Betaling contributie

Hierbij wil ik u van harte uitnodigen om de jaarlijkse contributie van het St. Caecilia koor te voldoen. Gaarne het bedrag van € 27,50 over maken aan:

ING Bank
Rekeningnummer: NL05 INGB 0669 3452 29
St. Caecilia koor
t.n.v. A.J.M. van Deutekom, onder vermelding van uw naam.

Met vriendelijke groet,
A.J.M. van Deutekom,
Uw penningmeester.

Reacties zijn gesloten.