Eerste vrijdag-viering

Op de eerste vrijdagen van elke maand is er in de PP een extra viering. Om 10 uur komen we dan samen voor de eucharistie. Ook het kopje koffie na afloop ontbreekt normaalgesproken niet, maar zolang deze strenge lockdown duurt, laten we dat helaas achterwege.  Heel jammer…  want we weten dat onze bezoekers ook dit ‘achtste sacrament’ zeer waarderen!

Van oudsher is het een viering die we ‘seniorenviering’ noemen, maar ook jongeren zijn welkom! Wanneer u tot de regelmatige bezoekers behoort, behoeft u zich niet aan te melden:u staat op de vaste lijst. (en we missen u wanneer u er niet bent).

Komt u voor het eerst (of wéér voor het eerst) meld u dan even aan op de donderdag ervóór, via het parochiecentrum of de website. Welkom!

De komende vieringen is op 5 maart.  Op 2 april is het Goede Vrijdag en is er géén ochtendviering. Wél bent u dan welkom in de Kruisweg of de avondviering.

Vastenactie 2021 | Mother’s Place

In 2020 is de Vastenactie, net als veel andere goede-doelen-acties, in het coronawater gevallen.

Dit jaar willen we de draad weer op pakken. Het doel van ons project blijft hetzelfde als vorig jaar: geld inzamelen voor Stichting Een Betere Start van Mariëtte Berbée. Geld om bij de “Mother’s Place” een ruimte te bouwen met latrines en wasgelegenheid voor de zwangere vrouwen én een ruimte waar de vrouwen de was kunnen doen en laten drogen.

Helpt u ook weer om dit project succesvol te laten zijn? Uw bijdrage kunt u storten op IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie (onder vermelding van het projectnummer 401398!). Lees verder

Aangepast ritueel van Aswoensdag

De corona-pandemie stelt de kerk bij herhaling voor de vraag op welke wijze veilig gestalte kan worden gegeven aan de vieringen en liturgische handelingen. Voor Aswoensdag kan je de vraag stellen hoe je veilig de asoplegging kan laten plaatsvinden. 

In alle parochiekerken wordt tijdens de asoplegging het as boven het hoofd gestrooid. Wel een vriendelijk maar zeer dringend verzoek om tijdens deze vorm van asoplegging een mondkapje te dragen.

De vieringen op Aswoensdag (17 februari 2021) zijn om 16.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk en om 18.00 uur in de H. Willibrordkerk. Vooraf aanmelden via meevieren.nl of telefonisch (0223-612550) is verplicht! Het maximum is 30 personen per viering. Kijk voor meer informatie op de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Bestuurlijke organisatie parochie

De pagina Bestuurlijke organisatie parochie is nieuw op de website en ter vervanging van de oude pagina’s. De parochies in de regio Noordkop werken samen in het samenwerkingsverband R.K. Noordkop (SVB). De afzonderlijke parochies hebben ieder een parochieraad en de beide kerken hebben ieder een locatieraad. Op deze pagina is vermeld wie zitting hebben in het bestuur van het SVB R.K. Noordkop, parochieraad en locatieraden.

Aandacht voor de ledenadministratie

In onze grote parochie Den Helder-Julianadorp is het bijhouden van de ledenadministratie een stevige klus. En ook een belangrijke!  Want alleen via juiste, actuele gegevens in onze administratie kan de parochie contact met u houden.

Veranderingen in ons ledenbestand worden voor een deel doorgegeven vanuit de basisadministratie van de overheid. Om privacy-redenen is daarvoor een zorgvuldig systeem ontwikkeld voor alle kerken.  Maar het blijkt dat dit systeem niet steeds álle mutaties registreert. Het is daarom van groot belang dat u ook zelf informatie aan de parochie doorgeeft.  Dat kan gaan over verhuizen van uzelf en huisgenoten/gezinsleden, maar ook berichten van geboorte, huwelijk en overlijden.

Zijn er veranderingen in uw situatie (of wilt u weten met welke gegevens u in het bestand van de parochie staat) neemt u dan contact op met het parochiecentrum.

Kapelaan Maciej Grądzki stelt zich voor

Beste parochianen,

Vanaf heden zal ik als kapelaan werkzaam zijn in uw regio. Ik ben verheugd om pastoor Ivan, kapelaan Pawel en diaken Henk te ondersteunen bij hun pastorale werk.

Ik zal mij in eerste instantie via deze weg voorstellen.

Mijn naam is Maciej Grądzki, ik ben 30 jaar oud en kom uit Polen. Ik ben de oudste van zeven kinderen en heb zes zusjes. In 2008 ben ik vanuit Polen met mijn hele familie naar Nederland verhuisd, die tot nu toe in Almere wonen. Wij zijn naar Nederland gekomen als een missiegezin, om deel uit te maken van de gemeenschap Missio ad Gentes in Almere. Lees verder

Kerst Nieuwsbrief

Kerstmis 2020:  géén vieringen, wel de PP-kerk open

Op Kerstavond en de beide Kerstdagen zijn er géén vieringen in de kerken van de gehele regio Kop van Noord-Holland. Daartoe is besloten omdat we op deze dagen te veel mensen zouden moeten teleurstellen; we mogen immers maar met  30 personen samenkomen. Dan is het beter om solidair met elkaar te zijn,  en vieren we Kerstmis dit jaar vooral thuis.

Toch is de PP-kerk dagelijks gedurende vier uren open.

Voor gebed, het aansteken van een kaarsje en het bezoeken van de Kerststal:

  • 24 december    van 16.00 tot 20.00 uur
  • 25 december    van 13.00 tot 17.00 uur
  • 26 december    van 13.00 tot 17.00 uur

Wij heten u graag welkom! Lees verder