Paul Sanders 50 jaar dirigent van het Sint Caeciliakoor

Op 26 juli vierde Paul Sanders dat hij vijftig jaar geleden begon als dirigent van het toen nog aparte (maar wel samenzingende) dames- en herenkoor van de Petrus en Pauluskerk. Sindsdien gebeurde er veel zoals door de verschillende sprekers (Fia Smit, Bertus Rijpstra en Paul zelf) werd gememoreerd. Klik op een van de onderstaande foto’s om de sfeer te proeven tijdens dit memorabele moment.


Reacties zijn gesloten.