29 juni Hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus

Op 29 juni viert de kerk het Hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus. Tevens de patroonheiligen van ons eigen kerkgebouw sinds de bouw in 1840.

De apostel Petrus heeft als eerste van allen het geloof in Christus beleden (zie evangelie).

Paulus heeft als leraar het geloof verspreid over de wereld en het verklaard. Ze worden op deze dag samen gevierd omdat ze samen de ene gemeenschap van Christus, de Kerk, hebben opgebouwd. Beiden hebben ze aan het begin gestaan van de jonge Kerk.

In de kunst staat Petrus vaak afgebeeld met sleutels omdat Jezus hem de macht heeft gegeven om te binden en te ontbinden. “Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen”. (Matteüs 16,18)

Paulus staat vaak afgebeeld met een zwaard omdat hijzelf eerst met het zwaard christenen vervolgd heeft en later na zijn bekering zegt dat het woord Gods ‘als een zwaard is’.

“Het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest …” (Hebreeën 4,12)

We vieren het feest van Petrus en Paulus dit jaar in onze kerk op zondag 27 juni. Aanvang van de eucharistieviering is zoals gewoonlijk om 11.00 uur met na afloop van de viering gelegenheid voor ontmoeting in de pastorietuin met koffie of thee.

Reacties zijn gesloten.