naar de kerk)
 • Jan van Velzen (liturgie, VOP, regio-brede activiteiten, uitvaartcoördinatie)

CONTACT

Wij proberen in elke editie van het parochieblad u op de hoogte te houden van ontwikkelingen bij het bestuur, parochieraad en teams. Voor algemene vragen kunt u bellen (0223 612550) of mailen rk.denhelder@wolmail.nl  met het parochiecentrum. Donderdags tussen 10 en 12 uur is het parochiecentrum altijd bezet. Zijn er andere vragen of opmerkingen, dan is het ‘t handigst om even te mailen met Johan Franke (jbg.franke@outlook.com) .