KERKBALANS 2018: vol verwachting klopt ons hart!

Op zaterdag 20 januari hebben onze kerkklokken in Den Helder en Julianadorp de Actie Kerkbalans 2018 ingeluid. We zijn nu een paar maanden verder en de actie zelf is beëindigd. Op ruim 4500 parochieadressen is een envelop bezorgd met daarin een fraaie folder met informatie over de actie en de parochie en natuurlijk de brief van het bestuur met het verzoek om een financiële bijdrage. Het is niet mogelijk om in beeld te brengen hoeveel de actie in dit jaar 2018 oplevert, omdat de bijdragen feitelijk het hele jaar door binnenkomen: de actie is voorbij en nu zijn de parochianen aan de beurt om daarop te reageren. Sommigen dragen eenmalig bij en als u nog niet gereageerd hebt, nodigen we u natuurlijk hartelijk uit dat alsnog te doen. Anderen geven een periodieke bijdrage. Deze komen het hele jaar door binnen en nog weer anderen combineren een periodieke bijdrage met een eenmalige bijdrage. Het is allemaal prima. Graag willen we u dan ook mede namens het bestuur allemaal hartelijk bedanken voor wat u geeft om onze parochie financieel gezond te houden en te versterken.

Wel kunnen we u het resultaat van de Kerkbalans 2017 noemen: € 55.367. Dit getal is niet helemaal exact, omdat het jaar nog niet is afgerond. Maar zeker is, dat het een prachtig bedrag wordt: ruim 3000 euro meer dan in het jaar ervoor, 2016! Hartelijk dank aan allen die meededen. U verdient een negen.
Dit jaar (2018) hebben we de actie breed opgezet: alle ingeschreven parochieadressen hebben we benaderd met uitzondering van degenen die schriftelijk hebben aangegeven dat ze geen post willen ontvangen van de kerk. Het is van belang dat iedereen weet, dat hij/zij ingeschreven is en dat iedereen erbij hoort, zolang ze dat zelf willen. Het is begrijpelijk, dat een aantal mensen , ongeveer veertig, heeft aangegeven, dat ze niet meer benaderd willen worden en/of uitgeschreven willen worden uit onze ledenadministratie. Iedereen krijgt een passend antwoord op haar en zijn reactie. Als u meer wilt weten over de manier waarop rooms-katholiek gedoopten zijn opgenomen in de ledenadministratie en hoe het inschrijven en uitschrijven verloopt, dan verwijzen we u naar de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl Onder de categorie Inschrijven/uitschrijven vindt u alle gegevens.

De brede opzet in dit jaar veroorzaakte veel extra werk bij de voorbereiding en uitvoering van de actie. Sommige bezorgers hebben tientallen brieven bezorgd! Graag willen we daarom allen die meegewerkt hebben hartelijk bedanken voor hun inzet: de medewerkers van het secretariaat en de ledenadministratie, de bezorgers met hun coördinatoren en niet als minste de ontwerper van de fraaie folder.

Nu bent u aan de beurt: de lezers van dit blad en andere welwillende parochianen die weten dat het in de parochie niet om geld gaat, maar dat het zonder geld niet kan.
Hopelijk kunnen we u eind december 2018 melden, dat voldoende parochianen genoeg geld hebben gegeven om onze gemeenschap en onze beide kerkgebouwen financieel vitaal te houden. Vol verwachting klopt ons hart!

Werkgroep kerkbalans parochie H. Maria Sterre der Zee:

Bertus Rijpstra, Anton van Deutekom, Max van Wijk en Jan van Diepen

Reacties zijn gesloten.