Inkomsten En Uitgaven 2014 In Euro’s

Parochie H. Maria Sterre der Zee    
Uitgaven 2014    
persoonskosten 56.882 *
Gebouwen 59.542 **
Eredienst 4.840  
Pastoraal 2.888  
bijdrage bisdom 26.352 ***
beheerskosten 10.157 ****
totaal uitgaven 160.661  
     
Inkomsten 2014    
kerkbijdragen/kerkbalans parochianen 66.088 #
collecten 1.593  
Huwelijken 1.417  
Uitvaarten 8.247  
overige kerkelijke diensten 1.995  
opbrengst kaarsen 3.289  
giften 300  
ontvangen collecten derden 3.696  
opbrengst uit bezittingen en beleggingen 15.909  
totaal inkomsten 122.134  
negatief resultaat 38.527  
  160.661  
penningmeester Tess Vermeulen-Wawrzyniak  
Verklaring van de symbolen:    
* personeel in loondienst: administratie/dirigent/organist (60%) en pastores (33%)  
** klein onderhoud, energie, verzekering, huur en voorziening afschrijvingen  
*** verplichte afdracht bisdom (12%) + afdracht collecten derden  
**** administratiekosten, accountantskosten, telefoonkosten, etc.  
# inclusief abonnementen parochieblad € 5.500,- (550 stuks x €10,-)  
@ De uitvoering van groot onderhoud en vernieuwing van kerk, toren en orgel bedroeg totaal € 215.000,- waarvan € 52.600,- (24,5%) is opgebracht door o.a. actie ‘Red de Toren’! Overig is verkregen door subsidies rijk en provincie.