Actie “Red de Toren”

Informatie – Red de toren van de Petrus en Pauluskerk!

kerk torenPPAl sinds 1840 staat onze geliefde PP-kerk, met zijn markante toren fier uitstekend boven de dijk, aan de Kerkgracht. Voor veel schepelingen, beroeps- zowel als pleziervaart, een vertrouwd gezicht als je, na een misschien lange zeereis, de haven van Den Helder nadert.

Juist op deze plek echter heeft met name de toren veel te lijden van ons klimaat. Om een nog slechtere staat van onderhoud tegen te gaan is het noodzakelijk dat er een grootscheepse renovatie plaatsvindt; niet alleen van de toren, maar ook van de buitenkant van de kerk. 

Gelukkig staat de PP-kerk op de rijksmonumentenlijst, zodat wij van die kant op een forse subsidie kunnen rekenen. Niettemin blijft er een gapend gat over van zo’n €70.000. Zonder een eigen bijdrage van €70.000 zijn wij niet in staat om al het noodzakelijke onderhoud te doen uitvoeren. Er is dan ook een werkgroep in het leven geroepen, die zich ten doel stelt om door middel van allerlei acties zoveel mogelijk geld in te zamelen  De officiële start heeft plaats gevonden tijdens de kerstnachtviering en de sluiting van deze actie zal zijn kerst 2014. In dit jaar zullen we u blijvend op de hoogte houden! 

In 2015 bestaat de PP-kerk 175 jaar en zou het niet fantastisch zijn als de werkzaamheden zijn afgerond en de klokken dan weer kunnen luiden. 

Onderstaand overzicht laat u zien welke werkzaamheden voor het groot onderhoud van de toren nodig zijn:

  • Herstel van het uurwerk
  • Herstelwerk van de klokkenstoel
  • Reparatie en herstelwerk houtwerk toren
  • Reparatie en herstelwerk loodafwerking
  • Schilderwerk toren
  • Steiger opbouwen en afbreken
  • Behandeling en herstel houtrot en houtworm 

U ziet dat wij voor enorme uitgaven staan. Laten we samen de schouders er onder zetten om deze moeilijke opgave tot een goed einde te brengen.

Uw vrijwillige bijdrage kunt u storten op rekeningnummer NL11 INGB 0003 5482 76 t.n.v. Parochie H.Maria Sterre der Zee.

Bestuur Parochie H. Maria Sterre der Zee

[codepeople-post-map]