30 oktober: Vormen van herinneringen Allerzielen

Lichtwandeling katholieke begraafplaats Sint Jozef, Jan Verfailleweg 20a in Den Helder. Aanvang 19.00 uur – einde 20.30 uur.

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het mysterie van de dood. Na het verliezen van een dierbare beseffen we dat we getuige waren van een leven dat wij liefhadden. Door dat geleefde leven te herdenken, kunnen we de inspiratie, het gedachtengoed en de betekenis van onze overledenen levend houden. De doden niet verzwijgen, maar herdenken om wie ze waren en wat ze te verteilen hadden.

Na een mooie jubileumviering van het 100-jarig bestaan van de r.-k begraafplaats Sint Jozef op 31 augustus jongstleden wordt er ook dit jaar weer een lichtwandeling georganiseerd. Deze keer op zondagavond 30 Oktober 2022, de zondag die het meest dichtbij 2 november ligt. Op de katholieke begraafplaats Sint Jozef aan de Jan Verfailleweg vindt de spéciale herdenking Vormen van Herinneringen plaats. Hierbij Staat gezamenlijk herdenken centraal. Iedereen die iemand wil gedenken, is van harte welkom, ongeacht of de overledene aldaar is begraven of elders is gecremeerd, is van harte welkom op onze begraafplaats. Kaarsen en fakkels zorgen voor licht en vuur tijdens de lichtwandeling längs de graven, waarbij u een lichtje kan plaatsen bij het graf. Gedurende de wandeling wordt er muziek gespeeld en worden gedichten voorgedragen. Na afloop kunt u met elkaar napraten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Reacties zijn gesloten.