Vastenactie 2021 | Mother’s Place

In 2020 is de Vastenactie, net als veel andere goede-doelen-acties, in het coronawater gevallen.

Dit jaar willen we de draad weer op pakken. Het doel van ons project blijft hetzelfde als vorig jaar: geld inzamelen voor Stichting Een Betere Start van Mariëtte Berbée. Geld om bij de “Mother’s Place” een ruimte te bouwen met latrines en wasgelegenheid voor de zwangere vrouwen én een ruimte waar de vrouwen de was kunnen doen en laten drogen.

Helpt u ook weer om dit project succesvol te laten zijn? Uw bijdrage kunt u storten op IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie (onder vermelding van het projectnummer 401398!).

Tevens staat er tijdens de Vastentijd een bus achterin de kerk voor uw donatie of uw vastenactiezakje. Tijdens de vieringen met Pasen zal er een deurcollecte voor dit doel zijn. Onze Vastenactie is in samenwerking met de parochies van Texel, Den Helder, Julianadorp, Breezand, Anna Paulowna, ’t Zand, Schagen en Langedijk. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

De regionale MOV groep (Missie, Ontwikkeling, Vrede)

www.beterestart.com

Reacties zijn gesloten.