Legende van de Kroetwösj /De Kruidenbos

Elk jaar viert de Kerk op 15 Augustus het hoogfeest van Maria Ten hemelopneming. Hiermee wordt herdacht dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest ontstond in het oosten en werd in de 7e eeuw door Rome overgenomen. In Zuid-Limburg wordt op het feest van Maria ten Hemelopneming op vele plaatsen een kruidenbundel gezegend. (De Slevrouwe/Sterre-der-Zee in Maastricht zit vandaag helemaal vol. red.) De zegening van de kruidenbossen is een voorbeeld van een voorchristelijk gebruik dat door de Kerk is overgenomen en gekerstend.

Volgens een oud-Christelijke legende was bij de begrafenis van Maria de apostel Thomas afwezig. Omdat hij te laat arriveerde en niet kon geloven dat Maria dood zou zijn, werd op zijn verzoek haar graf geopend. Het graf bleek leeg te zijn. Maria was ten hemel opgenomen. Op de plaats waar zij gelegen had, lagen nu geurende kruiden. Die kruiden droegen de geur met zich mee van een nieuwe wereld, van een stukje hemel op aarde; waar mensen genezen worden van de pijn die het leven soms kan doen. Zo geloofde Maria in Gods trouw, in de kracht van rechtvaardigheid en liefde. En die trouw herinnert ook het gebruik van de zegening van de kruiden. Lees verder

Pastor Paul Vlaar presenteert nieuwe boek “Tel je zegeningen” tijdens viering op 30 juni

In januari van dit jaar overhandigde vlootaalmoezenier Paul Vlaar het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek aan de minister-president van Aruba, mevrouw Evelyn Wever-Croes. Zondag 30 juni a.s. presenteert hij dit boek Tel je zegeningen in de Petrus en Pauluskerk tijdens de eucharistie- viering van 11.00 uur. Tijdens deze viering gaat pastoor Ivan voor in concelebratie met Paul Vlaar. Na afloop is het boek te koop (€9,95) en signeert de auteur deze uitgave. De opbrengst gaat naar een Stichting op Aruba die sportactiviteiten organiseert voor kansarme jongeren. (Klik op afbeelding voor vergroting)