Lezingen 17 mei 2020

“Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven” Vanwege de maatregelen m.b.t. corona … Lees verder