Petrus en Pauluskerk op 22 november rood aangelicht #Redwednesday Vesperviering 18.30 uur

De Petrus- en Pauluskerk aan de Kerkgracht in Den Helder wordt woensdag 22 november 2023 ’s avonds samen met vele andere kerken wereldwijd en zeker honderd kerken in Nederland rood aangelicht. Met de actie #RedWednesday vraagt de parochie aandacht voor vrijheid van godsdienst en de vervolging van christenen. Tijdens de vesperviering aanvang 18.30 uur wordt in de kerk gebeden voor mensen die om hun geloof worden vervolgd en voor hun vervolgers. De Petrus- en Pauluskerk is vanaf 18.00 geopend. 

U bent van harte welkom.

Op de website van Kerk in Nood vindt u meer informatie over #RedWednesday

Uitnodiging ‘inspirerende christenen in Pakistan’ van Kerk in Nood op 13 november 2023

We nodigen u van harte uit om de lezing ‘inspirerende christenen in Pakistan’ van Kerk in Nood Nederland bij te wonen. 

Heeft u wel eens gehoord van Shahbaz Bhatti, de katholieke minister voor minderheden in Pakistan die in 2011 door extremisten werd gedood? Hij voorspelde dat hij zijn leven zou geven voor de vervolgde minderheden in zijn land: “Ik wil slechts een plaats aan de voeten van Jezus. Ik wil dat mijn leven, mijn karakter, mijn daden voor mij spreken en zeggen dat ik Jezus Christus volg. Ik wil voor Christus leven en voor Hem sterven.”

Recent bracht Dennis Peters van Kerk in Nood een bezoek aan Pakistan. Hij sprak er met kerkleiders, mensenrechtenactivisten en anderen die hun leven wagen om christenen te helpen die worden vervolgd en onderdrukt.

Kom luisteren naar hun inspirerende verhalen op 13 november om 19.30 uur.

Locatie:
Pastorie H. Christoforus kerk
Gedempte Gracht 64
Schagen Lees verder

‘Een gevoel van machteloosheid, verdriet en rouw’: Sluiten van kerken maakt heel wat emoties los

In het bisdom Haarlem-Amsterdam moeten de komende jaren veel kerken sluiten om geloofsgemeenschappen overeind te houden. Het bisdom wil naar een model waarin een klein aantal vitale kerken een centrumfunctie vervult. Het proces maakt veel emoties los onder gelovigen. “Er komt een moment dat je pijnlijke keuzes moet maken.”

Lees het bericht verder op de website van het Katholiek Nieuwsblad

Oproep paus tot gebed en vasten op 27 oktober

‘Om een humanitaire catastrofe te voorkomen’

Paus Fran­cis­cus roept op tot vrede in het Heilige Land en spreekt zijn bezorgd­heid uit over de huma­ni­taire situatie in Gaza. De paus roept alle partijen op om hun wapens neer te leggen en alle chris­te­nen om op vrij­dag 27 ok­to­ber te bid­den en te vasten voor vrede. De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie sluit zich bij deze oproep aan en vraagt om waar moge­lijk mee te bid­den en te vasten op die dag.

Het volledige bericht kunt u lezen op de website van het Bisdom

29 oktober: Lichtwandeling r.k. begraafplaats rond Allerzielen

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het mysterie van de dood.Na het verliezen van een dierbare beseffen we dat we getuige waren van een leven dat wij liefhadden. Door dat geleefde leven te herden­ken kunnen we de inspiratie, het gedachtengoed en de betekenis van onze overledenen levend houden. De doden niet verzwijgen, maar herdenken om wie ze waren en wat ze te vertellen hebben. Lees verder

3 oktober 2023: een eeuw na de eerste steen

Op 3 oktober 1923 heeft pastoor van Beuzekom van de Petrus en Pauluskerk de eerste steen gelegd en plechtig ingezegend voor de bouw van drie katholieke scholen aan de Javastraat: Mariaschool, Jozefschool en de Catharina(kleuter)school. Deze scholen zijn in de jaren ‘70 gefuseerd tot RKBS de Windwijzer. Het oude schoolgebouw is gesloopt en de Windwijzer is verhuisd naar de Pasteurstraat.

Echter is de eerste steen is nog te vinden bij de vijfsprong. Om dit moment te markeren heeft pastoor Ivan precies 100 jaar later deze plek bezocht, samen met een groep leerlingen die zich hebben verkleed in de kleding van vroeger. Overigens is met de sloop van het oude schoolgebouw niet alles verdwenen. 18 oude tegelplateaus zijn bewaard. Deze zijn door vrijwilligers recentelijk op panelen geplakt en met leerlingen van de ‘klusklas’ opnieuw opgehangen. 

De officiële opening van de scholen was op 28 mei 1924.

Na “lees verder” enkele foto’s van het bezoek van Pastoor Ivan Garcia en de tegeltableaus en klik op afbeelding voor meer foto’s.
Lees verder