Vrienden van de Petrus en Pauluskerk

            PP

Petrus en Pauluskerk zoekt Vrienden 

In 1840 werd deze kerk gebouwd in de stijl van het neoclassicisme. Het tongewelf wordt dan ook gedragen door een dubbele rij van zes ronde zuilen. Het is een Waterstaatskerk, gebouwd onder supervisie van het Ministerie van Waterstaat met Herman Hendrik Dansdorp als architect. De Helderse aannemer Hendrik Leewens bouwde de kerk voor F30.000,-. Naast de kerk werd de pastorie gebouwd door de Gebr. Janzen, eveneens uit Den Helder. Wie de kerk binnenkomt wordt getroffen door de grote muurschildering vooraan in de kerk: Jezus aan het kruis en daaronder zijn moeder Maria en zijn leerling Johannes. Dit schilderwerk (1948) is van de hand van de Helderse Lambert Simon. De eveneens Helderse Jan Dunselman maakte op 18-jarige leeftijd in het jaar 1880 de veertien kruiswegstaties. 
In de loop van haar lange geschiedenis is de kerk natuurlijk vele malen aangepast en gerenoveerd. Vooral het interieur heeft in het jaar 2001/2002 een nieuw gezicht gekregen. In 2015 werd de werkgroep VRIENDEN VAN DE PETRUS EN PAULUSKERK opgericht. Haar doel is om extra financiële middelen te vinden voor het onderhoud van deze kerk. Ook wil de groep meehelpen om de kerk, vaker dan tot nu toe, te gebruiken voor  tentoonstellingen, concerten en lezingen.
De parochianen doen hun best om hun kerk (en pastorie) in stand te houden. We zijn ook blij met de incidentele subsidie van de overheid voor de kerk als Rijksmonument. Maar we zoeken nog meer mensen die deze kerk een lange en mooie toekomst willen geven. Bent u zo iemand?? Dat zou prachtig zijn! Meld u aan als Vriend door het invullen en opsturen van het formulier hiernaast. Vrienden doen wat voor vrienden. Daarom houden we u graag op de hoogte van onze activiteiten en sturen u jaarlijks een Nieuwsbrief toe.   
Vrienden van de Petrus en Pauluskerk 

p/a Kerkgracht 55 1782 GK Den Helder,  telefoon 0223 – 612550  

Activiteiten voor 2019:

[ai1ec cat_name=”Vrienden”]
 
Folder Vrienden 2019 in PDF-formaat

E-mail:    rk.denhelder@wolmail.nl

Internet   www.mariasterrederzee-denhelder.nl

Download hier de folder (met bovenstaande tekst en aanmeldformulier). Het aanmeldformulier kan uitgeprint en opgestuurd worden naar het genoemde postadres of ingescand en gemaild worden naar bovenstaand emailadres.

ANBI-logo Let op giften aan de Vrienden zijn fiscaal aftrekbaar in het kader van de ANBI-regeling.

Nieuwsbrief van 24 mei 2017

Jaarverslag 2018

Foto’s Heiligen Petrus en Paulus van Jeanette Duineveld-Mommaas