Paasgroet Pastoor Ivan Garcia

Beste parochianen,

Het feest van Pasen 2020 zullen wij deze keer op een hele andere manier beleven dan wij ons van te voren hadden voorgesteld. Wij zouden samen het Paastriduum in onze kerken vieren welke begint bij Witte Donderdag, gevolgd door Goede Vrijdag en Stille Zaterdag tot aan de plechtigheden van de Paaswake.

Nee, in deze tijd houden wij contact via een mobiele telefoon, een tablet of via een live-stream kijken wij op de computer naar de vieringen die worden aangeboden. Dit zijn nu de hulpmiddelen waar van wij gebruik maken.

Wij kunnen ons afvragen of denken; wat moeten wij hiermee? Ik kan niet op de vertrouwde kerkplek aanwezig zijn, maar op deze andere manier zijn wij ook nu die kerkgemeenschap. Zij kan met hetzelfde doel kijken, bidden en op deze manier toch met elkaar verbonden zijn. Zo vormen wij de levende kerk die verbonden is met Jezus Christus onze redder. Zo kunnen wij dit jaar Pasen met Hem vieren. Als wij op een geestelijke manier verbonden met Hem en met elkaar blijven.

Dit is bij uitstek ook een tijd om aan de anderen, onze naasten, te denken. Een goede mogelijkheid is door de vastenactie van dit jaar te steunen. Het meefinancieren van A Mother’s Place, een opvanghuis voor zwangere vrouwen in Oeganda, het project mede opgezet door Mariëtte Berbée. Wij kunnen voor hen een teken van hoop zijn vooral in deze tijd.

Wij vragen ook uw steun voor de plaatselijke voedselbank. U kunt nog houdbare etenswaren naar de kerk brengen en dan worden deze spullen naar hen gebracht.

Zo laten wij zien dat wij samen heel veel kunnen betekenen voor anderen.

Tenslotte vergeet niet onze plaatselijke parochiegemeenschap financieel te steunen nu de collectes grotendeels zijn weggevallen. U kunt dit doen via het bekende bankrekeningnummer. Alvast bedankt.

Ik wens jullie veel zegen en Zalig Pasen.

Pastoor Ivan

Reacties zijn gesloten.