11 en 12 september: Mijn monument is jouw monument

Vorig jaar bestond de Petrus en Pauluskerk 180 jaar! Op dinsdag 6 oktober 1840 immers werd de kerk ingewijd door Mgr. C.L. Baron van Wijckersloot. Vorig jaar konden we wegens de coronabeperkingen geen aandacht geven aan dit jubileum, nu wel, hopen we. We koppelen dit aan de Open Monumentendag die dit jaar wordt gehouden op zaterdag/zondag 11&12 september. Het thema luidt dit jaar: ‘Mijn monument is jouw monument’.  Dit jaar gaat het dus niet om een speciaal gebouw met een verleden, maar om elk gebouw waar mensen hebben gewoond, gewerkt en geleefd. Daarin past natuurlijk uitstekend de Petrus en Pauluskerk, als gebouw met een lange geschiedenis en als ontmoetingsplaats van generatie op generatie! Lees verder

MIVA-collecte in weekend 28 en 29 augustus

In het weekend van 28 en 29 augustus vindt er een extra deurcollecte plaats voor de MIVA.

De MIVA vraagt dit jaar aandacht voor de medische zorg van de meest kwetsbaren in Kenia.

In uw misboekje vindt u een folder; volgende week kunt u gebruik maken van een collectezakje.

Geen vieringen meer in Ten Anker en Den Koogh

In de afgelopen maand hebben de besturen van Ten Anker en Den Koogh ons laten weten dat er géén kerkdiensten meer kunnen worden gehouden. Dat is een verdrietig bericht.

Heel veel jaren is er in Ten Anker en Den Koogh gekerkt, en heel veel mensen hebben daar in hun oude dag of in chronische ziekte of invaliditeit steun en troost gevonden. Ook voor hen bij wie het geheugen hen in de steek liet, waren juist de kerkdiensten vaak vertrouwde en herkenbare momenten.

De pastores en de parochieraad vinden dit besluit dan ook heel jammer. Het waren immers ook belangrijke momenten van persoonlijk contact met parochianen.

Wanneer u weet dat contact met één van de pastores gewenst is, bijv. voor de Communie  of voor een pastoraal gesprek, geeft u dit dan echt door. Dat blijft ook straks te allen tijde mogelijk! Lees verder

29 juni Hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus

Op 29 juni viert de kerk het Hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus. Tevens de patroonheiligen van ons eigen kerkgebouw sinds de bouw in 1840.

De apostel Petrus heeft als eerste van allen het geloof in Christus beleden (zie evangelie).

Paulus heeft als leraar het geloof verspreid over de wereld en het verklaard. Ze worden op deze dag samen gevierd omdat ze samen de ene gemeenschap van Christus, de Kerk, hebben opgebouwd. Beiden hebben ze aan het begin gestaan van de jonge Kerk.

In de kunst staat Petrus vaak afgebeeld met sleutels omdat Jezus hem de macht heeft gegeven om te binden en te ontbinden. “Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen”. (Matteüs 16,18)

Paulus staat vaak afgebeeld met een zwaard omdat hijzelf eerst met het zwaard christenen vervolgd heeft en later na zijn bekering zegt dat het woord Gods ‘als een zwaard is’.

“Het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest …” (Hebreeën 4,12)

We vieren het feest van Petrus en Paulus dit jaar in onze kerk op zondag 27 juni. Aanvang van de eucharistieviering is zoals gewoonlijk om 11.00 uur met na afloop van de viering gelegenheid voor ontmoeting in de pastorietuin met koffie of thee.

Maria-feest op 16 mei voor Tiger-kids

Klik op afbeelding voor grote weergave.

Op zondag 16 mei om 15.00 uur organiseert het pastorale team samen met werkgroep regio Breed een Maria feest voor de Tiger Kids van onze regio in de kerk van ’t Zand. 

Het is mei en de maand mei is traditioneel de maand waarin Maria centraal staat en dat is reden voor een (corona proof) feest. 

Jullie zijn van harte welkom! 

“Kerk INN Zicht” dingt mee naar titel kerkblad van het jaar

Ons parochieblad dingt mee naar de titel “kerkblad van het jaar”. Deze verkiezing wordt gehouden in het kader van de “Week van het Kerkblad”. Deze verkiezing wordt georganiseerd door de uitgever van parochie- en kerkbladen “De Zalige Zalm”.

Voor meer informatie kijk op de website van De Zalige Zalm. Bekijk na “lees verder” hoe de redactieleden hun parochieblad nomineren. Lees verder

Vieringen in de Goede Week en Pasen

Op de pagina vieringen voor de Goede Week en Pasen. Gelieve goede nota te nemen van de aanvangstijden!

Door de avondklok begint de Paaswake in de Paaswake in de Petrus en Pauluskerk op zaterdag 3 april om 16.00 uur en in Willibrordkerk om 19.00 uur.

Het maximum aantal kerkgangers bedraagt in deze week en met Pasen 30!

Aanmelden is verplicht! Aanmelden kan via Meevieren.nl of op donderdag van 10 tot 12 uur via (0223) 61 25 50.