Parochieblad

Parochieblad april-mei 2019 Parochieblad juni-juli 2019
PDF-formaat PDF-formaat

Alstublieft! Hier vindt u de online-versie van het Parochieblad. Klik op de afbeelding om het parochieblad te lezen.

De uiterste inleverdatum voor kopij voor het volgende nummer 3 van de 1e jaargang (augustus en september 2019) is

dinsdag 9 juli 2019 vóór 09.00 uur!

Inleveren bij voorkeur via e-mail: redactiekerkinnzicht@gmail.com