Feestelijke jubileummis 175 jarig bestaan Petrus en Pauluskerk (met fotoalbum)

PP175 (1024)Op deze zonnige zondag 11 oktober was het feest in de Petrus en Pauluskerk die haar honderdvijfenzeventigjarig bestaan vierde. Het was de afsluiting van een geslaagde feestweek en ook deze ochtend waren veel mensen naar de kerk gekomen om dit jubileum mee te vieren, een feestelijke Mis met hoofdcelebrant mgr. Jozef Punt, de bisschop van Haarlem-Amsterdam. De mis werd opgeluisterd door het St.Caeciliakoor o.l.v. Paul Sanders en organist Ronald van der Veen.

Aan het einde van de viering werd door de kinderen een kleurig kado aangeboden aan de pastoor en werd een felicitatiegebed uitgesproken. Naast de bisschop, concelebreerden onze pastoor Ivan Garcia Ferman en emeritus pastoor-deken Jan Willems, die jaren in Den Helder als pastoor was geplaatst. Oud-hoofdkrijgsmacht aalmoezenier Jules Post, ook een bekend gezicht voor onze parochie,was diaken van dienst. De hoofdcollecte was bestemd voor Missio, een bijdrage welke dit jaar bestemd is voor de kerken in Pakistan. Samen hebben we dit gedenkwaardig moment willen vieren en hopen dat onze Petrus en Pauluskerk nog lang mag blijven bestaan, zoals zo mooi door het koor is gezongen: Terribilis est locus est, hic domus Dei, oftewel: een ontzagwekkende plaats, het huis van God.

(indien U een foto in wilt “nabestellen”, stuur dan een mail met het fotonummer naar rk.denhelder@wolmail.nl)

Reacties zijn gesloten.