Opvang Oekraïnse vluchtelingen in Pastorie

U weet dat er een grote nood is aan opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Onze parochieraad heeft daarom besloten om een gedeelte van onze weliswaar verouderde, maar ook heel gróte pastorie beschikbaar te stellen.

In de Tweede Wereldoorlog hebben veel inwoners van Den Helder onderdak gevonden in andere dorpen en steden, steeds bij gewone particuliere mensen die hun huis openstelden, soms wel 5 jaar lang. Dat is lang geleden, maar er zijn nog steeds mensen die het zich herinneren, en er dankbaar voor zijn.

Het is nu – onder andere omstandigheden-  wéér actueel en nu hebben wíj de kans om iets te doen. We vinden dat we als parochie niet kunnen achterblijven, nu er zo’n grote behoefte is aan onderdak voor Oekraïense vluchtelingen. We hebben immers de mogelijkheden! 

In de afgelopen week zijn we druk bezig geweest met het ontruimen en opruimen van de bovenverdieping van de pastorie en de komende week wordt alles verder zo bewoonbaar en zo gastvrij mogelijk gemaakt.

We weten nog niet aan wie we onderdak gaan bieden, en ook nog niet precies wanneer, daarover zijn we in gesprek met de gemeente, en dat wordt deze week waarschijnlijk duidelijk.

Maar wat zou hoe fijn zou het zijn wanneer we in ons grote parochiehuis enkele gezinnen een rustige plek kunnen bieden en kinderen in de beschutting van de tuinmuren veilig kunnen spelen.! 

Zodra we meer weten houden we u op de hoogte. 
Dan weten we ook welke concrete hulp we verder nodig hebben.
Maar u kunt er op rekenen dat we vast nog bij u als parochianen terug komen met vragen om helpende handen, om steun en assistentie, in welke vorm ook.

Dan kunnen we ook echt als parochie sámen onze hulp aanbieden en blijft het niet bij een enkele vrijwilliger.

We rekenen op u!

Reacties zijn gesloten.