Betaling contributie

Hierbij wil ik u van harte uitnodigen om de jaarlijkse contributie van het St. Caecilia koor te voldoen. Gaarne het bedrag van € 27,50 over maken aan: ING Bank Rekeningnummer: NL05 INGB 0669 3452 29 St. Caecilia koor t.n.v. A.J.M. van Deutekom, … Lees verder