Parochieblad

Alstublieft! Hier vindt u de online-versie van het Parochieblad.

De uiterste inleverdatum voor kopij voor het volgende nummer 3 van de 25e jaargang (juni en juli 2019) is

dinsdag 7 mei 2019 vóór 09.00 uur!

Inleveren bij voorkeur via e-mail: redactiekerkinnzicht@gmail.com

Het parochieblad om te downloaden, op te slaan en/of te printen en natuurlijk te lezen….

Via de onderstaande links kunt u het parochieblad als boekje lezen.