Coventrygebed in Den Helder

crossDHElke vrijdagmiddag 12 uur plaatselijke tijd wordt op meer dan 150 plaatsen in 35 landen wereldwijd een gebed voor vrede en verzoening gehouden, het zogenaamde Coventry-gebed. De oorsprong van dit gebed ligt in de Engels stad Coventry, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog heeft Hitler deze plaats laten platbombarderen en daarbij is ook de grote kathedraal verwoest. In de rokende resten van de kathedraal lagen twee verkoolde balken in de vorm van een kruis. De geestelijke van de kathedraal, Richard Howard, zag hierin het teken dat Christus zelf onder de verwoesting van de stad geleden had. En in plaats van meegaan met de roep om vergelding, sprak Howard meteen over verzoening.

Direct na de oorlog heeft Howard daarom contact gezocht met kerkmensen in Duitse steden die door de geallieerden waren platgebombardeerd. En als teken van verzoening overhandigde hij hen een ‘Cross-of-Nails’, een nagelkruis van middeleeuwse spijkers afkomstig uit de ruïne van de kathedraal. Daarmee is een verzoeningsbeweging op gang gekomen die nog steeds groeit. Van Zuid-Afrika tot Scandinavië en van Rusland tot Amerika. Op de meer dan 150 plaatsen wereldwijd waar het Coventry-gebed nu wordt gebeden hebben in het verleden verwoestingen en vijandschap hun tol geëist. Kerkelijke genootschappen uit deze plaatsen hebben zich met elkaar verbonden in de ‘community of the cross of nails’. Ook in Nederland zijn er zeven steden die door de oorlog zwaar zijn getroffen en waar nu wekelijks het Coventry-gebed gehouden wordt. Een van deze steden is Den Helder, in de oorlog de meest gebombardeerde stad in Nederland. Vooral het grote bombardement in de nacht van 24 op 25 juni 1940 leeft nog steeds onder de bevolking. De geestelijke verzorging bij de marine heeft in 2014 een cross-of-nails ontvangen, wekelijks wordt op het marine-terrein het gebed voor vrede en verzoening gehouden. In overleg met de burgemeester van Den Helder is het idee ontstaan om het nagelkruis en het vrijdagmiddaggebed te laten rouleren over verschillende kerkelijke genootschappen in Den Helder. Hiermee komt het verhaal van Coventry dichter bij de Helderse bevolking en kan er ook een bijzondere band ontstaan tussen de verschillende kerkelijke genootschappen. Inmiddels zijn de RK-kerk, de protestantse Bethelkerk en de geestelijke verzorging van het ziekenhuis van harte bereid gevonden om het cross-of-nails jaarlijks tijdelijk te huisvesten. En daar kunnen meer genootschappen bijkomen. Op vrijdag 24 juni a.s. om 12.00 uur gaat de omloop van het spijkerkruis in Den Helder beginnen met het Coventry-gebed op een bijzondere plaats, namelijk de Raadszaal van het Stadhuis. De burgemeester zal hierbij aanwezig zijn en een korte inleiding geven op het nieuwe initiatief. Een ieder is van harte welkom. 

Voor meer informatie
Stefan Dijkhuizen (06-20614700) of ds. Klaas Henk Ubels (06-20617663)

Op internet: coventrycarthedral.org.uk

Reacties zijn gesloten.