Communicatie toekomst RK Noordkop

Beste parochianen,

Vorig jaar september (2022) bent u namens het regiobestuur ingelicht over het feit dat sluiting van al onze kerkgebouwen onafwendbaar is. Oorzaken van de benodigde sluiting zijn onder andere:

 • een grote afname van het aantal kerkgangers
 • te grote en dure kerkgebouwen
 • tekorten in de begroting in elke parochie van ons samenwerkingsverband.

We vonden toen dat het verstandig zou zijn om het sluitingsproces niet lang te laten duren, en we hadden als streefjaar 2024. Het was en is geen makkelijke boodschap voor u en voor ons.

We hebben u toen ingelicht over welke opties we wilden onderzoeken:

 • óf één nieuwe plek in de gemeente Den Helder
 • óf twee andere kerkplekken: één in ‘de stad’, één in de regio.


We hebben ons als bestuur het afgelopen jaar vooral bezig gehouden met de 2e optie, omdat wij van mening zijn dat deze het beste  aansluit bij de wensen van de parochianen. Dit standpunt hebben we aangegeven en besproken met het bisdom. 

Wat hebben we het afgelopen jaar dan gedaan?:

 • we hebben diverse overleggen met het bisdom gevoerd, over onze twijfels, onze afwegingen en de te volgen procedures. Het is namelijk geen makkelijk proces.
 • we hebben contacten gelegd met taxateurs en makelaars, want alle kerken en evt. bijbehorende gebouwen en/of percelen dienen eerst getaxeerd te worden en zullen daarna publiek te koop aangeboden worden.
 • we hebben andere locaties gezocht en gesproken met besturen van andere geloofsgemeenschappen en of kerken binnen onze regio.
 • we hebben vaak gesproken en nagedacht over hoe we bestuurlijk verder moeten.
 • door de zoektocht hebben we in de loop van de tijd soms gewijzigde inzichten gekregen.

Eigenlijk zijn er dus 2 belangrijke processen die nu binnen elke parochie spelen:

 • hoe en waar kunnen we als parochie nog ‘kerken’ en dus als gemeenschap ons geloof beleven en u als parochianen iets bieden?
 • hoe moeten en kunnen we de kerkgebouwen verkopen en zorg dragen voor een goede herbestemming?

Wat hebben we besloten?:

 • Helaas hebben we voor de Den Helder en Julianadorp nog geen nieuwe kerkplek gevonden, maar we gaan hier nog verder met zoeken.
 • Hoe we verder gaan in de ‘stad’ zullen we voor 1 januari 2024 beslissen.
 • Voor de ‘regio’ hebben we helaas geen andere kerkplek gevonden.
 • We hebben daardoor besloten dat alle de drie kerken in Anna Paulowna, Breezand en ’t Zand gaan sluiten per januari 2025. Dus kerken we daar in een afgeslankte vorm nog 1 jaar langer door; dat is fijn voor de parochianen, koren, priesters en financieel ook goed te verantwoorden.
 • Vanaf januari 2024 zijn er niet elk weekend vieringen in alle kerken.
 • In de tussentijd gaan we verder met het proces rondom de verkoop en herbestemming.

We hopen u op deze manier weer voldoende te hebben ingelicht en begrijpen dat dit mogelijk vragen met zich meebrengt. Stel deze gerust aan de leden van het regiobestuur!

Met vriendelijke groet,

het regio bestuur van het Samenwerkingsverband

van de R.K. parochies in de Noordkop,

 

Ivan Garcia Ferman | pastoor-voorzitter

Hans van Tongerlo |Anna Paulowna

Mirjam Kops |Anna Paulowna

Frank van Lierop | Breezand

Leo van der Reep | Breezand

Johan Franke| Den Helder-Julianadorp

Ania Brek | Den Helder-Julianadorp

Piet Bakker |’t Zand

Gerard Schouten |’t Zand

Pawel Banaszak | pastoraal team

Maciej Gradski  | pastoraal team

Henk Schrader| pastoraal team

Reacties zijn gesloten.