ANBI informatie op website

onbekendDe ANBI-informatie  (onder menukop informatie) is op de website geplaatst. Sinds 1 januari 2016 hebben de parochies deze publicatieplicht. Op de pagina is ook de brief van het Bisdom over de ANBI te vinden.

ANBI voordelen
Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Deze fiscale voordelen zijn, in tijden waarin de financiën van veel parochies en PCI-en onder druk staan, van groot belang. Om gebruik te mogen maken van de voordelen van de ANBI regeling geldt onder andere een publicatieplicht.

Reacties zijn gesloten.