Parochieblad

Alstublieft! Hier vindt u de online-versie van het Parochieblad.

De uiterste inleverdatum voor kopij voor het volgende nummer 1 van de 25e jaargang (februari 2019 en maart 2019) is

dinsdag 8 januari 2019 vóór 09.00 uur!

Inleveren bij voorkeur via e-mail: rk.denhelder@wolmail.nl

Het parochieblad om te downloaden, op te slaan en/of te printen en natuurlijk te lezen….