11 en 12 september: Mijn monument is jouw monument

Vorig jaar bestond de Petrus en Pauluskerk 180 jaar! Op dinsdag 6 oktober 1840 immers werd de kerk ingewijd door Mgr. C.L. Baron van Wijckersloot. Vorig jaar konden we wegens de coronabeperkingen geen aandacht geven aan dit jubileum, nu wel, hopen we. We koppelen dit aan de Open Monumentendag die dit jaar wordt gehouden op zaterdag/zondag 11&12 september. Het thema luidt dit jaar: ‘Mijn monument is jouw monument’.  Dit jaar gaat het dus niet om een speciaal gebouw met een verleden, maar om elk gebouw waar mensen hebben gewoond, gewerkt en geleefd. Daarin past natuurlijk uitstekend de Petrus en Pauluskerk, als gebouw met een lange geschiedenis en als ontmoetingsplaats van generatie op generatie! Lees verder

MIVA-collecte in weekend 28 en 29 augustus

In het weekend van 28 en 29 augustus vindt er een extra deurcollecte plaats voor de MIVA.

De MIVA vraagt dit jaar aandacht voor de medische zorg van de meest kwetsbaren in Kenia.

In uw misboekje vindt u een folder; volgende week kunt u gebruik maken van een collectezakje.

Geen vieringen meer in Ten Anker en Den Koogh

In de afgelopen maand hebben de besturen van Ten Anker en Den Koogh ons laten weten dat er géén kerkdiensten meer kunnen worden gehouden. Dat is een verdrietig bericht.

Heel veel jaren is er in Ten Anker en Den Koogh gekerkt, en heel veel mensen hebben daar in hun oude dag of in chronische ziekte of invaliditeit steun en troost gevonden. Ook voor hen bij wie het geheugen hen in de steek liet, waren juist de kerkdiensten vaak vertrouwde en herkenbare momenten.

De pastores en de parochieraad vinden dit besluit dan ook heel jammer. Het waren immers ook belangrijke momenten van persoonlijk contact met parochianen.

Wanneer u weet dat contact met één van de pastores gewenst is, bijv. voor de Communie  of voor een pastoraal gesprek, geeft u dit dan echt door. Dat blijft ook straks te allen tijde mogelijk! Lees verder

29 juni Hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus

Op 29 juni viert de kerk het Hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus. Tevens de patroonheiligen van ons eigen kerkgebouw sinds de bouw in 1840.

De apostel Petrus heeft als eerste van allen het geloof in Christus beleden (zie evangelie).

Paulus heeft als leraar het geloof verspreid over de wereld en het verklaard. Ze worden op deze dag samen gevierd omdat ze samen de ene gemeenschap van Christus, de Kerk, hebben opgebouwd. Beiden hebben ze aan het begin gestaan van de jonge Kerk.

In de kunst staat Petrus vaak afgebeeld met sleutels omdat Jezus hem de macht heeft gegeven om te binden en te ontbinden. “Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen”. (Matteüs 16,18)

Paulus staat vaak afgebeeld met een zwaard omdat hijzelf eerst met het zwaard christenen vervolgd heeft en later na zijn bekering zegt dat het woord Gods ‘als een zwaard is’.

“Het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest …” (Hebreeën 4,12)

We vieren het feest van Petrus en Paulus dit jaar in onze kerk op zondag 27 juni. Aanvang van de eucharistieviering is zoals gewoonlijk om 11.00 uur met na afloop van de viering gelegenheid voor ontmoeting in de pastorietuin met koffie of thee.