Inzingkoor Petrus en Pauluskerk

Dit koor is tot stand gekomen in het jaar 2017. Het telt 19 leden. De bedoeling van het koor is uitsluitend om de samenzang van de gemeenschap te stimuleren en te ondersteunen. Gedurende een half uur, voorafgaand aan de viering van 11.00 uur, worden de liederen even doorgenomen. Twee leden van ons koor zijn ons behulpzaam als dirigent. We worden begeleid door de piano of het kerkorgel.  Contributie wordt er niet gevraagd, maar de collecte komt natuurlijk ook langs bij de koorleden. Kerkzangers zijn immers ook kerkgangers. 

Gewoonlijk zingt het koor op de eerste zondag van de maand in de Petrus en Pauluskerk. Als u een beetje kunt zingen, bent u uitgenodigd om mee te komen doen. Informatie kunt u krijgen bij het parochiesecretariaat, tel. 0223 612550; mailadres: rk.denhelder@wolmail.nl

Nieuwe dekenaten in het bisdom. Pastoor García Ferman deken van Schagen.

Mgr. Punt en de bisschop-coadjutor mgr. Hendriks hebben na ruim overleg besloten om het aantal dekenaten weer iets uit te breiden. Niet meer zoals vroeger, als een bestuurslaag tussen parochie en bisdom. Dat is bij een krimpende kerk niet meer realistisch. Maar als regio’s die, juist vanwege de krimp, zoeken naar nieuwe wegen van samen­wer­king. En de deken niet primair als bestuurder, maar als ‘pastor pastorum’. We merken dat het nodig is. Het pastoraat is zwaar in deze tijd. Juist de priesters, diakens en andere pastoraal werkenden dragen de volle last van een seculariserende samenleving, van kritieken en soms zelfs van agressie tegen geloof en kerk. Het is nodig dat ze elkaar dragen en bemoedigen. De deken heeft daarbij een cruciale rol, maar daarvoor moet zijn dekenaat niet te groot zijn. We zijn uitgekomen op tien dekenaten rond de wat grotere steden.

 ‘Onze’ pastoor Ivan García Ferman is benoemd tot deken van het dekenaat Schagen. Wij feliciteren hem en wensen hem Gods rijkste zegen toe.

Meer informatie kunt u nalezen op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam:

Verslag Kerst Inn 2019

Op 29 december is voor de tweede keer de regionale Kerst Inn gehouden in de mooi versierde Willibrordkerk. De werkgroep Regio Breed heeft deze middag weer verzorgd.

Ook dit jaar was het weer een goed bezochte, zeer gezellige en waardevolle middag. Er was muziek, een gedicht, spelletjes en uiteraard verzorging met koffie, thee, hapjes en drankjes. De oliebollen mochten natuurlijk niet ontbreken. Volgend jaar willen we zeker weer een kerst inn organiseren want het is super gezellig en wordt zeer gewaardeerd.

pastorale team en werkgroep regio Breed

Foto’s na Lees verder
Lees verder

25 januari 2020: Regio Inspriratiedag

Is geloven een saai gebeuren? Het tegenovergestelde van een avontuur? Durven wij het aan, op reis te gaan met God?
Als aansporing verzorgt Tim Schilling, van het centrum voor Parochie-spiritualiteit een workshop voor ons.

Wanneer: zaterdag 25 januari 2020
Waar: Spoorbuurtschool, Nieuweweg 19, 1761 EC Anna Paulowna
Tijdstip: 10.00-13.30

Klik hier voor de poster

Adventsactie: Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru

Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de politieke en humanitaire crisis. Ruim een half miljoen van hen vluchtten naar Peru, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders. De meesten verblijven in de hoofdstad Lima, waar de toestroom van vluchtelingen leidt tot spanningen en zelfs vreemdelingenhaat. De Peruaanse overheid heeft speciaal voor deze vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning ingesteld, waarmee ze toegang krijgen tot werk, onderwijs en zorg. In de praktijk wordt deze vergunning lang niet overal geaccepteerd. De Venezolanen kwamen aan in Peru met niets, wonen in primitieve omstandigheden en leven veelal van straatverkoop. Kinderen van 0-5 jaar zijn het meest kwetsbaar voor de hele situatie. Lees verder op de website van de Adventsactie

In Memoriam Pastor de Gooijer

Uitgesproken tijdens de eucharistieviering op de eerste zondag van de Advent, 1 december 2019 in de Petrus en Pauluskerk te Den Helder.

Beste mede-parochianen,

U hoorde het al bij de gebedsintenties: pastor Nico de Gooijer is afgelopen woensdag overleden, 89 jaar oud. Hij heeft daarmee de bijbelse leeftijd van de zeer, zeer sterken bereikt. Dit was hij 60 jaar priester in ons bisdom.

Vandaag precies 30 jaar geleden, op 1 december 1989, kreeg Den Helder een nieuwe pastoor: Nico de Gooijer werd pastoor van de Nicolaas, de OLVOO en de PP.

Hij kwam uit een sjieke, rijke parochie, Blaricum in het lommerrijke Gooi, naar het bepaald niet rijke en wat kale, stenige Den Helder. Geen gemakkelijke verandering voor hem. Lees verder

Overlijdensbericht van pastoor Nicolaas Henri Antonius De Gooijer

Afgelopen woensdag 27 november is overleden emeritus-pastoor Nico de Gooijer op de leeftijd van 89 jaar.
Pastoor de Gooijer is gedurende 6 jaren (1989-1995) priester-pastoor tot zijn emeritaat in Den Helder geweest. Hij had werkelijk een groot pastoraal hart voor velen in de katholieke gemeenschap van Den Helder e.o.Een eenvoudige werker in de wijngaard van de Heer, zoals hij getypeerd kan worden. Hij was een man die zelf weinig nodig had en waar nood was een helpende hand bood of financiële steun gaf aan mensen die het in de maatschappij niet zo getroffen hadden. Hij kwam op voor de zwakken. Hij leefde het evangelie vanuit de Kerk die hem dierbaar was. Moge hij ruste in vrede.

Overlijdensbericht van Nicolaas Henri Antonius de Gooijer (namens het Bisdom Haarlem-Amsterdam)