Bericht over pastor Szymon Olgrzymek

Beste Parochianen,

Wij hebben u een tijdje terug laten weten dat het de laatste tijd niet goed ging met kapelaan Szymon, zowel lichamelijk als geestelijk.

Nu volgen enkele verdere mededelingen: Na zijn priesterwijding is Szymon 2 jaar in een parochie in Heemskerk kapelaan geweest. Toen voelde hij de roeping om naar de missie te gaan. Hij is daarna 3 jaar in Madagaskar werkzaam geweest. Hij had het daar naar zijn zin hoewel het heel moeilijk was. Daarna vroeg bisschop Mgr. Punt hem om naar het bisdom terug te komen. Hoewel hij van de missie hield wilde hij de Bisschop gehoorzamen. Hij is nu ongeveer 5 jaar in onze regio werkzaam. De laatste tijd had hij veel heimwee naar het opnieuw gaan werken in de missie. Dit veroorzaakte bij hem lichamelijke en geestelijke ongemakken. Kapelaan Szymon heeft onlangs een gesprek gehad met de Bisschop en er is besloten dat Szymon weer in de missie kan gaan werken. Hij gaat naar Zuid-Afrika, naar Kaapstad en omgeving. Op dit moment is Szymon in Polen om de documenten te regelen voor een visum. Hoe het in onze regio verder gaat laten wij u binnenkort weten. Bidt voor hem dat de Heer hem weer kan helpen, en bidt u ook voor mij.Bedankt Pastoor Ivan

Reacties zijn gesloten.