Missio Wereldmissiemaand 2016: Filippijnen

wmm2016banner144x33

Getuigen van barmhartigheid

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio/Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen. Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele van de problemen in dit land.

Land van tyfoons

Steeds weer worden de Filippijnen getroffen door zware tropische stormen. In 2013 raast de supertyfoon Haiyan over het land en laat een spoor van vernieling na. Duizenden mensen vinden de dood. Degenen die het overleven hebben niets meer. Geen huis, geen bezittingen, geen bestaansgrond. Zoals de vissersgezinnen aan de kust van Tacloban.

Armoede: Leven op straat, op het water of naar het buitenland

De armoede in de Filippijnen is groot. Niet alleen bij de vissers in Tacloban, maar ook bij Guillermas Vitmy in Manila. Zij leeft er met haar driejarige zoon Danielo en verdient met de fietsriksja als taxi wat geld. ’s Avonds richt ze in het zijspan een bed in voor haar en haar zoontje. Een andere overnachtingsmogelijkheid hebben de twee niet. In Navotas, een van de grootste slums, wonen veel mensen te midden van het vuilnis in drijvende barakken op de rivier. Het ruimtegebrek, geen sanitaire voorzieningen, vaak geen elektriciteit – dat alles nemen de mensen op de koop toe, zolang ze maar een betaalde baan vinden.  Veel anderen, met name vrouwen, zoeken noodgedwongen hun toevlucht in het buitenland. Vaak worden ze uitgebuit en krijgen ze te maken met seksueel geweld. De Filippijnse regering stimuleert de arbeidsmigratie. Ze ziet de menselijke arbeidskracht als het belangrijkste exportproduct van het land. Anderen noemen het een vorm van moderne slavernij.

Getuigen van barmhartigheid

posterwmm2016Missio/Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar diverse projecten van religieuzen in de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun handelen, zij zijn getuigen van Gods barmhartigheid. Hun voorbeeld is een inspiratie voor ons. Zo hebben de Missiebenedictinessen het initiatief genomen tot de bouw van een nieuw dorp voor de vissersfamilies in Tacloban. Zuster Celine Saplala: “De gezinnen hebben een veilige plaats nodig waar ze menswaardig kunnen leven. Ook hun psychische wonden moeten kunnen genezen.”  In Manila is zuster Cecille Ido de drijvende kracht achter het gezinscentrum ‘Tuluyan’. Het gezinscentrum is opgericht als opvang voor dakloze gezinnen. “Het huis geeft niet alleen een tijdelijk veilig onderdak”, zegt zuster Cecille. “Het helpt de gezinnen ook bij beroepscursussen. Zo kunnen de mensen in hun levensonderhoud voorzien.”

Help onze medegelovigen in de Filippijnen in hun streven naar een menswaardig bestaan. Geef aan MISSIO/Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag in het weekeinde van 22/23 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Meer informatie: www.missio.nl

Reacties zijn gesloten.