22 mei: Lezing over Titus Brandsma

Datum en Tijdstip: zondag 22 mei om 15.00 uur

Plaats: Parochiecentrum HH. Petrus en Pauluskerk, Kerkgracht 55, 1782 GK Den Helder

Beste parochianen,

Afgelopen zondag, zondag  15 mei, is  in Rome Titus Brandsma (1881-1942) heilig verklaard. In een rechtstreekse uitzending vanaf het St.-Pietersplein heeft u daar getuige van kunnen zijn.

In de media heeft u in de afgelopen  tijd volop kunnen  lezen, horen en zien wat hij betekend heeft voor het onderwijs, de journalistiek en vooral over zijn rol in het verzet tegen het nazisme in al zijn vormen. Dat laatste zou hem zijn leven kosten.  Zijn diepe verbondenheid met God maakte hem tot een moedig mens. Lees verder

Opvang Oekraïnse vluchtelingen in Pastorie

U weet dat er een grote nood is aan opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Onze parochieraad heeft daarom besloten om een gedeelte van onze weliswaar verouderde, maar ook heel gróte pastorie beschikbaar te stellen.

In de Tweede Wereldoorlog hebben veel inwoners van Den Helder onderdak gevonden in andere dorpen en steden, steeds bij gewone particuliere mensen die hun huis openstelden, soms wel 5 jaar lang. Dat is lang geleden, maar er zijn nog steeds mensen die het zich herinneren, en er dankbaar voor zijn.

Het is nu – onder andere omstandigheden-  wéér actueel en nu hebben wíj de kans om iets te doen. We vinden dat we als parochie niet kunnen achterblijven, nu er zo’n grote behoefte is aan onderdak voor Oekraïense vluchtelingen. We hebben immers de mogelijkheden!  Lees verder

30 maart, 1 en 2 april: uitnodiging synodale gesprekken

U heeft in uw tekstblad allemaal de gekleurde folder gevonden. De folder vindt u onder dit bericht. U wordt uitgenodigd om de folder goed te lezen.

De folder gaat over de wereldwijde synode, het gesprek dat paus Franciscus met ons allen wil  voeren over de toekomst van kerk.

Wat gaat er goed? Wat moet er veranderen? Wat zijn úw gedachten daarover? 

Op 30 maart in de Willibrord en op 1 en 2 april gaan we in de Petrus en Paulus daarover in gesprek met elkaar. U bent van harte uitgenodigd!

Folder “Voor een synodale kerk”

Expositie fotowerkgroep ’t Perspectief over Lijdenstijd

Op Aswoensdag, de dag na carnaval, begint in de christelijke geloofstraditie de veertigdagentijd. Deze periode wordt ook wel de lijdenstijd of  ‘de stille tijd’ genoemd. Het is een tijd van bezinning, van inkeer, van reflectie, maar ook van perspectief, van licht, op weg naar Pasen. Een hoopvol perspectief.

Tijdens deze periode wordt er in de Petrus en Pauluskerk aan de Kerkgracht 54 in Den Helder een foto-expositie gehouden. Leden van de fotowerkgroep ’t Perspectief uit Anna Paulowna tonen 22 foto’s die volgens hen recht doen aan dit gedachtegoed. De leden van de fotoclub hebben getracht ‘de stille tijd ‘ te vertalen in beelden. Het zijn foto’s met diepgang, met soms een verrassende visie op dit thema. Je wordt er stil van; het zet je aan het denken! Lees verder

Kerkbalans 2022

Waarover praten wij? Waarover lezen wij en horen wij? Helaas nog steeds over corona, gelukkig ook over het nieuwe jaar 2022, maar zeker in Den Helder is onze vuurtoren de Lange Jaap het gesprek van de dag! Op het moment dat u dit leest, is misschien zelfs  het besluit gevallen om deze iconische vuurtoren af te breken. Je hoeft niet alle commentaren te lezen om te kunnen weten, dat achterstallig onderhoud een belangrijke oorzaak is van de problemen. Niet alleen onze huizen en winkels, maar zeker ook grote gebouwen vragen om regelmatig onderhoud. Wie dat niet doet, krijgt vroeg of laat een vette rekening toegestuurd: afbraak of hoge kosten voor achterstallig onderhoud! Lees verder

Collecte of doneren! Uw bijdrage is welkom.

Bedrag

(*= Naam en bedrag zijn verplichte velden; 5,00 is een voorbeeld hoe het ingevuld moet worden)

(Of gebruik de QR-code om te doneren met behulp van uw mobiele telefoon of tablet.)