Aandacht voor actie kerkbalans 2016

20141207Kerkbalans 2016 staat weer voor de ‘kerk’ deur. Ook onze parochie doet dit jaar weer mee om als kerkplek te blijven inspireren.  De boodschap van het evangelie, de catechese, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, de kerkgebouwen: de Willibrordkerk in Julianadorp en de Petrus en Paulus-kerk in Den Helder;  – ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door.

Recent is een enthousiaste werkgroep Kerkbalans voortvarend aan de slag gegaan om met nieuwe ideeën de inkomsten voor onze parochie-gemeenschap te verhogen. U zult begrijpen dat door allerlei oorzaken deze de laatste tijd onder druk staan. Het overzicht Inkomsten & Uitgaven, zoals vermeld  in deze folder,  geeft aan dat we zeker extra geldbronnen goed kunnen gebruiken.

Speerpunt voor het komende jaar is om de pastores blijvend te huisvesten in onze pastorie aan de Kerkgracht in Den Helder. Daarvoor is het nodig om de pastorie grondig te verbouwen en de bovenverdieping geschikt te maken voor bewoning. Dit betekent nu extra kosten, maar op langere termijn een voordeel omdat we dan kunnen besparen op kosten van huisvesting elders.

Laten we samen de schouders er onder zetten de komende tijd en ons bewust worden van een gemeenschap die door haar verschillende gaven kan delen in solidariteit, gemeenschapszin en geloof. Uw steun daarbij is onmisbaar!
pastoor Ivan Garcia en parochiebestuur                                                                                                    

Geef aan Kerkbalans            (17 januari t/m 31 januari 2016)  

Namens de parochie roept het bestuur u op om de parochie financieel vooruit te helpen. Helpen is steunen – Steunen is helpen! Hoe?

  1. Eenmalig een bedrag overmaken naar de parochie, bij voorkeur via de bijgevoegde acceptgirokaart. Bij internetbankieren  vermelden:  kerkbalans.
  2. Maandelijks een bedrag toezeggen aan de parochie door de bijgevoegde doorlopende machtiging in te vullen en op te sturen
  3. Aan uw bank toestemming geven een vast bedrag (bv. per maand) over te maken naar de parochie Maria Sterre der Zee te Den Helder: NL45INGB 0007 2359 92.
    Bij internetbankieren vermelden:  kerkbalans.

N.B.  Een aantal parochianen geeft al periodiek een bedrag aan de parochie, zoals aangegeven in 2 en 3. Als dit al jaren hetzelfde bedrag is, vragen  wij u  om te overwegen de hoogte van dit bedrag aan te passen aan de huidige tijd. Hoe?                                                                                                        Gaf u destijds de machtiging aan de parochie? Dan kunt u deze nu wijzigen via het bijgevoegde formulier. Als u echter in het verleden uw bank gemachtigd hebt periodiek  een bedrag over te maken naar de parochie, dient u de wijziging rechtstreeks aan uw bank door  te geven.

In de kerk gaat het niet om geld, maar zonder geld gaat het niet!
Dank voor wat u gaf én voor wat u gaat geven.

Werkgroep Kerkbalans  p/a Kerkgracht 55, 1782 GK Den Helder                  tel. 0223 61 25 50; e-mail:  rk.denhelder@wolmail.nl

Lees ook: Kerkbalans: méér dan een overboeking

Reacties zijn gesloten.