Oproep paus tot gebed en vasten op 27 oktober

‘Om een humanitaire catastrofe te voorkomen’

Paus Fran­cis­cus roept op tot vrede in het Heilige Land en spreekt zijn bezorgd­heid uit over de huma­ni­taire situatie in Gaza. De paus roept alle partijen op om hun wapens neer te leggen en alle chris­te­nen om op vrij­dag 27 ok­to­ber te bid­den en te vasten voor vrede. De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie sluit zich bij deze oproep aan en vraagt om waar moge­lijk mee te bid­den en te vasten op die dag.

Het volledige bericht kunt u lezen op de website van het Bisdom

Reacties zijn gesloten.