11 en 12 september: Mijn monument is jouw monument

Vorig jaar bestond de Petrus en Pauluskerk 180 jaar! Op dinsdag 6 oktober 1840 immers werd de kerk ingewijd door Mgr. C.L. Baron van Wijckersloot. Vorig jaar konden we wegens de coronabeperkingen geen aandacht geven aan dit jubileum, nu wel, hopen we. We koppelen dit aan de Open Monumentendag die dit jaar wordt gehouden op zaterdag/zondag 11&12 september. Het thema luidt dit jaar: ‘Mijn monument is jouw monument’.  Dit jaar gaat het dus niet om een speciaal gebouw met een verleden, maar om elk gebouw waar mensen hebben gewoond, gewerkt en geleefd. Daarin past natuurlijk uitstekend de Petrus en Pauluskerk, als gebouw met een lange geschiedenis en als ontmoetingsplaats van generatie op generatie!

Onze bedoeling is om aan de hand van een twintigtal grote en karakteristieke foto’s die lange geschiedenis van de kerk en van de kerkmensen in beeld te brengen. Meestal is op Monumentendag alleen op zaterdag de kerk geopend voor bezoek, maar dit jaar is er zowel op zaterdag als op zondag ruimschoots gelegenheid om al die foto’s rustig te bekijken. De parochie beschikt ook nog over een aantal fraaie vaandels van verenigingen van vroeger zoals van De Stille Omgang, de K.A.B. (Katholieke Arbeiders Bond)  en andere instellingen.  Ook die zijn te bewonderen.  Op zondagmorgen 12 september houden we een feestelijke eucharistieviering met zang van ons Caeciliakoor. Globaal weten we nog wat er op 6 oktober 1840 (!) door het toenmalige Caeciliakoor werd gezongen.  Een paar van deze liederen zult u ook op 12 september kunnen horen!

Openingstijden voor bezichtiging van kerk en tentoonstelling:

  • zaterdag 11 september van 10.00 uur tot 15.00 uur;
  • zondag 12 september van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Let u vooral goed op deze openingstijden! Het kan zijn dat u elders andere tijden heeft gelezen, maar de hier genoemde tijden zijn de juiste.

Alle reden dus om nu alvast in uw agenda te noteren: zondag 12 september 2021, 11 uur, jubileumviering PP, Kerkgracht 54.  (En nu maar hopen, dat corona ons dit jaar niet voor de voeten loopt!

Werkgroep Vrienden van de Petrus en Pauluskerk

Reacties zijn gesloten.