22 mei: Lezing over Titus Brandsma

Datum en Tijdstip: zondag 22 mei om 15.00 uur

Plaats: Parochiecentrum HH. Petrus en Pauluskerk, Kerkgracht 55, 1782 GK Den Helder

Beste parochianen,

Afgelopen zondag, zondag  15 mei, is  in Rome Titus Brandsma (1881-1942) heilig verklaard. In een rechtstreekse uitzending vanaf het St.-Pietersplein heeft u daar getuige van kunnen zijn.

In de media heeft u in de afgelopen  tijd volop kunnen  lezen, horen en zien wat hij betekend heeft voor het onderwijs, de journalistiek en vooral over zijn rol in het verzet tegen het nazisme in al zijn vormen. Dat laatste zou hem zijn leven kosten.  Zijn diepe verbondenheid met God maakte hem tot een moedig mens.

Op zondag 22 mei kunt u in het parochiecentrum aan de Kerkgracht in klein verband stilstaan bij zijn leven en zijn betekenis voor deze tijd. Met pastor Loek Seeboldt, evenals Titus Brandsma lid van de orde van de Karmelieten, kijken we dan eerst naar een korte documentaire op DVD ( 15 minuten) over zijn leven en werken. Na een kopje koffie gaat pastor Seeboldt in op de actuele betekenis van Titus Brandsma, die als Anno Sjoerd geboren werd in de buurt van Bolsward. Uiteraard kunt u ook vragen stellen. Vanaf half drie staat de deur van de pastorie voor u open. De lezing begint om 15.00 uur. De toegang is gratis.
Welkom bij dit samenzijn rond een zeer bijzonder mens. We hopen velen van u te mogen begroeten!
Namens ‘De Vrienden van de Petrus en Pauluskerk’,

Bertus Rijpstra

Reacties zijn gesloten.