Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de parochie

De parochie is door het Bisdom geïnformeerd over de werking van de Algemene Verordening Gegegensbescherming. De werking heeft betrekking op alle data met persoonsgegevens. Het gaat niet alleen om de data van de ledenadministratie, maar ook om beeldmateriaal. Denk aan de foto’s die gemaakt worden bij de Eerste Communie en het H. Vormsel.

Het verwerken van persoonsgegevens van leden van de R.K. Kerk is toegestaan. De parochie heeft eengerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens van haar leden met het oog op:
a) een goede organisatie van de parochiegemeenschap;
b) het onderhouden van contact met haar leden;
c) het uitvoeren van haar kerkelijke opdracht.

Er is veel materiaal voorhanden waar wij u graag naar doorverwijzen:

Om parochies concreet op weg te helpen, zijn een zevental praktische handleidingen beschikbaar waar parochie’s mee aan de slag kunnen.

  1. Praktische handleiding Audio-Video(pdf)
  2. Praktische handleiding Beveiligingscameras(pdf)
  3. Praktische handleiding E-mail_en_digitale_bestanden(pdf)
  4. Praktische handleiding Foto’s(pdf)
  5. Praktische handleiding Parochieblad(pdf)
  6. Praktische handleiding Parochie­website(pdf)
  7. Praktische handleiding Begraaf­plaatsadministratie(pdf)

Voorts is er een speciale website met alle informatie over de AVG.