Kerkbalans 2016: méér dan een overboeking

20141207Als u dit leest, is de actie kerkbalans in volle gang. U en meer dan 2000 andere leden van onze parochie ontvingen kortgeleden een envelop met gegevens over deze jaarlijkse inzamelingsactie van én voor de parochie. Begin vorig jaar heeft het parochiebestuur aan een nieuwe groep van vier parochianen gevraagd de organisatie van deze actie op zich te nemen, drie uit Den Helder en een uit Julianadorp. We hebben gebruikt gemaakt van de kleurenfolder van een landelijke actiegroep en daarin de gegevens van onze parochie verwerkt. Aan de binnenkant leest u een aanbeveling van de pastoor en het parochiebestuur en de uitleg hoe u geld kunt overmaken. Op de achterkant staat een kort overzicht van de inkomsten en uitgaven van de parochie. Daaruit kunt u opmaken waar uw geld aan wordt besteed. (Het betreft het jaar 2014, want de jaarcijfers over 2015 zijn nog niet bekend.)

Een van de bestuursleden zal in de actieperiode (17 januari – 31 januari) tijdens een viering in de kerken met een mondelinge oproep het eigen karakter van de actie onderstrepen. De actie is immers is niet een collecte aan de deur, maar een rondgang onder onze leden. Het is de taak van parochianen= leden van de parochie om de parochie financieel in stand te houden. De kerk kent gelukkig geen verplichte contributie zoals een vereniging, maar de kerk wordt ook niet betaald door de overheid of andere organen. Als nieuwe kerkbalansgroep willen we er graag aan werken om dat zelfbewustzijn van de parochianen te versterken. Natuurlijk zijn niet alle parochianen even sterk betrokken. De een leeft bewust en actief mee, de ander blijft wat meer op afstand. Samen staan we er voor om onze plaatselijke gemeenschap financieel vooruit te helpen.

We hebben ons best gedaan om de manier van overmaken zo duidelijk mogelijk weer te geven. Het eenmalig overmaken van een bedrag via de bijgesloten acceptgiro of via internetbankieren is bekend en eenvoudig. Maar in de folder maken we u ook attent op de mogelijkheid om b.v. per maand een vast bedrag aan uw parochie te geven. Er zijn twee manieren om dat te doen. U kunt de bijgevoegde gele Doorlopende Machtiging invullen en opsturen naar de parochie. Deze regelt dan met uw bank de regelmatige afschrijving. U kunt echter ook zelf contact opnemen met uw bank en de regelmatige overschrijving regelen. Het resultaat is hetzelfde: zoals u regelmatig geld ontvangt voor uw uitgaven, zo ontvangt nu de parochie van u regelmatig geld voor haar uitgaven! Al meer dan 200 parochianen maken gebruik van deze periodieke betaling. AANBEVOLEN!

Het is goed om te weten, dat uw parochie een ANBI instelling is. Dit is een afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ en voor de belasting aftrekbaar is. Dit is van toepassing op zowel de Periodieke Overeenkomst in geld als de gewone giften. Wel gelden er voorwaarden, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. We laten u natuurlijk hierbij graag weten, dat onze groep met liefde deze kerkbalans organiseert, maar dat wij geen deskundigen zijn op fiscaal gebied. Bekijk het dus goed voor uzelf en raadpleeg mensen of instanties die op de hoogte zijn van dit soort zaken. Zie eventueel ook: www.belastingdienst.nl/giften

Het nieuwe jaar is intussen al weer bijna een maand oud. Goede voornemens gemaakt? Hoe is de stand van zaken? Gelukt of alweer exit? U kunt alles rechtzetten door de gegevens uit de kerkbalansenvelop erbij te pakken en meteen uw bijdrage in orde te maken. Het goede voornemen is een goede daad geworden. Mede namens de andere leden van de parochie danken wij u voor uw meedoen: Helpen is steunen- Steunen is helpen!

Werkgroep Kerkbalans