4 Oktober: Sint Franciscus en Werelddierendag

Op 4 oktober is het de gedenkdag van Sint Franciscus en is Werelddierendag. In het Parochiemagazine Kerk INN Zicht van oktober-november wordt op de pagina’s 14 en 15 aandacht besteed aan Sint Franciscus en Werelddierendag.

Na de viering van 4 oktober van 11.00 in de HH. Petrus en Pauluskerk is er een dierenzegening.

Sint Franciscus schreef Het Zonnelied. Het Zonnelied is een lof- en danklied voor alle schepselen dat Franciscus van Assisi enkele jaren voor zijn dood heeft gedicht.

Andere interessante links in dit verband:

Eerste Heilige Communie

Vandaag deden Femm, Noah en Benjamin hun Eerste Heilige Communie. Door de corona-maatregelen ging de viering in mei niet door. Maar nu ging het feest (coronaproof) door. Na een goede voorbereiding door Mario en Claudia, pastoor Ivan en de ouders beleefden deze kids een van de mooiste dagen van hun leven.

Van harte gefeliciteerd Femm, Noah en Benjamin! 

Lees verder

Paul Sanders 50 jaar dirigent van het Sint Caeciliakoor

Op 26 juli vierde Paul Sanders dat hij vijftig jaar geleden begon als dirigent van het toen nog aparte (maar wel samenzingende) dames- en herenkoor van de Petrus en Pauluskerk. Sindsdien gebeurde er veel zoals door de verschillende sprekers (Fia Smit, Bertus Rijpstra en Paul zelf) werd gememoreerd. Klik op een van de onderstaande foto’s om de sfeer te proeven tijdens dit memorabele moment.

Lees verder

Lezingen 26 juli

“In twee parabels maakt Jezus duidelijk hoe belangrijk het Rijk van God wel is. Men verkoopt zijn hele hebben en houden om het te verwerven. Of men gooit alles weg wat er niet aan beantwoordt”

Lees de liturgie onder deze tekst of klik hier voor de lezingen in PDF-formaat. 

Lees verder

Machtigingsformulier Abonnement Parochieblad

  Velen lezen het parochieblad digitaal. Voor de abonnementen op de papieren versie wordt een bijdrage € 10,00 gevraagd Als u het parochieblad digitaal leest, maar zich geroepen voelt om de parochie te blijven ondersteunen voor € 10,00 dan kunt u de parochie machtigen om het bedrag automatisch af te leten schrijven. Vul dan s.v.p. bijgaand machtigingsformulier in. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Lezingen 12 juli – 15e zondag door het jaar A (Groen)

“Een zaaier ging uit om te zaaien.”

Sinds 1 juli morgen we weer samen naar de kerk gaan. Fysiek wel op gepaste afstand, maar in het hart dicht bij elkaar.

Niet iedereen is in staat om naar de kerk te gaan. Wij bieden u de lezingen aan voor deze zondag, om mee te lezen tijdens een van de streams op internet of uitzending op televisie. 

Klik hier voor de lezingen PDF-formaat

Lees verder