Bericht van de Ledenadministratie: de parochie en uw privacy

Om goed te kunnen functioneren houden alle parochies in Nederland een ledenadministratie bij van hun parochianen.  

Deze ledenadministratie is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie (beter bekend als het bevolkingsregister) via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. Hierdoor krijgt de parochie automatisch bericht van verhuizingen, overlijdens, huwelijken etc. van de mensen die ingeschreven staan als parochiaan.

Afgelopen jaar is er nieuwe wetgeving gekomen betreffende de privacy van mensen en hoe hiermee moet worden omgegaan door degenen die de beschikking hebben over deze gegevens. U zult het afgelopen half jaar waarschijnlijk wel over de Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben gehoord of gelezen.

Om aan deze verordening te kunnen voldoen is het belangrijk dat wij van onze parochianen telefoonnummers en e-mailadressen hebben. Van een aantal mensen hebben wij die, maar van het overgrote deel van onze parochianen niet. Nu zult u misschien denken: “moet ik nu gegevens gaan weggeven vanwege mijn privacy?”, maar het antwoord is eigenlijk ja.

Om aan deze verordening te voldoen is het tevens van belang dat iedereen inzage krijgt in of en hoe hij bij de parochie geregistreerd staat en wat voor gegevens de parochie van hem heeft. Om iedereen die inzage te kunnen geven (zonder lange wachtrijen bij het parochiecentrum) komt er een app waarin iedereen deze gegevens kan inzien (en eventueel kan laten weten dat bepaalde gegevens niet kloppen).

Om er voor te zorgen dat men de gegevens kan inzien, die over hem of haar gaan (en bijvoorbeeld niet die van de groenteboer) is het van belang dat wij telefoonnummers en e-mailadressen hebben.

Deze combinatie geeft binnen de nog te verschijnen app toegang tot de gegevens van de juiste persoon.

Heeft u geen behoefte aan een dergelijke inzage?

Dan danken wij u voor het gestelde vertrouwen, en zullen ons best (blijven) doen dit niet te beschamen.

Wilt u wel inzage?

Dan is het het makkelijkst dit via de genoemde app te doen. Echter, hiervoor is het nodig dat de parochie telefoonnummer en e-mailadres

heeft, zodat u de gegevens van uzelf en niet van een ander te zien krijgt. Als wij deze gegevens van u niet hebben kunnen wij u alleen inzage geven op het parochiecentrum. Wij vragen u hiervoor van te voren een afspraak te maken.

Ledenadministratie Parochie Heilige Maria Sterre der Zee

ps: lees ook de AVG-pagina

Reacties zijn gesloten.