Alle Sintweetjes op een rij (update 5 december)

Ieder jaar komt Sinterklaas naar ons land. Het wordt uitgebreid gevierd. Het sinterklaasfeest heeft een katholieke oorsprong met Germaanse invloeden. In veel kerken is een afbeelding van Sint Nicolaas te vinden. Maar waarom is Nicolaas eigenlijk een heilige? Waarom vieren we Sinterklaas zo uitgebreid in Nederland? Hoe heeft het feest zich in Nederland ontwikkeld? De kleding van de Sint, Waarom rijmen we? etc.etc. Lees het allemaal in de blogs van Bart Oud (dank je wel!).

Lees verder

#RedWednesday op 25 november

Op 25 november was #RedWednesday. De jaarlijkse actie van Kerkinnood om aandacht te vragen voor de vervolgde christenen. De Petrus en Pauluskerk en Willibrord werden mooi rood aangelicht. Bekijk de beide Facebookposts met mooie foto’s van de rood aangelichte kerken in de regio. Klik op het Facebook-icoon (rechtsboven) om de posts en alle foto’s op de Facebookpagina (ook zonder Facebook-account) te bekijken.

Lees verder

2 november: Allerzielen

Er zijn vieringen om 18.00 en 20.00 uur in de Willibrordkerk en om 16.00 en 19.00 uur in de PP-kerk. Voor de Allerzielen-vieringen geldt óók  een maximum van 30 personen.

De kerk is open van 10.00 -15.30 uur voor het aansteken van een gedachteniskaarsje.

De nabestaanden van de overledenen  van het afgelopen jaar zijn persoonlijk uitgenodigd en hebben zich kunnen aanmelden. Of er nog plaatsen beschikbaar zijn vindt u op de aanmeldingswebsite of via de rode knop hierboven.

Datum Viering Tijd Kerk Voorganger
maandag 2 november 2020 Eucharistieviering 16.00 Petrus en Paulus  
maandag 2 november 2020 Woord- en gebedviering 18.00 Willibrord Avondwakegroep
maandag 2 november 2020 Eucharistieviering 19.00 Petrus en Paulus I. Garcia
maandag 2 november 2020 Woord- en gebedviering 20.00 Willibrord Avondwakegroep

Gerarduskalender bestellen

Gewoonlijk is er in de maand oktober na een viering in onze beide kerken gelegenheid om de Gerarduskalender aan te schaffen. Wegens de coronabeperkingen is dat momenteel een beetje moeilijk. Daarom kunt u de kalender deze keer bestellen door een mail te sturen naar het parochiesecretariaat  rk.denhelder@wolmail.nl

Als u niet kunt mailen, dan is het ook mogelijk de Gerarduskalenders 2021 telefonisch bij mij te bestellen: 0223 61 91 39. U kunt uw boodschap ook inspreken.

Vergeet u niet te vermelden: uw naam, uw  adres en telefoonnummer én het aantal kalenders dat u wilt ontvangen.

De prijs is €7,95 per exemplaar, dagkalender en schild samen. Na ontvangst van uw bestelling  bezorg ik de kalender(s) bij u aan huis.

U kunt er op rekenen dat u zeker eind november over de kalender(s) zult beschikken.  Ik deel van tevoren telefonisch mee wanneer ik kom. Lees verder

Viering vormsel 4 oktober 2020

Op zondag 4 oktober zijn 20 kinderen en 1 volwassene gevormd door Vormheer bisschop Mgr. Hendriks, samen met pastoor Ivan en diaken Henk ging hij voor in deze feestelijke viering. De kinderen komen uit onze parochies ’t Zand, Anna Paulowna, Breezand, Den Helder, Julianadorp en Texel. De volwassene is een parochiaan uit Schagen.

De voorbereiding van het vormsel is dit jaar door het corona virus anders verlopen. In januari dit jaar begonnen we voortvarend en konden we vier bijeenkomsten bij elkaar komen. Toen kwam de gedeeltelijke lock down en zijn de catecheses door pastoor Ivan online gegeven. Vlak voor de viering op 4 oktober hebben we nog het sacrament van boete- en verzoening kunnen vieren, dat was heel mooi om samen met de kinderen te kunnen beleven.  Lees verder

30 plaatsen maximaal in de kerk

30 Plaatsen maximaal in alle kerken..

De nieuwe regels rond het Corona-virus maken dat we met ingang van het weekeinde van 17-18 oktober nog maar 30 kerkgangers per viering kunnen ontvangen. Dit geldt voor álle kerken. In onze parochie dus de Willibrordkerk én de Petrus en Pauluskerk.

Om teleurstelling te voorkomen, is het dus de komende weken echt noodzakelijk dat u zich aanmeldt voor de viering. Zijn er méér dan 30 aanmeldingen geregistreerd, komt u op de wachtlijst.

Op het laatste moment aanmelden ‘aan de kerkdeur’ is daarom sterk af te raden:

  • hebben we het maximum bereikt, dan kunnen we u helaas niet toelaten….
  • U begrijpt dat we dat heel erg vervelend zouden vinden.
  • Het druist tegen al onze gevoelens van gastvrijheid in…
  • Maar u begrijpt óók dat we niet anders kunnen in deze tijden. 

Aanmelden kan VANAF DONDERDAG 10 UUR,  zowel via deze WEBSITE (zie rode knop (MEEvieren.nl) op website) als per TELEFOON (0223 – 612550)

OVERLEG KERKEN en MINISTER

Op dit moment zijn er nog nadere gesprekken gaande tussen de kerken en minister Grapperhaus. Er is een kleine kans dat er voor grote kerkgebouwen zoals de PP, een hoger aantal plaatsen toelaatbaar wordt.

Zodra daarover duidelijkheid is, vindt u de juiste informatie op deze website.

Juist in het geval van een ruimer aantal toegestane personen, is het van belang dat u zich op de site of telefonisch aanmeldt. 

Want:  staat u op de wachtlijst en mogen er meer mensen de kerk in, dan krijgt u automatisch bericht dat u tóch naar de kerk kunt. 

ANDERE VIERINGEN

Niet alléén op zondag kunt u naar de kerk.

Ook buiten de zondagse liturgie kunnen we als gemeenschap bijeenkomen rond de Heer.

  • Dinsdagochtend is er om 9.15 uur een Eucharistieviering in de PP-kerk.

U kunt zich hiervoor ook aanmelden.

Aansluitend is er uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament, tot 10.30 uur, maar u bent uiteraard ook vrij om na de Eucharistie te vertrekken.

  • Donderdagochtend is er van 9.15 – 10.30 uur uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament.

Hiervoor is geen aanmelding nodig. 

TEN SLOTTE

Wij wensen u Gods zegen en heel veel sterkte in de komende tijden.
Wij hopen en bidden dat het virus spoedig weer dusdanig onder controle is, dat weer terug kunnen naar een normale situatie.

Wees voorzichtig, en probeer op ándere manieren dan met fysieke ontmoeting met elkaar contact te houden.

En: blijf geloven in een betere toekomst.
Ons gebed, Gods hulp én ons eigen, verstandige handelen naar de regels, zullen uiteindelijk voor een oplossing zorgen!

Met een hartelijke groet,
Uw pastores, bestuur en medewerkers

Viering 180 jaar kerkwijding HH. Petrus en Pauluskerk

Op zondag 11 oktober werd tijdens de viering van 11.00 uur in de Petrus en Pauluskerk stilgestaan bij de 180ste verjaardag van de kerkwijding. Op 6 oktober 1840 heeft Bisschop Mgr. Van Wijckersloot de kerk geconsacreerd. Van de Nicolaaskerk (voorloper PP-kerk) is een maquette gemaakt.

De homilie van Pastoor Ivan Garcia kunt u hier teruglezen.

Corona-maatregelen

IIn de afgelopen week (4-8 ok­to­ber) is het aantal coronabesmet­tingen schrik­ba­rend opgelopen en heeft er meer­dere keren overleg plaats­ge­von­den met minister Grapperhaus naar aan­lei­ding van zijn oproep van maan­dag 5 ok­to­ber aan de kerken om het maximale aantal deel­ne­mers aan reli­gi­euze bij­een­komsten te beperken tot der­tig. Lees het bericht verder op de website van het Bisdom.

Wat betekent dit voor de parochie?

We willen ons graag hou­den aan dit dringend advies en we zullen de ko­men­de week als bisdom bezien onder welke voor­waar­den meer dan 30 mensen kunnen wor­den toe­ge­la­ten bij een vie­ring.
Gezien de beperkte tijd die rest tot de vie­rin­gen van dit week­ein­de, heeft de beper­king in aantal geen gevolgen voor de vie­rin­gen op 10 en 11 ok­to­ber.
Voor het juiste gebruik van mondkapjes in grotere ruimtes ver­wij­zen we naar de web­si­te van de over­heid.