Gebedenboek Roepingenzondag

Dit Gebedenboekje is verschenen bij gelegenheid van Roepingenzondag 2020. Roepingenzondag is de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Als motto is dit jaar gekozen voor “Je komt als geroepen”. De Nederlandse Bisschoppen … Lees verder

Lezingen Zondag 3 mei

Jezus tot hen: “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen. Allen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door … Lees verder

Copy parochieblad

Als u copy heeft voor het parochiemagazine Kerk INN zicht (nummer juni-juli), dan bent u tot dinsdag 5 mei 2020 09.00 in de gelegenheid om copy aan te leveren. Inleveren bij voorkeur via e-mail: redactiekerkinnzicht@gmail.com … Lees verder