Kerken Open

De kerken in onze regio zijn open voor bijvoorbeeld een persoonlijk gebed, het opsteken van een kaarsje: Den Helder: dinsdag en donderdag van 9.00 – 10.30 uur (tevens Eucharistische aanbidding) ’t Zand: elke dag van 13.00 – 17.00 uur Breezand: … Lees verder

Alle kerkelijke Corona-updates

Op zijn website Arsacal heeft Mgr. Dr. J. Hendriks (hulpbisschop-coadjutor Bisdom Haarlem-Amsterdam) alle kerkelijke Corona-maatregelen op een rijtje gezet. Hier kunt u niet alleen lezen wat er op dit moment niet kan, maar ook wat er nu wel mogelijk is. … Lees verder

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus | bericht 13 maart 2020

In verband met de laatste ont­wik­ke­lingen rondom het Corona­vi­rus (COVID-19), scherpen de bis­schop­pen in Neder­land de al eerder getroffen maat­regelen aan. Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avon­den en zon­da­gen wor­den tot nader order (aangepast 17-3-2020, red.) afge­last. Hiermee sluiten de … Lees verder