Jan Dunselman En Zijn Kruiswegstaties op 20 maart

Jan DunselmanIn de Petrus en Pauluskerk hangen veertien schilderijen van de hand van de Helderse kunstenaar Jan Dunselman. We noemen ze kruiswegstaties omdat ze een weergave zijn van de kruisweg van Jezus tijdens de laatste dagen van zijn leven. Op zondag 20 maart (aanvang 15.00 uur) wil ik graag in de kerk stilstaan bij het leven van Jan Dunselman en met belangstellenden een rondgang maken langs zijn schilderijen.

Op 20 maart is het Palmzondag, begin van de lijdensweek. Dit jaar hebben we een vroege Pasen, dus ook een vroege Palmzondag. Het is wel goed om te weten dat er op die Palmzondag GEEN sprake is van een kruiswegdienst; het is zelfs helemaal geen kerkdienst. Er wordt niet gebeden of gezongen. De echte Kruiswegviering zoals u die kent, vindt pas plaats op Goede Vrijdag  25 maart (zie rooster).

statieDe bedoeling van de rondgang op 20 maart is kennismaking met deze schilderijen van Dunselman als kunstwerken. Het is geen vorm van meditatie, hoewel de betekenis van de schilderijen natuurlijk ter sprake komt. Meditatief is alleen het luisteren naar een CD met het Stabat Mater van G. B. Pergolesi aan het begin en het einde van de samenkomst. Het Stabat Mater is een bekend middeleeuws lied waarin met name de beleving van Maria, de moeder van Jezus, rond de kruisweg van haar zoon bezongen wordt. De samenkomst is er voor iedereen, dus ook voor u, maar u weet het misschien allemaal al! Ik denk toch vooral met name aan mensen die nauwelijks iets weten van wat kruiswegstaties voorstellen. Ook zullen er in Den Helder vast wel mensen zijn die graag eens iets horen over onze stadgenoot die in zijn tijd een ‘betekenisvol’ kunstenaar was. Hij werd geboren in 1863 aan de Bassingracht in de Visbuurt en stierf in 1931 in Amsterdam-Oost. De kruiswegstaties die eerst hebben gehangen in de O.L.V.O.O.-kerk schilderde hij toen hij nog maar 18 jaar was! Hij ligt begraven op het r.-k. kerkhof St. Petrus Banden in Diemen. Hij is nu nog bekend door zijn schilderwerken  in de St.

Nicolaaskerk in Amsterdam, schuin tegenover het Centraal Station. Met onderbrekingen heeft hij daar dertig jaar zitten schilderen!

Misschien kunt u dus anderen attenderen op deze samenkomst. Zelf ga ik er te zijner tijd nog wat over schrijven in de kranten en op de website van onze parochie. Ik ga ook mensen uitnodigen van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) Den Helder. Onze protestantse broeders en zusters kennen natuurlijk uitstekend het Bijbelse lijdensverhaal van  Jezus, maar zijn minder

vertrouwd met de afbeeldingen ervan. De samenkomst op zondag 20 maart in de Petrus en Pauluskerk begint om 15.00 uur en duurt ongeveer een uur. Deelname is kosteloos. Na afloop kunnen de deelnemers iets geven voor het onderhoud van de kerk. Welkom.

Jan van Diepen, emeritus pastor

Reacties zijn gesloten.