Kerkbalans 2022

Waarover praten wij? Waarover lezen wij en horen wij? Helaas nog steeds over corona, gelukkig ook over het nieuwe jaar 2022, maar zeker in Den Helder is onze vuurtoren de Lange Jaap het gesprek van de dag! Op het moment dat u dit leest, is misschien zelfs  het besluit gevallen om deze iconische vuurtoren af te breken. Je hoeft niet alle commentaren te lezen om te kunnen weten, dat achterstallig onderhoud een belangrijke oorzaak is van de problemen. Niet alleen onze huizen en winkels, maar zeker ook grote gebouwen vragen om regelmatig onderhoud. Wie dat niet doet, krijgt vroeg of laat een vette rekening toegestuurd: afbraak of hoge kosten voor achterstallig onderhoud!

Onze Petrus en Pauluskerk (1840 en nog wat ouder dan de Lange Jaap) en  de Willibrord, aanzienlijk jonger (1968) , vragen ook regelmatig  om onderhoud.  Klein onderhoud kan vaak opgevangen worden door onze vrijwilligers, maar voor groot onderhoud is het nodig om tijdig bedrijven in te schakelen.  Dat kost heel wat geld, maar het is de moeite meer dan waard.
Tegelijk met dit Magazine ontvangt u deze keer een envelop  met het materiaal van Kerkbalans 2022. Bij het vaststellen van wat u gaat geven, mag u zeker ook denken aan het onderhoud van onze beide kerken. Wie dit goed bijhoudt, wordt beloond en wie dat niet doet, wordt gestraft! Kijk naar de Lange Jaap.

U zult merken dat de folder er wat anders uitziet dan voorgaande jaren. Toen leenden wij nogal wat teksten en afbeeldingen van de landelijke Actie Kerkbalans. Deze keer is de folder van A tot Z eigen werk. We hopen dat u alles goed leest en bekijkt. De foto’s hebben we gekozen op directe herkenbaarheid en we proberen die jaarlijks af te wisselen. De gebruikelijke Acceptgirokaart hebben we omwille van de kosten vervangen door een exemplaar van een eenmalige machtiging. Toegevoegd hebben we de mogelijkheid om gebruik te maken van een QR code. Natuurlijk kunt u ook kiezen voor de gebruikelijke overschrijving.                                                                            

Als uw hart en uw bankrekening het toelaten: doe dan royaal mee aan de actie kerkbalans 2022.

Werkgroep kerkbalans

Reacties zijn gesloten.