30 oktober: Vormen van herinneringen Allerzielen

Lichtwandeling katholieke begraafplaats Sint Jozef, Jan Verfailleweg 20a in Den Helder. Aanvang 19.00 uur – einde 20.30 uur.

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het mysterie van de dood. Na het verliezen van een dierbare beseffen we dat we getuige waren van een leven dat wij liefhadden. Door dat geleefde leven te herdenken, kunnen we de inspiratie, het gedachtengoed en de betekenis van onze overledenen levend houden. De doden niet verzwijgen, maar herdenken om wie ze waren en wat ze te verteilen hadden. Lees verder

28 augustus: viering 100 jaar R.K. begraafplaats Sint Jozef

Dit jaar viert de R.K. Begraafplaats Sint Jozef, gelegen aan de Jan Verfailleweg haar 100-jarig bestaan. Om dit jubileum te vieren, wordt er op zondag 28 augustus 2022 een speciale woord- en gebedsdienst gehouden in de kapel op de begraafplaats. Diaken Henk Schrader zal voorgaan en er is muziek. Aansluitend worden foto’s tentoongesteld en wordt er voor een hapje en een drankje gezorgd. De dienst begint om 11.00 uur en U bent van harte welkom, vooraf aanmelden is niet nodig.

Herinneringen aan de O.L.V.O.O.-kerk

Sinds 1990 is de O.L.V.O.O.- kerk aan de Jan in ’t Veltstraat niet meer in gebruik als kerk, al meer dan dertig jaar dus. Daarom lijkt het de Vrienden van de Petrus en Pauluskerk een goed moment om herinneringen op te halen aan deze kerk die gebouwd werd in 1876.    We gaan deze herinneringen zichtbaar maken op een tentoonstelling in de Petrus en Pauluskerk tijdens de beide Monumentendagen dit jaar (10 en 11 september). Op die twee dagen willen we de bezoekers  iets laten zien en horen van wat ooit thuishoorde in de O.L.V.O.O.  Het meest bekend zijn natuurlijk de veertien kruiswegstaties, geschilderd door Jan Dunselman, geboren aan de Bassingracht. Deze schilderijen hebben tot 1990 in de  O.L.V.O.O. kerk gehangen en zijn bij de sluiting overgebracht naar de Petrus en Pauluskerk. Dat is ook van toepassing op enkele beelden en liturgische voorwerpen zoals een kelk en een monstrans. In het archief staan de nodige fotoboeken  die we kunnen benutten. Ook een fraai kazuifel is bewaard gebleven. Lees verder

22 mei: Lezing over Titus Brandsma

Datum en Tijdstip: zondag 22 mei om 15.00 uur

Plaats: Parochiecentrum HH. Petrus en Pauluskerk, Kerkgracht 55, 1782 GK Den Helder

Beste parochianen,

Afgelopen zondag, zondag  15 mei, is  in Rome Titus Brandsma (1881-1942) heilig verklaard. In een rechtstreekse uitzending vanaf het St.-Pietersplein heeft u daar getuige van kunnen zijn.

In de media heeft u in de afgelopen  tijd volop kunnen  lezen, horen en zien wat hij betekend heeft voor het onderwijs, de journalistiek en vooral over zijn rol in het verzet tegen het nazisme in al zijn vormen. Dat laatste zou hem zijn leven kosten.  Zijn diepe verbondenheid met God maakte hem tot een moedig mens. Lees verder

Opvang Oekraïnse vluchtelingen in Pastorie

U weet dat er een grote nood is aan opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Onze parochieraad heeft daarom besloten om een gedeelte van onze weliswaar verouderde, maar ook heel gróte pastorie beschikbaar te stellen.

In de Tweede Wereldoorlog hebben veel inwoners van Den Helder onderdak gevonden in andere dorpen en steden, steeds bij gewone particuliere mensen die hun huis openstelden, soms wel 5 jaar lang. Dat is lang geleden, maar er zijn nog steeds mensen die het zich herinneren, en er dankbaar voor zijn.

Het is nu – onder andere omstandigheden-  wéér actueel en nu hebben wíj de kans om iets te doen. We vinden dat we als parochie niet kunnen achterblijven, nu er zo’n grote behoefte is aan onderdak voor Oekraïense vluchtelingen. We hebben immers de mogelijkheden!  Lees verder

30 maart, 1 en 2 april: uitnodiging synodale gesprekken

U heeft in uw tekstblad allemaal de gekleurde folder gevonden. De folder vindt u onder dit bericht. U wordt uitgenodigd om de folder goed te lezen.

De folder gaat over de wereldwijde synode, het gesprek dat paus Franciscus met ons allen wil  voeren over de toekomst van kerk.

Wat gaat er goed? Wat moet er veranderen? Wat zijn úw gedachten daarover? 

Op 30 maart in de Willibrord en op 1 en 2 april gaan we in de Petrus en Paulus daarover in gesprek met elkaar. U bent van harte uitgenodigd!

Folder “Voor een synodale kerk”