Kerkbalans 2021: Vandaag Geven Voor De Kerk Van Morgen

KERKBALANS: MÉÉR DAN EEN OVERBOEKING

In het landelijk dagblad Trouw stond vorige maand hoopgevend nieuws te lezen over de Actie Kerkbalans 2021. Een peiling wees uit dat de opbrengst dit jaar nagenoeg gelijk is aan die van vorig jaar. De kop boven het artikel luidde dan ook: Kerkleden blijven ook in coronatijd doneren. (Landelijk werd de actie twee maanden geleden al gehouden. Daardoor was het mogelijk om onderzoek te doen naar het voorlopige resultaat.)

Die peiling werd gehouden onder protestantse kerkleden, maar onze werkgroep hoopt natuurlijk vurig dat ook u royaal gaat doneren in deze coronatijd! In verband met de noodzakelijke aanschaf van nieuwe computerapparatuur en een nieuw programma hebben we de actie twee maanden uitgesteld. Maar nu staan we in de startblokken. In maart is de adressering voltooid. De nieuwe folders zijn ontvangen en het bestuur heeft de aanbevelingsbrief geschreven met daarin opgenomen de Jaarrekening 2019. Tientallen vrijwilligers zorgen ervoor, dat dit materiaal bij de parochianen thuis komt. Bij u en bij ongeveer 2000 adressen van parochianen in Den Helder en Julianadorp.

Nu bent u aan de beurt! Met name wegens de corona leven we in een onzekere tijd. Heel wat mensen onder ons maken zich zorgen over de toekomst, ook financieel. De parochie deelt in die onzekerheid. Een groot gedeelte van het afgelopen jaar waren onze kerken gesloten. Noodgedwongen houden we nu vieringen met niet meer dan dertig mensen en ook nog heel sober: niet zingen. Zien we onze mensen te zijner tijd allemaal weer terug als alles normaal is en wordt het wel weer normaal? Je hoeft ook geen rekenmeester te zijn om te kunnen becijferen, dat de parochie het afgelopen jaar en ook nu veel inkomsten moe(s)t missen.

De beste reactie in onzekere tijden is een positieve daad: doen wat je kan om de waarden die we als kerk belijden en beleven te bewaren. Deze keer kan uw positieve reactie bestaan uit een royale bijdrage aan Kerkbalans 2021. Precies zoals er boven dit artikel staat: Kerkbalans, méér dan een overboeking. En wat is dan die méérwaarde? Vandaag Geven Voor De Kerk Van Morgen. Het motto dat u terugvindt in onze folder.

Werkgroep Kerkbalans,
Marianne Schintz, Bertus Rijpstra, Anton van Deutekom en Jan van Diepen