Herinneringen aan de O.L.V.O.O.-kerk

Sinds 1990 is de O.L.V.O.O.- kerk aan de Jan in ’t Veltstraat niet meer in gebruik als kerk, al meer dan dertig jaar dus. Daarom lijkt het de Vrienden van de Petrus en Pauluskerk een goed moment om herinneringen op te halen aan deze kerk die gebouwd werd in 1876.    We gaan deze herinneringen zichtbaar maken op een tentoonstelling in de Petrus en Pauluskerk tijdens de beide Monumentendagen dit jaar (10 en 11 september). Op die twee dagen willen we de bezoekers  iets laten zien en horen van wat ooit thuishoorde in de O.L.V.O.O.  Het meest bekend zijn natuurlijk de veertien kruiswegstaties, geschilderd door Jan Dunselman, geboren aan de Bassingracht. Deze schilderijen hebben tot 1990 in de  O.L.V.O.O. kerk gehangen en zijn bij de sluiting overgebracht naar de Petrus en Pauluskerk. Dat is ook van toepassing op enkele beelden en liturgische voorwerpen zoals een kelk en een monstrans. In het archief staan de nodige fotoboeken  die we kunnen benutten. Ook een fraai kazuifel is bewaard gebleven.

Het is nog lang geen september, denkt u misschien bij het lezen van dit verhaal. Maar we willen  de komende tijd heel graag gebruiken om ook u als parochianen direct te betrekken bij deze tentoonstelling. Vast en zeker zijn er mensen onder u die beschikken over foto’s, videomateriaal en geluidsfragmenten die betrekking hebben op de O.L.V.O.O. Denk daarbij aan trouwerijen, jubilea van koren, eerste H. Communie.  Zo kunnen we misschien een heel mooi beeld scheppen van wat er allemaal plaats vond in die kerk.   Op deze manier brengen we een onderdeel van de geschiedenis van onze parochie tot leven.

Advies: neem even de tijd om hierbij stil te staan, ga naar de zolder of  duik in een kast waar u oude dingen bewaart! Als u wat vindt dat misschien bruikbaar is en wat u  te zijner tijd een paar dagen wilt afstaan, laat het weten aan het secretariaat door uw naam en adres door te geven en een korte omschrijving van wat u heeft. Dat is voldoende. Later nemen we dan contact met u op.

U kunt mailen: rk.denhelder@wolmail.nl, een briefje schrijven is ook niet uit de tijd: parochiesecretariaat, Kerkgracht 55, 1781 GK Den Helder, bellen 0223 612550 of bezoeken kan ook op donderdagochtend tussen 9.00 uur en 11 uur.  Niets afgeven, alleen maar melden!

We zijn benieuwd en u ook, hopen we!

Werkgroep Vrienden van de Petrus en Pauluskerk.

Reacties zijn gesloten.