Maria-feest op 16 mei voor Tiger-kids

Klik op afbeelding voor grote weergave.

Op zondag 16 mei om 15.00 uur organiseert het pastorale team samen met werkgroep regio Breed een Maria feest voor de Tiger Kids van onze regio in de kerk van ’t Zand. 

Het is mei en de maand mei is traditioneel de maand waarin Maria centraal staat en dat is reden voor een (corona proof) feest. 

Jullie zijn van harte welkom! 

“Kerk INN Zicht” dingt mee naar titel kerkblad van het jaar

Ons parochieblad dingt mee naar de titel “kerkblad van het jaar”. Deze verkiezing wordt gehouden in het kader van de “Week van het Kerkblad”. Deze verkiezing wordt georganiseerd door de uitgever van parochie- en kerkbladen “De Zalige Zalm”.

Voor meer informatie kijk op de website van De Zalige Zalm. Bekijk na “lees verder” hoe de redactieleden hun parochieblad nomineren. Lees verder

Vieringen in de Goede Week en Pasen

Op de pagina vieringen voor de Goede Week en Pasen. Gelieve goede nota te nemen van de aanvangstijden!

Door de avondklok begint de Paaswake in de Paaswake in de Petrus en Pauluskerk op zaterdag 3 april om 16.00 uur en in Willibrordkerk om 19.00 uur.

Het maximum aantal kerkgangers bedraagt in deze week en met Pasen 30!

Aanmelden is verplicht! Aanmelden kan via Meevieren.nl of op donderdag van 10 tot 12 uur via (0223) 61 25 50.

Kerkbalans 2021: Vandaag Geven Voor De Kerk Van Morgen (update 23 maart 2021)

Update 23 maart 2021: De voorleesbrief en folder zijn in dit bericht opgenomen.

KERKBALANS: MÉÉR DAN EEN OVERBOEKING

In het landelijk dagblad Trouw stond vorige maand hoopgevend nieuws te lezen over de Actie Kerkbalans 2021. Een peiling wees uit dat de opbrengst dit jaar nagenoeg gelijk is aan die van vorig jaar. De kop boven het artikel luidde dan ook: Kerkleden blijven ook in coronatijd doneren. (Landelijk werd de actie twee maanden geleden al gehouden. Daardoor was het mogelijk om onderzoek te doen naar het voorlopige resultaat.) Lees verder

Eerste vrijdag-viering

Op de eerste vrijdagen van elke maand is er in de PP een extra viering. Om 10 uur komen we dan samen voor de eucharistie. Ook het kopje koffie na afloop ontbreekt normaalgesproken niet, maar zolang deze strenge lockdown duurt, laten we dat helaas achterwege.  Heel jammer…  want we weten dat onze bezoekers ook dit ‘achtste sacrament’ zeer waarderen!

Van oudsher is het een viering die we ‘seniorenviering’ noemen, maar ook jongeren zijn welkom! Wanneer u tot de regelmatige bezoekers behoort, behoeft u zich niet aan te melden:u staat op de vaste lijst. (en we missen u wanneer u er niet bent).

Komt u voor het eerst (of wéér voor het eerst) meld u dan even aan op de donderdag ervóór, via het parochiecentrum of de website. Welkom!

De komende vieringen is op 5 maart.  Op 2 april is het Goede Vrijdag en is er géén ochtendviering. Wél bent u dan welkom in de Kruisweg of de avondviering.

Vastenactie 2021 | Mother’s Place

In 2020 is de Vastenactie, net als veel andere goede-doelen-acties, in het coronawater gevallen.

Dit jaar willen we de draad weer op pakken. Het doel van ons project blijft hetzelfde als vorig jaar: geld inzamelen voor Stichting Een Betere Start van Mariëtte Berbée. Geld om bij de “Mother’s Place” een ruimte te bouwen met latrines en wasgelegenheid voor de zwangere vrouwen én een ruimte waar de vrouwen de was kunnen doen en laten drogen.

Helpt u ook weer om dit project succesvol te laten zijn? Uw bijdrage kunt u storten op IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie (onder vermelding van het projectnummer 401398!). Lees verder

Aangepast ritueel van Aswoensdag

De corona-pandemie stelt de kerk bij herhaling voor de vraag op welke wijze veilig gestalte kan worden gegeven aan de vieringen en liturgische handelingen. Voor Aswoensdag kan je de vraag stellen hoe je veilig de asoplegging kan laten plaatsvinden. 

In alle parochiekerken wordt tijdens de asoplegging het as boven het hoofd gestrooid. Wel een vriendelijk maar zeer dringend verzoek om tijdens deze vorm van asoplegging een mondkapje te dragen.

De vieringen op Aswoensdag (17 februari 2021) zijn om 16.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk en om 18.00 uur in de H. Willibrordkerk. Vooraf aanmelden via meevieren.nl of telefonisch (0223-612550) is verplicht! Het maximum is 30 personen per viering. Kijk voor meer informatie op de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Bestuurlijke organisatie parochie

De pagina Bestuurlijke organisatie parochie is nieuw op de website en ter vervanging van de oude pagina’s. De parochies in de regio Noordkop werken samen in het samenwerkingsverband R.K. Noordkop (SVB). De afzonderlijke parochies hebben ieder een parochieraad en de beide kerken hebben ieder een locatieraad. Op deze pagina is vermeld wie zitting hebben in het bestuur van het SVB R.K. Noordkop, parochieraad en locatieraden.

Aandacht voor de ledenadministratie

In onze grote parochie Den Helder-Julianadorp is het bijhouden van de ledenadministratie een stevige klus. En ook een belangrijke!  Want alleen via juiste, actuele gegevens in onze administratie kan de parochie contact met u houden.

Veranderingen in ons ledenbestand worden voor een deel doorgegeven vanuit de basisadministratie van de overheid. Om privacy-redenen is daarvoor een zorgvuldig systeem ontwikkeld voor alle kerken.  Maar het blijkt dat dit systeem niet steeds álle mutaties registreert. Het is daarom van groot belang dat u ook zelf informatie aan de parochie doorgeeft.  Dat kan gaan over verhuizen van uzelf en huisgenoten/gezinsleden, maar ook berichten van geboorte, huwelijk en overlijden.

Zijn er veranderingen in uw situatie (of wilt u weten met welke gegevens u in het bestand van de parochie staat) neemt u dan contact op met het parochiecentrum.