Lezingen 5 juli

Deze zondag morgen we weer samen naar de kerk gaan. Fysiek wel op gepaste afstand, maar in het hart dicht bij elkaar.

Niet iedereen is in staat om naar de kerk te gaan. Wij bieden u de lezingen aan voor deze zondag, om mee te lezen tijdens een van de streams op internet of uitzending op televisie. 

Klik hier voor de vieringen PDF-formaat

Lees verder

YouTube-kanaal RK Regiobreed

Een nieuw initiatief in de RK Regiobreed is een Youtube-kanaal. Op het kanaal worden o.a. bezinningsmomenten vanuit God’s woord aangeboden. Elke woensdag om 10.00 wordt een meditatie op het kanaal geplaatst. 

Denkt u nu: dit ga ik vergeten. Geen probleem: abonneer u op het Youtube-kanaal. Vertel het verder aan uw familie, kennissen, buren etc.

Lezingen 28 juni 2020

 “Wie zijn kruis niet opneemt, is Mij niet waardig; wie u opneemt, neemt Mij op.”

Vanwege de maatregelen m.b.t. corona zijn er dit weekend geen vieringen in de kerken. U kunt niet naar de kerk, maar wij willen op deze zondag toch het woord van God bij u te brengen. Lezingen 28 juni in PDF-formaat.

Lees verder

80 jaar geleden Bombardement op Den Helder | Coventrygebed op 26 juni

Aanstaande vrijdag 26 juni wordt het bombardement van Den Helder, 80 jaar geleden, herdacht in een op-internet-uitgezonden Coventrygebed.

In de bijlage treft u het liturgische boekje verzorgd door de voorganger, Vlootaalmoezenier George Martens.

Vanaf 12 uur ’s middags is de dienst te volgen op YouTube op het kanaal van de Bethelkerk door hier op te klikken : https://www.youtube.com/channel/UCvWmIWWgoSn6vcbEyTTSy_A  (selecteer de dienst van 26 juni 2020).

Namens George, de vrijwilligers van de Bethelkerk en het Coventryberaad Den Helder hopen we u op deze manier samen deze duistere episode van onze stadsgeschiedenis met eerbied te herdenken. De littekens zullen blijven, maar het gebed kan ook een bijdrage zijn aan de genezing.

Lees ook het bericht op de website van het NHD/Helderse Courant

Lezingen 21 juni 2020

“Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken.”

Vanwege de maatregelen m.b.t. corona zijn er dit weekend geen vieringen in de kerken. U kunt niet naar de kerk, maar wij willen op deze zondag toch het woord van God bij u te brengen. Lezingen 21 juni in PDF-formaat.

Lees verder

Lezingen 14 juni 2020 (Sacramentsdag)

“Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees ten bate van het leven der wereld.”

Vanwege de maatregelen m.b.t. corona zijn er dit weekend geen vieringen in de kerken. U kunt niet naar de kerk, maar wij willen op deze zondag toch het woord van God bij u te brengen. Lezingen 14 juni in PDF-formaat.

Lees verder

Lezingen 7 juni 2020 (Feest van de H. Drie-eenheid)

Gesprek tussen Jezus en Nicodemus – Lees de meditatie die hoort bij het Evangelie en deze afbeelding.

“Zo zeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.”

Vanwege de maatregelen m.b.t. corona zijn er geen vieringen in de kerken. U kunt niet naar de kerk, maar wij willen op deze zondag toch het woord van God bij u te brengen.  Lezingen 7 juni 2020 in PDF-formaat.

Lees verder