Parochiecentrum en secretariaat parochiebestuur

Kerkgracht 55, 1782 GK  Den Helder, telefoon: 0223 – 61 25 50

Openingstijden:

  • donderdag van 09.00 -11.00 uur.
  • voor algemene informatie over de parochie
  • voor het maken van afspraken met de pastores
  • voor het maken van afspraken over vieringen (doop, communie, huwelijk, jubileum, uitvaart)
  • voor het melden van veranderingen in de ledenadministratie (geboorte, verhuizing, overlijden)
  • voor vragen betreffende financiële zaken (kerkbalans, facturen, giften)
  • voor het opgeven van intenties
  • voor vragen over diaconie

E-mail: rk.denhelder@wolmail.nl of via het contactformulier
Internet:  www.mariasterrederzee-denhelder.nl
Rekeningnummer  NL45INGB0007235992 t.n.v. Parochie H. Maria, Sterre der Zee

Nummer KvK: 75031914

RSIN-nummer: 805877241