10 november: Kom je ook naar het ook naar het feest van Sint Maarten?

Ben jij ook benieuwd wie Sint Maarten was?
Wil je ook meedoen met het toneelstuk over hem, meezingen met het koor,  keuvelen in de kerk of vind jij het gewoon leuk om te komen? 

Zondag 10 november nodigen wij jou uit!
We vieren het feest van Sint Maarten, een viering voor de Tiger Kids én jullie hele familie. Neem je vriendje/vriendinnetje mee!

Waar: Petrus & Pauluskerk – Den Helder
Hoe laat: 11.00 uur
Koor: Caeciliakoor / Breezangertjes (Breezand) / Zimra (Anna Paulowna).

Expositie Moeder Teresa

In de maand oktober zal er een expositie zijn over het leven van Moeder Teresa.

Bezichtiging mogelijk op: zondagen 10.00 uur voorafgaand de eucharistie en na afloop tot 13.30 uur. Dinsdagochtend van 10.00- 12.00 uur.

Tevens woensdagavond 9 en 23 oktober 18.00 uur voorafgaand van het uitstellen van het Allerheiligste om 18.30 uur en rozenkransgebed.De kerk zal dan geopend zijn tot 20.00 uur.

6 oktober: 12.30 uur (na de eucharistie en een kopje koffie) lezing door Zuster Petra uit Rotterdam van de Missionaries of Charity;Zuster Petra zal vertellen over het leven van Moeder Teresa. De expositie zal dezezondag geopend zijn tot 16.00uur.  Lees verder

Parochianen brengen bezoek aan seminarie Nieuwe Niedorp

Vandaag zijn 30 parochianen uit onze regio, samen met pastoor Ivan, op bezoek bij het seminarie Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp. Het belooft een inspirerende dag te worden met voldoende tijd om met elkaar en de seminaristen in gesprek te gaan. Een rondleiding in het mooie seminarie, uitleg over de iconen en een afsluitende lunch maken de dag compleet!

Lees verder

Missio Wereldmissiemaand 2019: Noordoost-India

Wat is jouw missie?

Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangsburgers voelen. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.

Christenen

Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Steeds meer priesters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur. De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert. Lees verder

Lezing Voedselbank op 17 oktober

Houdbare spullen kunt u bij het verlaten van de kerk deponeren in de mand voor de Voedselbank’. Iedere zondag horen onze kerkgangers deze uitnodiging. Zingen en bidden? Zeker, maar ook iets doen voor mensen die zijn aangewezen op de Voedselbank.

Op donderdag 17 oktober a.s. houdt dhr. Nico Bais een lezing over de Voedselbank. Hij is voorzitter van de Voedselbank Den Helder e.o. Hij zal ingaan op onder andere de volgende vragen: Hoe werkt de Voedselbank, welke mensen komen er voor in aanmerking, enz.. U bent van harte welkom.

De bijeenkomst vindt plaats in het parochiecentrum aan de Kerkgracht 55

De avond begint om 19.30 en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

De koffie staat klaar.

Open geloofsavonden starten op 14 oktober

Maandag 14 oktober gaan de open geloofsavonden weer van start.

Deze avonden zijn geschikt voor alle mensen vanaf 14 jaar en ouder.

Doel van deze avonden is de schatten van ons Rooms Katholiek geloof, en in het bijzonder van ons doopsel, te (her)ontdekken. In deze avonden leren we aan de hand van het woord

van God en de ervaring van de eerste christelijke gemeenschappen langzaam terug te gaan naar de bron van ons bestaan en daarin Gods onmetelijke liefde te ervaren.

Elke maandag en donderdagavond van 20.00 tot 21.00 Deelname is kosteloos.

U mag ook niet kerkelijke mensen uit nodigen.

Wijziging bestuursvorm van de parochies in onze regio

Beste parochianen,

Met ingang van 1 januari 2020 treedt er een wijziging op in de bestuursvorm van onze 5 parochies die samen de regio Noordkop vormen (Den Helder/Julianadorp, ’t Zand, Breezand, Anna Paulowna en Texel).Het samenwerkingsverband van ’t Zand, Anna Paulowna en Breezand (Trinitas) wordt uitgebreid met Den Helder/Julianadorp. Hierdoor ontstaat er een samenwerkingsverband van 4 parochies.Hoewel Texel volwaardig lid is van de regio is er om praktische redenen (o.a. bereikbaarheid) besloten om de parochie Texel bestuurlijk buiten het samenwerkingsverband te laten. Alle andere samenwerkingsverbanden met Texel blijven bestaan en waar mogelijk uitgebreid (u kunt denken aan gezamenlijke voorbereiding en vieren van Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel, Regiobreed-activiteiten voor jong en oud).

Voor de 4 parochies die één bestuur gaan vormen verandert er bestuurlijk het een en ander. Er komt 1 overkoepelend bestuur bestaande uit 2 vertegenwoordigers van elke parochie met als voorzitter de pastoor. Elke parochie heeft/houdt een eigen parochieraad voor de dagelijkse gang van zaken van de parochie, elke parochie blijft financieel onafhankelijk, elke parochie blijft lokaal doen wat lokaal kan. Dit heeft tot gevolg dat er een efficiënte samenwerking zal zijn die ons in staat stelt meer zaken gezamenlijk uit te voeren. Lees verder

13 oktober deurcollecte: Steun het werk van Seelan

Op zondag 13 oktober is er een deurcollecte om Seelan, onze collectant, te steunen met zijn goede werk.

Graag uw bijdrage om 7 fietsen aan te schaffen voor kinderen in Sri Lanka die meer dan 5 km van school wonen en voor het levensonderhoud van 47 wezen die in het Don Bosco Children’s Home in het noorden van Sri Lanka worden opgevangen. Seelan informeert u hier graag meer over en is erg dankbaar dat deze collecte kan plaatsvinden. Lees verder

Rozenkransbidden in de oktober en vooraf aanbidding

Oktober is Mariamaand. Op de woensdagavond is er beurtelings in Petrus en Pauluskerk en de Willibrordkerk Rozenkransbidden. De aanvang is om 19.00, maar voorafgaand is er vanaf 18.30 stille aanbidding.

9 oktober 2019 Petrus en Pauluskerk 18.30 Aanbidding 19.00 Rozenkrans bidden
16 oktober 2019 Willibrordkerk 18.30 Aanbidding 19.00 Rozenkrans bidden
23 oktober 2019 Petrus en Pauluskerk 18.30 Aanbidding 19.00 Rozenkrans bidden
30 oktober 2019 Willibrordkerk 18.30 Aanbidding 19.00 Rozenkrans bidden