15 augustus Maria ten Hemelopneming

Op dinsdag 15 augustus is het Maria ten Hemelopneming. In deze regio wordt dat gevierd om 9.30 in de HH. Petrus en Pauluskerk (Kerkgracht 54, 1782 GK Den Helder)

Het Ceaciliakoor zingt. Kapelaan Pavel Banaszak gaat voor tijdens de viering.

Een duiding van het Hoogfeest Maria ten Hemelopneming vindt u op de website van KRO-NCRV/katholiek.

Reacties zijn gesloten.