Het ABC van de Goede Week

In de Goede Week – dit jaar van zondag 9 tot zondag 16 april – gedenken de christelijke kerken het lijden en sterven van Jezus Christus. Op Paaszondag 16 april wordt de verrijzenis van Jezus uit de doden gevierd. Dat gebeurde bijna 2000 jaar geleden in Jeruzalem. Het is het belangrijkste feest van de Kerk, belangrijker bijvoorbeeld dan Kerstmis. In onderstaand ABC worden de belangrijkste gebeurtenissen, gebruiken, feest- en gedenkdagen van de Goede Week en Pasen op een rij gezet.

Reacties zijn gesloten.