Parochieblad

Alstublieft! Hier vindt u de online-versie van het Parochieblad.

De uiterste inleverdatum voor kopij voor het volgende nummer 5 van de 24e jaargang (oktober en november 2018) is

dinsdag 11 september 2018 vóór 09.00 uur!

Inleveren bij voorkeur via e-mail: rk.denhelder@wolmail.nl

Het Parochieblad om te downloaden, op te slaan en/of te printen en natuurlijk te lezen….