Geen vieringen meer in Ten Anker en Den Koogh

In de afgelopen maand hebben de besturen van Ten Anker en Den Koogh ons laten weten dat er géén kerkdiensten meer kunnen worden gehouden. Dat is een verdrietig bericht.

Heel veel jaren is er in Ten Anker en Den Koogh gekerkt, en heel veel mensen hebben daar in hun oude dag of in chronische ziekte of invaliditeit steun en troost gevonden. Ook voor hen bij wie het geheugen hen in de steek liet, waren juist de kerkdiensten vaak vertrouwde en herkenbare momenten.

De pastores en de parochieraad vinden dit besluit dan ook heel jammer. Het waren immers ook belangrijke momenten van persoonlijk contact met parochianen.

Wanneer u weet dat contact met één van de pastores gewenst is, bijv. voor de Communie  of voor een pastoraal gesprek, geeft u dit dan echt door. Dat blijft ook straks te allen tijde mogelijk!

In beide huizen zijn er ook altijd zeer betrokken en trouwe vrijwilligers geweest, die de diensten mogelijk maakten: de kosters en organisten, de mensen die de bewoners naar en van de kerkzaal brachten. Voor Ten Anker noemen we hier de kosters Vermeulen, Augustin, mevrouw Koopman en Dirks en de organisten Brinkman en De Visser. In Den Koogh de dames Mahieu, Van Etten, Slangen en Pijnacker en de heer Grooff. We zijn aan hen heel veel dank verschuldigd voor hun vaak jarenlange ondersteuning. We zullen misschien mensen vergeten die óók in de loop der tijd hebben meegeholpen. Daarom, voor álle  vrijwilligers geldt:  u heeft een goed en zinvol werk gedaan!  Heel veel dank!

Reacties zijn gesloten.