Actie Kerkbalans 2024 is gestart

Van 13 t/m 27 januari wordt weer de jaarlijkse landelijke  actie Kerkbalans gehouden. In verband met de gelijktijdige bezorging van Kerk INN Zicht worden de enveloppen in onze parochie pas vanaf begin februari rondgebracht. We hebben uw financiële steun ook dit jaar  meer dan hard nodig. Het zijn onzekere tijden, wat brengt ons de toekomst. Rond de jaarwisseling heeft u daar in beide kerken een uitgebreid schrijven over in ontvangst kunnen nemen. Eén ding is zeker: uw steun is keihard nodig! Wij hopen en rekenen op uw steun en medewerking. Wist u trouwens dat de actie Kerkbalans  dit jaar voor de vijftigste keer wordt georganiseerd. Des te meer reden voor een extra feestelijke bijdrage! Lees verder

Vertrek Kapelaan Pawel Banaszak

Beste parochianen,

Wij bevinden ons in een tijd van grote veranderingen in ons hele bisdom. Dat geldt zeker ook voor onze regioparochies in de Noordkop. Wellicht bent u al op de hoogte, dat in de komende maanden het aantal weekendvieringen in de regio zal worden vermindert. 

Na overleg tussen het bisdom, het regiobestuur en het pastorale team was iedereen het er over eens dat de pastorale zorg in onze parochies ook met een kleiner aantal priesters goed kan worden verleend.

Bij het overleg heeft kapelaan Pawel Banaszak zijn wens uitgesproken om, na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in de regio Noordkop, nu ergens anders in het pastoraat te gaan werken.

Met ingang van 1 januari 2024 zal kapelaan Pawel Banaszak dus niet meer werkzaam zijn in de regio Noordkop en Texel.

Bij deze willen wij hem van harte bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren en wensen wij hem Gods zegen voor de toekomst.

Met hartelijke groet,
Pastoor Ivan Garcia Ferman

Petrus en Pauluskerk op 22 november rood aangelicht #Redwednesday Vesperviering 18.30 uur

De Petrus- en Pauluskerk aan de Kerkgracht in Den Helder wordt woensdag 22 november 2023 ’s avonds samen met vele andere kerken wereldwijd en zeker honderd kerken in Nederland rood aangelicht. Met de actie #RedWednesday vraagt de parochie aandacht voor vrijheid van godsdienst en de vervolging van christenen. Tijdens de vesperviering aanvang 18.30 uur wordt in de kerk gebeden voor mensen die om hun geloof worden vervolgd en voor hun vervolgers. De Petrus- en Pauluskerk is vanaf 18.00 geopend. 

U bent van harte welkom.

Op de website van Kerk in Nood vindt u meer informatie over #RedWednesday