Actie Kerkbalans 2024 is gestart

Van 13 t/m 27 januari wordt weer de jaarlijkse landelijke  actie Kerkbalans gehouden. In verband met de gelijktijdige bezorging van Kerk INN Zicht worden de enveloppen in onze parochie pas vanaf begin februari rondgebracht. We hebben uw financiële steun ook dit jaar  meer dan hard nodig. Het zijn onzekere tijden, wat brengt ons de toekomst. Rond de jaarwisseling heeft u daar in beide kerken een uitgebreid schrijven over in ontvangst kunnen nemen. Eén ding is zeker: uw steun is keihard nodig! Wij hopen en rekenen op uw steun en medewerking. Wist u trouwens dat de actie Kerkbalans  dit jaar voor de vijftigste keer wordt georganiseerd. Des te meer reden voor een extra feestelijke bijdrage!

Mocht u trouwens ook enveloppen willen bezorgen, dan graag even een telefoontje naar het Kerkelijk Bureau.

Alvast heel hartelijke dank voor uw bijdrage!!

Werkgroep Actie Kerkbalans

Begeleidend schrijven actie Kerkbalans 2024

Reacties zijn gesloten.