Parochieblad

Alstublieft! Hier vindt u de online-versie van het Parochieblad.

De uiterste inleverdatum voor kopij voor het volgende nummer 6 van de 24e jaargang (december 2018 en januari 2019) is

dinsdag 6 december 2018 vóór 09.00 uur!

Inleveren bij voorkeur via e-mail: rk.denhelder@wolmail.nl

Het hier om te downloaden, op te slaan en/of te printen en natuurlijk te lezen….