Lezingen van de dag

Vrijdag in week 18 door het jaar

Lezing uit het boek Nahum 2,1.3.3,1-3.6-7.
Zie, daar over de bergen, snelt een boodschapper. Hij kondigt vrede aan. Vier de feesten, Juda, los je geloften in, want nooit meer trekken schurken door je land, ze zijn volledig uitgeroeid.
De Heer herstelt het aanzien van Jakob, van Israël, door vernielers vernield, die zijn ranken verwoestten.
Wee de bloedstad, een en al leugen, vol oorlogsbuit, het roven houdt niet op.
Hoor! Knallende zwepen! Hoor! Daverende wielen! Dravende paarden, dansende wagens,
steigerende ruiters, vlammende zwaarden, bliksemende lansen! Vele doden, massa’s lichamen, ontelbare lijken, je struikelt over de lijken.
Ik werp vuil op u neer, Maak u tot schande en schouwspel.
Dan zal al, die u ziet, van u vluchten, En zeggen: Nineve ligt verwoest! Wie zal haar beklagen, Waar zoek ik troosters voor haar?


Lezing uit het boek Deuteronomium 32,35cd-36ab.39abcd.41.
De dag van hun ondergang komt al nader,
hun noodlot komt onafwendbaar op hen af.
De Heer staat borg voor het recht van zijn volk,
Hij zal zich ontfermen over zijn dienaars

Let op: hier ben Ik, hier sta Ik alleen,
naast mij bestaan er geen goden
ik dood en maak levend,
Ik sla en genees

Wanneer Ik mijn bliksemend zwaard heb gewet,
mijn hand gereed is de straf te voltrekken;
dan daalt mijn wraak op mijn vijanden neer
dan zal ik hen die Mij haten, doen boeten.Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 16,24-28.
En daarna tot zijn leerlingen: 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen.
Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden.
Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven?
Want de Mensenzoon zal komen in de heerlijk­heid van zijn Vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn er onder de hier aanwezigen, die de dood niet zullen ervaren, voordat zij de Mensenzoon zullen zien komen in zijn koninklijke macht.'