17 november informatieavond Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel

Wanneer:       Donderdag 17 november 2022
Waar:              Petrus & Pauluskerk, Kerkgracht 53 te Den Helder
Inloop:            18.45 uur
Aanvang:        19.00 uur
Einde:             20.45 uur

In onze regio zijn werkgroepen actief om samen met het pastorale team kinderen voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel. Wilt u uw kind een van deze sacramenten laten ontvangen? Dat kan.

Voorafgaand aan de eigenlijke projecten, wordt er een informatieavond georganiseerd voor ouders/verzorgers. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Het is fijn om ouders/verzorgers te spreken uit onze regio die qua geloofsvorming van hun kinderen aan dezelfde sacramenten ‘toe zijn’.           

Deze avond zal een interactief gedeelte bevatten met aansluitend een uitleg van de projecten met mogelijkheid van opgave van uw kind(eren). Ook is er gelegenheid om eventuele vragen aan het pastorale team te stellen.

Heel graag tot dan!

Kapelaan Pawel Banaszak

mede namens het pastorale team en werkgroep regio Breed

Achtergrondinformatie Eerste Heilige Communie

Reacties zijn gesloten.