Verslag Inspiratiedag 25 januari 2020 ‘Geloven is een avontuur’

Zaterdag 25 januari 2020, inspiratie-dag ‘GELOVEN IS EEN AVONTUUR’.

In de Spoorbuurtschool van Anna Paulowna komen 40 mensen uit alle parochies van onze regio samen om deze dag te beleven.

Na het welkom en gebed werd het woord gegeven aan Tim Schilling voor zijn lezing ‘Geloven is een avontuur’.

Tim is werkzaam bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit  in Nijmegen. Het CPS  wil parochies in heel Nederland inspireren bij de verdieping van een doorleefd katholiek geloof en de opbouw van de parochiegemeenschappen. Dat was precies het doel wat de werkgroep wilde bereiken om aan deze inspiratie-dag invulling te geven.

Tim hield een korte inleiding over hoe hij het geloof als avontuur ervaart.Door diverse uitspraken van de Paus, de Bijbel, gedichten, schilderijen, kunstenaars en schrijvers is hij in de loop van zijn leven geïnspireerd geraakt.

Voor menige buitenstaander, maar helaas ook voor veel mensen binnen de Kerk, is geloven een saai gebeuren.  Men gelooft wel in iets, maar stelt God op een afstand en ervaart de kerk als iets met voornamelijk regels.

Zonde, zegt paus Franciscus, want we zijn niet bedoeld voor een “kleurloos en middelmatig bestaan.” Integendeel, God wil ons de volheid van het leven laten zien.

Met God is niets onmogelijk, God is nog steeds dezelfde, zijn plan met de mens, met ons, staat vast, zegt Tim. We zijn geschapen om tot bloei te komen, God wil dat wij ons openstellen zodat Hij door ons kan werken. Dat vraagt wel wat van ons. Je moet ervoor werken. Is dat het avontuur?

Wanneer je het woord Avontuur opzoekt op Google krijg je de volgende betekenissen

Roeping, reis, [kan ook je innerlijke reis zijn] beproeving, [tijdens ons leven worden ook wij op de proef gesteld] buit/kosten, [misschien levert het je iets op / of kost het je iets], nieuwe mens.

Deze woorden zijn op het leven Jezus heel toepasbaar.

Maar zijn ze ook op ons [gelovig ] leven toe te passen?

Hierover gingen we in kleine groepjes verder praten. Er werden mooie inspirerende verhalen met elkaar gedeeld. En na terugkomst werd er kort verslag gedaan wat er was besproken in de kleine groepjes.

Tim besloot de lezing dat God wil dat ook wij het avontuur aangaan. Dat wij ons laten helpen (inspireren) door de Heilige Geest, van binnenuit. God is de bron van de liefde en we mogen altijd opnieuw beginnen!

Paus Fransiscus vraagt ons “ga niet voortijdig met pensioen”.

De dag werd afgesloten met een lunch. De hele lunch is verzorgt door de fantastische dames van de catering van de parochie uit Anna Paulowna. Na de lunch ging iedereen met een goed gevoel naar huis. Wij bidden dat de woorden die we vandaag allemaal hebben gehoord in ieder van ons zullen  doorwerken.

Henny Hin en Henny Veul,

Werkgroep regio Breed

Reacties zijn gesloten.