Vrienden van de Petrus en Pauluskerk

            PP

Petrus en Pauluskerk zoekt Vrienden 

In 1840 werd deze kerk gebouwd in de stijl van het neoclassicisme. Het tongewelf wordt dan ook gedragen door een dubbele rij van zes ronde zuilen. Het is een Waterstaatskerk, gebouwd onder supervisie van het Ministerie van Waterstaat met Herman Hendrik Dansdorp als architect. De Helderse aannemer Hendrik Leewens bouwde de kerk voor F30.000,-. Naast de kerk werd de pastorie gebouwd door de Gebr. Janzen, eveneens uit Den Helder. Wie de kerk binnenkomt wordt getroffen door de grote muurschildering vooraan in de kerk: Jezus aan het kruis en daaronder zijn moeder Maria en zijn leerling Johannes. Dit schilderwerk (1948) is van de hand van de Helderse Lambert Simon. De eveneens Helderse Jan Dunselman maakte op 18-jarige leeftijd in het jaar 1880 de veertien kruiswegstaties. 
In de loop van haar lange geschiedenis is de kerk natuurlijk vele malen aangepast en gerenoveerd. Vooral het interieur heeft in het jaar 2001/2002 een nieuw gezicht gekregen. In 2015 werd de werkgroep VRIENDEN VAN DE PETRUS EN PAULUSKERK opgericht. Haar doel is om extra financiële middelen te vinden voor het onderhoud van deze kerk. Ook wil de groep meehelpen om de kerk, vaker dan tot nu toe, te gebruiken voor  tentoonstellingen, concerten en lezingen.
De parochianen doen hun best om hun kerk (en pastorie) in stand te houden. We zijn ook blij met de incidentele subsidie van de overheid voor de kerk als Rijksmonument. Maar we zoeken nog meer mensen die deze kerk een lange en mooie toekomst willen geven. Bent u zo iemand?? Dat zou prachtig zijn! Meld u aan als Vriend door het invullen en opsturen van het formulier hiernaast. Vrienden doen wat voor vrienden. Daarom houden we u graag op de hoogte van onze activiteiten en sturen u jaarlijks een Nieuwsbrief toe.   
Vrienden van de Petrus en Pauluskerk 

p/a Kerkgracht 55 1782 GK Den Helder,  telefoon 0223 – 612550  

Activiteiten voor 2019:

sep
22
zo
Interessante orgellezing met Ronald van der Veen en Paul Sanders @ Petrus en Pauluskerk
sep 22 @ 14:00 – 16:00

Op zondag 22 september vindt er in de Petrus en Pauluskerk een interessante orgellezing plaats. Onze vaste organist, Ronald van der Veen, bespeelt het orgel en Paul Sanders vertelt u o.a. over de blaasbalg, zwelkast, orgelpijpen. De lezing vangt aan om 14.00 uur en zal ongeveer een uur duren. U kunt zich nu al opgeven bij ondergetekende.

N.B. Aantal belangstellenden is maximaal 20, dit i.v.m. de beschikbare ruimte. Daarom hebben ‘Vrienden’ in dit geval voorrang. Degenen die zich vorig jaar hebben opgegeven, worden verzocht dit opnieuw te doen!

okt
17
do
Lezing Voedselbank @ Petrus en Pauluskerk
okt 17 @ 19:30 – 21:30

Houdbare spullen kunt u bij het verlaten van de kerk deponeren in de mand voor de Voedselbank’. Iedere zondag horen onze kerkgangers deze uitnodiging. Zingen en bidden? Zeker, maar ook iets doen voor mensen die zijn aangewezen op de Voedselbank.

Op donderdag 17 oktober a.s. houdt dhr. Nico Bais een lezing over de Voedselbank. Hij is voorzitter van de Voedselbank Den Helder e.o. Hij zal ingaan op onder andere de volgende vragen: Hoe werkt de Voedselbank, welke mensen komen er voor in aanmerking, enz.. U bent van harte welkom.

De bijeenkomst vindt plaats in het parochiecentrum aan de Kerkgracht 55

De avond begint om 19.30 en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

De koffie staat klaar.

 
Folder Vrienden 2019 in PDF-formaat

E-mail:    rk.denhelder@wolmail.nl

Internet   www.mariasterrederzee-denhelder.nl

Download hier de folder (met bovenstaande tekst en aanmeldformulier). Het aanmeldformulier kan uitgeprint en opgestuurd worden naar het genoemde postadres of ingescand en gemaild worden naar bovenstaand emailadres.

ANBI-logo Let op giften aan de Vrienden zijn fiscaal aftrekbaar in het kader van de ANBI-regeling.

Nieuwsbrief van 24 mei 2017

Jaarverslag 2018

Foto’s Heiligen Petrus en Paulus van Jeanette Duineveld-Mommaas